Grenzen stellen: 10 gedragsregels voor kinderen

Om ervoor te zorgen dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en correct kunnen functioneren in de samenleving, is het nodig om richtlijnen voor hun gedrag te bepalen. We willen een paar van deze richtlijnen of gedragsregels voorstellen en uitleggen waarom het belangrijk is om grenzen te stellen.
Grenzen stellen: 10 gedragsregels voor kinderen
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 12 maart, 2019

Ouder zijn is veel meer dan alleen een kind ter wereld brengen en zorgen voor hun basisbehoeften. Kinderen moeten deel uitmaken van een samenleving en bepaalde gedragsregels volgen die ze helpen om volwassen te worden en zich te ontwikkelen.

Dit impliceert een bepaald niveau van harmonie en samenleven. Om dit te bereiken, is het belangrijk om een aantal gedragsnormen vast te stellen die vanaf de vroege kindertijd moeten worden geleerd.

Om ervoor te zorgen dat onze kleintjes verantwoordelijke, sociale, tolerante individuen worden die weten hoe ze in hun omgeving met zichzelf om moeten gaan, moeten er bepaalde grenzen worden gerespecteerd.

Deze grenzen fungeren als verwijzingen voor kinderen om in gedachten te houden en helpen om zich te oriënteren tijdens hun groei en ontwikkeling.

Het belang van gedragsregels voor kinderen

Het vaststellen van normen en limieten tijdens de kindertijd helpt kinderen om waarden te ontwikkelen en nieuwe situaties aan te gaan.

Het instellen van gedragsrichtlijnen kan soms een uitdaging zijn, maar het heeft voordelen op zowel de korte als de lange termijn. Bovendien helpt het ze om te ontwikkelen als mens en om geïntegreerd te worden in hun omgeving.

Deze normen bieden kinderen een zeker gevoel van veiligheid. Weten wat ze wel en niet kunnen doen en hoe ze zich aan bepaalde situaties moeten aanpassen, geeft ze als het tijd is om te handelen gemoedsrust. Dit is vooral het geval als je het combineert met een huishoudelijke routine.

Met deze gedragsrichtlijnen kunnen je kinderen ook onderscheid maken tussen goed en kwaad en zo hun eigen waarden ontwikkelen.

Dit alles zal je kinderen in staat stellen om zich beter aan te passen aan nieuwe situaties, omdat ze duidelijke basisreferenties hebben. Je kinderen leren hoe ze in verschillende situaties en scenario’s op de juiste manier moeten handelen en baseren hun gedrag altijd op respect en tolerantie.

Advies voor het vaststellen van gedragsregels voor kinderen

Advies voor het vaststellen van gedragsregels voor kinderen

De richtlijnen die we opstellen, moeten altijd worden aangepast aan de mogelijkheden en ontwikkeling van elk kind.

Een kind iets leren kost tijd, dus het is belangrijk om te onthouden dat de regels die we stellen het gedrag van het kind niet van de ene op de andere dag zullen veranderen. Geduld is een must. Als je niet meteen resultaat ziet probeer dan niet te streng te zijn of snel boos te worden.

Door onze kinderen zachtjes en volhardend te begeleiden, leren we ze wat ze wel en niet moeten doen. En door dat te doen, zullen we ze gemoedsrust en zelfvertrouwen geven.

Hier zijn enkele specifieke suggesties met betrekking tot het maken van gedragsregels voor je kinderen:

  • Het is niet nodig om voor elk klein dingetje regels te maken. Kinderen moeten grenzen hebben, maar ze hebben ook ruimte nodig om te verkennen, te experimenteren en te ontwikkelen.
  • De grenzen moeten aan elk kind worden aangepast. Zorg ervoor dat je kind in staat is om te voldoen aan de verwachtingen die je stelt.
  • Regels moeten eerlijk en consistent zijn en gebaseerd op de behoeften van elk kind. Bovendien moet je ook je eigen gedrag in gedachten houden. Als er tegenstrijdigheden zijn tussen je eigen houding en dat wat je van je kind verwacht, dan zullen de regels alleen maar verwarrend zijn.
  • Behalve dat ze gewoon begrijpelijk zijn, moeten de regels altijd positief worden uitgedrukt. Tegen alles ‘nee’ zeggen kan voor alle betrokkenen vermoeiend zijn. Benadruk liever het positieve deel van de grenzen. In plaats van te zeggen wat je kinderen niet zouden moeten doen, moet je aangeven wat ze wel moeten doen.
  • Wees ook duidelijk over de gevolgen. Je kinderen moeten de regels en de positieve of negatieve gevolgen van hun gedrag goed begrijpen.

