Wat te doen bij een brutaal antwoord van je kind?

Kinderen die brutaal antwoorden, we kennen het allemaal!. Ouders spelen hierin een belangrijke rol, zowel in positief als negatief opzicht.
Wat te doen bij een brutaal antwoord van je kind?

Laatste update: 19 juni, 2019

Een van de dingen waarmee ouders het snelste hun geduld verliezen is misschien wel als hun kind agressief of onbeschoft reageert op een opmerking of verzoek van hen. Geeft jouw kind wel eens een brutaal antwoord? Onderneem dan de volgende stappen.

Allereerst moet je eraan denken dat je tijdens een discussie niet met dezelfde houding reageert als waarmee je wordt uitgedaagd. Jij bent de volwassene. Daarom moet jij voorkomen dat je verleid wordt om een zinloze ruzie in grove bewoordingen aan te gaan.

Tips die je kunt toepassen bij een brutaal antwoord van je kind

Blijf rustig

Wanneer zich een dergelijke situatie voordoet is het niet handig om op een negatieve manier te reageren. De manier waarop je reageert kan de relatie met je kind verzwakken of versterken. Je moet dus heel voorzichtig zijn. Als je reactie te mild is, kan je kind dit gedrag gaan herhalen. Is je reactie te streng dan zal hij het gevoel krijgen dat hij zichzelf niet mag uiten.

Schreeuw niet

Vermijd geschreeuw en woordenwisselingen op een moment dat jij niet kalm bent, haal diep adem en denk goed na over wat je gaat zeggen. Bewaar het gesprek tot een moment waarop beiden kalm zijn en tot een redelijk akkoord kunnen komen.

Onderzoek oorzaken van een brutaal antwoord

Ga de oorzaken na van dit soort situaties. Het brutale gedrag van je kind is niet altijd vanwege problemen die ze met jou hebben. Zorg ervoor dat je er achter komt of het misschien een externe situatie is die hem van zijn stuk brengt. Dat kan iets op school zijn maar ook in zijn sociale omgeving.

Als dat zo is moet je zeker niet agressief reageren. Richt je op de oorzaak van het probleem en probeer hem te helpen dit op te lossen.

Bewaak de grenzen

Handhaaf duidelijke regels over ongeaccepteerd gedrag. Als je familieregels opstelt in het bijzijn van de kinderen, dien je zo expliciet mogelijk duidelijk te maken welk specifiek gedrag van hen wordt verwacht ten aanzien van hun ouders en andere familieleden. Met duidelijke grenzen zullen je kinderen eerst beter nadenken alvorens je respectloos te benaderen.

Brutaal antwoord vanwege mediagebruik

Denk er ook aan dat je de inhoud van de voor hen toegankelijke audiovisuele programma’s controleert. Veel brutaal gedrag komt voort uit nabootsing van gedrag dat zij in hun favoriete programma zien of in een video of internet.

Let erop wat je kinderen horen en zien zowel op de televisie als in de reële wereld. Doe dat niet alleen binnen de familie maar ook in de directe sociale omgeving en op school.

Verbindt consequenties aan een brutaal antwoord

Herinner ze aan het feit dat elke actie consequenties heeft. Nadat je hebt bepaald welke de toonaarden en woorden zijn die onacceptabel zijn tussen ouders en kinderen, moet je ze duidelijk maken dat ze de consequenties moeten aanvaarden ingeval ze de grenzen overschrijden.

Neem privileges af zoals speeltijd of ontspanningsactiviteiten. Geef hen extra huiswerk of een andere methode die je met hen overeen bent gekomen.

Ouders moeten hun kinderen aandacht geven

Improviseer niet bij het straffen van ongewenst gedrag want het probleem kan dan erger worden. Denk eraan dat als je vanaf het begin regels opstelt, het samenleven voor allen gezonder zal zijn.

Geef het goede voorbeeld

Handel zelf zoals je dat van je kind verwacht. Als de discussies met je partner eindigen in beledigingen over en weer, dan is het heel normaal dat je kinderen brutaal reageren. Behandel iedereen in je familie en in je sociale kring op een manier die jij ook van je kind zou toestaan en accepteren.

Het is ook heel belangrijk dat je je respectvol tot je kinderen richt. Zo zien zij dat zij jou op eenzelfde toon moeten aanspreken. Vermijd sarcasme en grof taalgebruik. Deze kunnen een negatieve invloed hebben op kleine kinderen en adolescenten.

Positief aanmoedigen

Bevestig hun welopgevoed handelen en geef ze extra aandacht wanneer zij zich beleefd gedragen en respect tonen naar anderen. Stimuleer daden die respectvol zijn voor jou of voor andere gezinsleden. Laat deze gelegenheden niet zomaar voorbij gaan. Je kunt ze zo namelijk motiveren om onder elke willekeurige omstandigheid een vriendelijke interactie aan te gaan.

Geef aandacht

Geef ze voldoende aandacht. In veel situaties zijn kinderen brutaal omdat ze zich genegeerd voelen. Besteedt op zijn minst een uur per dag om naar hen te luisteren, deel uit te maken van hun activiteiten en je te verdiepen in de dingen die hen bezig houden.

Laat je mobiele telefoon en de problemen van je werk voor een moment los om samen iets met je kinderen te doen. Wellicht ook interessant voor jou

Hoe moet je met de boosheid van je kind omgaan?
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Hoe moet je met de boosheid van je kind omgaan?

Kinderen kunnen zich soms gefrustreerd of overweldigd door emoties voelen. We geven je tips over hoe je het beste met de boosheid van je kind kunt ...