Veel voorkomende zorgen over het ouderschap: hoe ga je ermee om?

Het opvoeden van kinderen is een enorme verantwoordelijkheid voor ouders, waardoor veel ouders zich zorgen maken. Zelfregulering is de sleutel.
Veel voorkomende zorgen over het ouderschap: hoe ga je ermee om?
Maria Fátima Seppi Vinuales

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Maria Fátima Seppi Vinuales.

Laatste update: 15 september, 2023

“Je weet niet wat een enorme verantwoordelijkheid je op je hebt genomen, totdat het moment daar is.” “Je moet je ervan bewust zijn, maar als je er te veel over nadenkt, krabbel je terug.” Dit zijn enkele ervaringen van ouders. Natuurlijk is ouderschap geen eenvoudige taak. En hoewel het zijn aangenamere kanten heeft, brengt het ook angsten met zich mee. Hier volgen enkele van de meest voorkomende zorgen over het ouderschap en aanbevelingen om daarmee om te gaan.

Wat zijn de meest voorkomende zorgen over het ouderschap?

Enkele van de meest voorkomende zorgen over het ouderschap zijn de volgende:

  • Academische prestaties van hun kind: dat ze zich aanpassen aan het ritme van school, dat ze kunnen leren hun verplichtingen na te komen, en dat huiswerk maken geen dagelijkse ‘strijd’ is.
  • Vriendschapsgroep: vrienden zijn een belangrijke pijler in het leven van mensen. Ze kunnen een goede invloed hebben of niet. Vooral in de adolescentie, een cruciale fase waarin jongeren tijdelijk afstand nemen van hun ouders, wordt hun peer group (Spaanse link) heel belangrijk. Daarom kun je het verontrustend vinden als je kind een veilige haven vindt.
  • Eigenwaarde en welzijn: dit is een zorg die samenhangt met het feit dat het kind zich zelfverzekerd voelt, beslissingen kan nemen, het gevoel heeft dat het goede dingen verdient die hem overkomen, en dat het in staat is zich in te spannen om iets te bereiken. Natuurlijk kan dit ook een zorg voor de gezondheid inhouden, dat wil zeggen dat het kind geen ziekte hoeft mee te maken, of dat het goed herstelt.
  • Interesses en motivatie: dit punt verwijst naar het feit dat ouders zich vaak zorgen maken dat hun kind zich aangetrokken voelt tot een of andere activiteit. Dit is wat velen in verband brengen met een roeping of iets waar ze gepassioneerd over zijn.
  • Waarden: de zorg verwijst naar het feit dat het kind een goed mens is, zich laat leiden door positieve waarden in het leven, en zich op een ondersteunende en verantwoordelijke manier gedraagt tegenover de maatschappij.
Veel voorkomende zorgen over het ouderschap
Alle ouders zijn er bezorgd over dat hun kinderen goede en verantwoordelijke mensen zijn. Ook willen ze dat ze uit de problemen blijven en weten wat goed voor ze is en wat niet.

Hoe ga je om met de zorgen die je als ouder voelt

In plaats van je zorgen te maken, moet je aan de slag gaan. Dat wil zeggen, overgaan van gedachten naar actie. Hier volgen enkele tips voor het omgaan met veel voorkomende zorgen over het ouderschap.

Praat met je kind

Maak deel uit van hun leven, raak betrokken bij hun activiteiten, luister naar ze, en vraag ze ernaar. Wacht niet tot ze het je spontaan vertellen. Soms denken kinderen dat hun ouders het druk hebben of belangrijkere dingen te doen hebben. Dit is de enige manier om te weten te komen wie je kind is en wat zijn interesses zijn. Als je je bijvoorbeeld zorgen maakt over hun vrienden, laat je kind ze dan uitnodigen. Zo weet je wie ze zijn en hoe het gaat.

Vraag hulp bij gedragsveranderingen die je aandacht trekken

Het ouderschap komt niet met een handleiding onder je arm. Het is belangrijk om ervan uit te gaan dat je als ouder niet altijd alle antwoorden zult hebben. Je kunt het beste met je familie praten of professionele hulp vragen als je het gevoel hebt dat iets uit de hand loopt. Geef ook het goede voorbeeld. Veel van wat kinderen doen en herhalen in hun relaties en leven is wat ze thuis zien. Het is dus goed om te onthouden dat jouw gedrag een bron van leren is.

