Samenleven met anderen - 18 regels om aan je kind aan te leren

Samenleven met anderen - 18 regels om aan je kind aan te leren
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 05 augustus, 2018

Samenleven met anderen… het is belangrijk dat kinderen dit reeds op jonge leeftijd leren. Zo zullen ze bijdragen aan een vredige omgeving met zowel hun gezin als met andere mensen.

Zorg ervoor dat jij deze regels ook naleeft en dat je weet hoe je ze het best kunt aanleren.

Waarom regels leren om met anderen samen te leven?

Deze normen zorgen ervoor dat je kind anderen met respect zal behandelen. Door deze regels na te leven zullen ze respectvol en tolerant met andere mensen omgaan.

Zonder deze regels zouden mensen maar doen waar ze zin in hebben en zou er chaos ontstaan.

Hoewel veel mensen in de huidige maatschappij deze regels niet langer naleven, toch is het zeer belangrijk dat jonge kinderen ze aanleren. Op deze manier groeien ze op met een respectvolle en positieve houding ten opzichte van de wereld.

Door deze regels aan te leren kun je voorkomen dat je kind onzeker wordt en voor onnodige uitdagingen geplaatst wordt. Deze regels helpen het kind om een bepaald evenwicht te vinden tussen wat ze zelf willen en de behoeften van andere mensen.

Sommige studies tonen zelfs aan dat volwassenen gelukkiger zijn wanneer deze regels omtrent samenleven met anderen door kinderen worden nageleefd.

Samenleven met anderen – de tien belangrijkste regels

De regels om samen te leven houden in dat we de rechten moeten respecteren van de mensen om ons heen. Bovendien helpen ze ons te aanvaarden dat iedereen bepaalde verplichtingen dient na te komen.

Hoewel ze allemaal belangrijk zijn, volgen hier de tien belangrijkste regels die kinderen het eerst moeten aanleren:

 • Zeg alstublieft en dank u wel
 • Niet schreeuwen
 • Groet mensen op een beleefde manier
 • Wacht geduldig op jouw beurt om te spreken
 • Behandel de mensen om je heen zoals je zelf behandeld wilt worden: respectvol en vriendelijk
 • Deel met anderen
 • Zorg ervoor dat je andere mensen zowel fysiek als verbaal niet slecht behandelt
 • Kom op tijd als je ergens verwacht wordt
 • Verontschuldig je wanneer je iemand kwetst of een fout maakt
 • Respecteer de ideeën en overtuigingen van anderen
Samenleven met anderen: ijsje delen

Samenleven met anderen – nog enkele andere regels

Bovendien moet je tijdens de schoolgaande fase en de groeifase van je kind bepaalde waarden en principes aanleren:

 • Vraag geen onnodige dingen of zaken die je ouders niet kunnen betalen
 • Luister aandachtig wanneer mensen tegen je praten
 • Lieg niet
 • Wees verantwoordelijk
 • Respecteer de privacy van andere mensen
 • Aanvaard de gevolgen van je fouten
 • Respecteer en draag zorg voor het milieu en probeer verantwoordelijk om te springen met de natuurlijke bronnen
Samenleven met anderen: plannen maken

Hoe kun je kinderen de regels aanleren om samen te leven met anderen?

Ongetwijfeld is de beste manier om deze zaken aan te leren door zelf het goede voorbeeld te geven. Daarom moet jij deze regels duidelijk maken en aanleren aan je kind.

Wanneer je kind ziet dat jij je verontschuldigt, iemand groet, iemand bedankt of aandachtig naar iemand luistert, dan zal hij of zij gemotiveerd zijn om hetzelfde te doen.

De volgende tips zijn handig om je kind op een simpele en doeltreffende manier aan te leren om regels te respecteren:

 • Begin zo vroeg mogelijk. In het ideale geval begin je deze regels reeds op zeer jonge leeftijd aan te leren. Vanaf het eerste levensjaar kun je bijvoorbeeld leren om ‘dank u wel‘ te zeggen. Zo zal dit een gewoonte zijn geworden tegen de tijd dat het kind ouder is. Weet dat zelfs de kleinste kinderen jouw gedragingen zullen nadoen.
 • Neem de tijd om deze dingen aan te leren. Grijp elke mogelijkheid met beide handen aan om je kind goede gewoonten bij te brengen.
 • Leg uit waarom regels belangrijk zijn. Naarmate je kind opgroeit en zaken leert te begrijpen, moet je uitleggen waarom het belangrijk is om regels na te leven en andere mensen te respecteren.
 • Prijs goed gedrag en corrigeer indien nodig. Het prijzen van goed gedrag zorgt ervoor dat een kind de regels zal blijven naleven. Maar als het kind de regels niet respecteert dan moet je hem of haar terecht wijzen.
 • Gebruik spelletjes. Je kunt spelletjes gebruiken om bepaalde regels aan te leren en in te oefenen. Het is wel belangrijk dat het spel geschikt is voor de leeftijd van het kind.

Conclusie

Aarzel niet om deze regels om met andere mensen samen te leven aan je kind te leren, ongeacht zijn of haar leeftijd.

Het kind zal hierdoor een beter mens worden en voor meer eenheid en harmonie in de samenleving zorgen. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.