Verantwoordelijkheid voor ongevallen tijdens schoolreisjes

Helaas gebeuren er ongelukken en sommige kunnen vanwege verschillende factoren tijdens schoolreisjes gebeuren. Ontdek wie er voor ongevallen tijdens schoolreisjes verantwoordelijk is.
Verantwoordelijkheid voor ongevallen tijdens schoolreisjes

Laatste update: 09 november, 2020

Helaas zijn er soms ongevallen tijdens schoolreisjes, die van lichte verwondingen tot zeer ernstige incidenten kunnen variëren. En zo rijst de belangrijke kwestie van verantwoordelijkheid. Wie is er verantwoordelijk? De leerling? De docenten? De locatie?

Zowel het personeel als de eigenaren van onderwijscentra hebben een grote verantwoordelijkheid om er alles aan te doen om ongevallen tijdens schoolreisjes te voorkomen. Ze moeten ook al het mogelijke doen om verwondingen bij kinderen te voorkomen.

In dit artikel bespreken we activiteiten tijdens schooluren, buitenschoolse activiteiten en alle soorten uitstapjes en schoolreisjes. Zodra ouders hun kinderen op school achterlaten, neemt de school vanaf dat moment de verantwoordelijkheid op zich om voor hen te zorgen, terwijl ze op hun terrein blijven of tijdens de activiteiten die door de instelling worden georganiseerd.

Ongevallen op schoolterreinen komen vrij vaak voor vanwege de aard van de activiteiten en vanwege het soms onvoorspelbare gedrag van kinderen. In deze situaties staat de begeleiding van docenten centraal.

Helaas zijn er gevallen waarin deze ongevallen het gevolg zijn van een gebrek aan toewijding van leraren, of het nu op school, middelbare school of de universiteit is. En in deze gevallen, of de ongevallen nu klein of zeer ernstig zijn, moet de instelling dus verantwoording voor hun nalatigheid afleggen.

We gaan hieronder dieper op deze kwestie in, zodat we beter kunnen begrijpen wie bij ongevallen tijdens schoolreisjes verantwoordelijk is.

Risico op ongevallen tijdens schoolreisjes

Schoolreisje naar een museum

Wanneer een onderwijscentrum een uitje of schoolreisje organiseert, dan is de kans op een ongeval veel groter dan tijdens de normale activiteiten die op hun terrein plaatsvinden.

In het geval van schooluitjes, die buiten het schoolgebouw plaatsvinden, is het namelijk niet altijd mogelijk om alle factoren die kunnen optreden te beheersen. Deze kunnen tijdens de reis ontstaan en ook tijdens de activiteiten zelf die overdag plaatsvinden.

Verantwoordelijkheid bij ongevallen tijdens schoolreisjes

Dit risico op schade of letsel wordt vergroot als er een groot aantal leerlingen is en er niet veel docenten zijn die voor hen zorgen en hen begeleiden. Bij leerlingen met een handicap moet de begeleiding dus veel groter zijn.

Wat kunnen ouders bij een ongeval tijdens een schoolreisje doen?

Bij ongevallen op schoolreisjes kunnen de ouders op verschillende manieren declareren. Ze kunnen de normale civiele procedure gebruiken om schadevergoeding te eisen. Ze hebben echter ook de mogelijkheid om dit via de rechtbank te doen. Dit geldt in het geval van een vordering inzake vermogensrechtelijke aansprakelijkheid tegen een openbare school.

Een zaak voor burgerlijke aansprakelijkheid instellen

Ouders kunnen een geval van wettelijk aansprakelijk voor wanpraktijken beginnen, zowel tegen het schoolpersoneel als tegen hun management. De leerkrachten, de autoriteiten en het personeel van het onderwijscentrum zullen moeten bewijzen dat ze alle gepaste en noodzakelijke maatregelen hebben genomen om het ongeval te voorkomen.

Twee bekende gevallen van claims van ouders voor ongevallen tijdens een schoolreisje

Ongevallen tijdens schoolreisjes

De moeder van een 16-jarig tienermeisje met een verstandelijke beperking diende een schadeclaim in voor een ongeval dat tijdens een schoolreisje naar een natuurcentrum plaatsvond.

Tijdens een wandeling viel het meisje namelijk in een rivier. Als gevolg hiervan liep ze ernstig hersenletsel op en liep ze een nekwervelfractuur op. De gevolgen van deze verwondingen waren een tetraplegie en zeer ernstige zichtbare verwondingen.

De rechtbank sprak de twee docenten vrij die die dag verantwoordelijk waren voor de groep studenten. Het was eigenlijk het natuurcentrum dat in deze zaak vervolgd werd. Dit kwam doordat werd aangetoond dat ze de wandeling ondernamen zonder dat het centrum de leerkrachten uitleg had gegeven.

In dit geval lag de fout dus bij de eigenaren van het centrum. De compensatie die ze moesten betalen bedroeg bijna 1 miljoen dollar.

Een bezoek aan de dierentuin

Het tweede geval is er een die zich tijdens het bezoek van een groep kinderen aan de dierentuin voordeed. Bij deze gelegenheid viel een leeuw een vierjarige jongen aan. De rechtbank oordeelde dat het onderwijscentrum dit keer verantwoordelijk was.

Er werd namelijk aangetoond dat de oorzaak van het ongeval in de dierentuin het gebrek aan aandacht, zorg en waakzaamheid van het schoolpersoneel was dat tijdens de reis de leiding over de groep kinderen had.

Dit betekent dus niet dat het management van de dierentuin van zijn eigen verantwoordelijkheid is vrijgesteld. Bij het dicteren van zijn vonnis hield de rechtbank er ook rekening mee dat het kind pas vier jaar oud was. Vanwege de aanwezigheid van dieren had er meer zorg moeten worden betracht en hadden er meer preventieve maatregelen moeten worden genomen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.