10 gedragsregels voor kinderen voor thuis

gedragsregels voor kinderen voor thuis

We kunnen een grote hoeveelheid en variëteit aan regels vaststellen met betrekking tot het gedrag dat we van onze kinderen verwachten. De richtlijnen die we kiezen, zullen echter vooral van onze eigen kinderen afhangen.

Vergeet niet om altijd je regels aan te passen aan de capaciteiten van je kinderen.

De grenzen die je instelt, moeten ook worden aangepast aan verschillende omgevingen. Daarom kun je specifieke regels opstellen voor in de klas, buitenschoolse activiteiten, uitstapjes, thuis, enz.

Het doel van deze normen is om je kind te helpen zich aan te passen en zich aan elke nieuwe omgeving aan te passen. Hieronder staat een lijst met een aantal specifieke grenzen die je in je huis kunt instellen.

1. Zeg hallo en tot ziens

Door je kind te leren om anderen te begroeten bij aankomst of vertrek, laat je zien dat elke persoon met wie zij omgaan belangrijk is.

2. Spreek altijd respectvol en luister aandachtig

Om goed te communiceren, moeten we ons adequaat uitdrukken, maar ook luisteren naar de andere kant. Door dit te begrijpen, krijgt je kind dus de sleutels om goed te communiceren.

3. Vermijd grof taalgebruik

Deze regel heeft te maken met de vorige en ouders moeten voorzichtig zijn om een goed voorbeeld te geven. Kleine kinderen pakken beledigingen en slechte woorden namelijk meteen op.

4. Eet correct en zonder te klagen

Dit gaat niet alleen over het behouden van een zekere kalmte aan tafel. Het gaat er ook om dat je kinderen niet met hun eten kunnen spelen of het eten dat ze wordt geserveerd afwijzen. Dit is een regel met een zeer open einde, dus wees specifieker volgens de behoeften van je familie.

5. Hou speelgoed georganiseerd en opgeborgen

Elk kind is verantwoordelijk voor zijn eigen bezittingen. Je kinderen moeten zich ervan bewust zijn dat ze hun spullen niet overal in het huis kunnen laten rond slingeren, omdat dit gevaarlijk kan zijn.

6. Help in huis

Vergeet niet om rekening te houden met de capaciteiten van elk kind. Je kunt deze regel scheiden in specifieke taken, elk met zijn respectieve beloning.

7. Verspil niet

Haal het meeste uit huishoudelijke artikelen, draai de waterkraan dicht, schakel lichten/televisie uit wanneer het niet nodig is, enz. Je kinderen zullen niet alleen leren om voor de economie van het gezin te zorgen, maar ook voor het milieu.

8. Sluit deuren voorzichtig

Met de deuren slaan creëert niet alleen een luid en storend geluid. De deuren kunnen er ook door breken.

9. Zeg ‘alsjeblieft’ wanneer je ergens om vraagt

Deze regel heeft ook met respect te maken. Kinderen zouden moeten leren om dingen beleefd te vragen in plaats van gewoon hun eigen wil op te leggen.

10. Zeg ‘sorry’

Als we weten dat we iets verkeerd hebben gedaan, dan moeten we dit herkennen en zeggen dat het ons spijt. Een goede manier om dit aan je kind te leren, is door de gevolgen te beperken als ze bekennen en weten wat ze fout hebben gedaan.

Het belangrijkste is dat je kinderen in de loop van de tijd leren dat de gedragsregels niet alleen zinloze verplichtingen zijn. Deze normen zijn namelijk eerder gericht op het welzijn en het vermogen van je kind om zich in de samenleving staande te houden.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.