Vermijd vergelijkingen tussen kinderen

Elk kind is uniek en heeft andere dingen nodig van zijn ouders. Kwel jezelf niet door te denken dat wat gewoonlijk bij het ene kind werkt, bij het andere niet werkt. Het heeft zin. Leer je kind kennen, zodat je die gebieden kunt versterken waar ze meer hulp nodig hebben.

Vertrouw je kind

Het is begrijpelijk dat je je zorgen maakt, maar het is ook cruciaal om je kind het vertrouwen en de autonomie te geven die het nodig heeft om te groeien. Bovendien zullen ze zo zelf de verschillende situaties kunnen oplossen waarmee ze te maken krijgen.

Dit zal hen helpen zich gevalideerd en bekwaam te voelen. Zoals uit een studie blijkt (Spaanse link), is er een verband tussen academische prestaties en de steun die een kind van zijn ouders ervaart.

Een kind heeft moeite met haar huiswerk
Wat de academische prestaties betreft, is het belangrijk om het kind op te volgen en constante druk te vermijden.

Leer kiezen welk advies nuttig is en welk niet

Er is een heel universum aan opvoedingsadviezen, gidsen en tips. Veel ervan zijn waardevol en andere zijn persoonlijke ervaringen gecombineerd met emoties en subjectiviteit. Als je de zorgen deelt die je als ouder voelt, is het daarom belangrijk dat je een filter creëert en kiest wat nuttig is om naar te luisteren en waar je je niet prettig bij voelt. Iedereen heeft het recht om zijn eigen pad te bewandelen.

Zorgen en stress zijn besmettelijk

De eisen van de huidige wereld betekenen dat volwassenen zich onder druk voelen staan. Als zorgen jou overheersen, is het daarom mogelijk dat er een domino-effect ontstaat en dat het je relatie met je kind beïnvloedt.

Je kunt handelen uit angst, controle, overbescherming of eisen. In dit verband is het belangrijk dat je probeert jezelf ruimte te geven voor ontspanning en zelfzorg en dat je de tijd neemt om na te denken voordat je handelt en beslissingen neemt.

Om zorgen en stress te verminderen kun je eenvoudige en concrete handelingen verrichten, zoals ademhalen, een wandeling maken of naar muziek luisteren. Kinderen zijn gevoelig voor onze stemmingen, vandaar het belang van leren zelfreguleren.

Daarom is het heel belangrijk dat je met je kind en de andere ouder kunt overleggen om je eigen overtuigingen te herzien. Bijvoorbeeld wat voor opvoeding je wilt, welke angsten ‘echt’ zijn en welke samenhangen met je eigen verhalen, naast andere vragen kwesties. Wat je gelooft over opvoeding en je verwachtingen voor je kinderen hebben soms een grotere invloed dan wat er in werkelijkheid gebeurt.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Torres Velázquez, L. E., & Rodríguez Soriano, N. Y. (2006). Rendimiento académico y contexto familiar en estudiantes universitarios. Enseñanza e Investigación en Psicología, 11(2),255-270.[fecha de Consulta 16 de Abril de 2023]. ISSN: 0185-1594. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2921120
  • Razeto, Alicia. (2016). El involucramiento de las familias en la educación de los niños: Cuatro reflexiones para fortalecer la relación entre familias y escuelas. Páginas de Educación9(2), 184-201. Recuperado en 16 de abril de 2023, de http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-74682016000200007&lng=es&tlng=es.
  • Pizarro Laborda, P., Santana López, A., & Vial Lavín, B. (2013). La participación de la familia y su vinculación en los procesosde aprendizaje de los niños y niñas en contextos escolares. Diversitas: Perspectivas en Psicología, 9(2),271-287.[fecha de Consulta 16 de Abril de 2023]. ISSN: 1794-9998. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67932397003
  • Martínez González, A. E., Inglés Saura, C. J., Piqueras Rodríguez, J. A., & Ramos Linares, V. (2010). Importancia de los amigos y los padres en la salud y el rendimiento escolar. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 8(1),111-138.[fecha de Consulta 16 de Abril de 2023]. ISSN. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293121995006

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.