Sleutels tot team-ouderschap

Er is niets beter voor je kind dan team-ouderschap. Het klinkt misschien moeilijk, maar de resultaten zijn vrede en harmonie in huis.
Sleutels tot team-ouderschap
María Alejandra Castro Arbeláez

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 22 december, 2022

Team-ouderschap is uiterst noodzakelijk om je kind een volledige en gelukkige jeugd te verzekeren. Het houdt gewoon in dat zowel moeder als vader op één lijn komen. Samen de teugels vastgrijpen en in dezelfde richting gaan, daar gaat het om.

Als je je erop toelegt samen te werken, doe je de dingen niet alleen en zo voorkom je verwarring. Eenheid is beslist kracht, en dit motto zou niet vreemd moeten zijn als het gaat om de opvoeding van je kinderen. Dus, als je problemen onder ogen ziet, grenzen stelt en ze handhaaft, of een cruciale beslissing neemt, denk dan als een koppel, als een team.

Er zou hier geen sprake moeten zijn van iemand ‘helpen’. Het is een taak die ieder afzonderlijk uitvoert, maar in de wetenschap dat je deel uitmaakt van een team. Een team dat precies hetzelfde en unieke doel nastreeft: het beste aan je kind geven. Elkaar aanvullen is een luxe die helaas maar bij weinig echtparen voorkomt.

Bedenk wel dat als je samen iets doet, het de helft van de inspanning kost. Als er geen team is, wordt wat al moeilijk is twee keer zo moeilijk is en kost het twee keer zoveel. Maar het  samen doen vermenigvuldigt de voldoening en de vrede in huis. Nu dan, hoe kun je als een team opvoeden zonder de moed te verliezen bij de poging?

Wat houdt team-ouderschap in?

Team-ouderschap houdt allereerst in dat je je ontdoet van alle kinderachtige verwarring die door tegengestelde richtlijnen wordt voortgebracht. Samen stel je vast dat de te volgen weg afgebakend is, als een team, en die wordt tot op de letter nageleefd. Moeders en vaders voeden in dezelfde richting op, met voorafgaande overeenstemming en onderhandeling achter gesloten deuren.

Sleutels tot team-ouderschap

Ook brengt team-ouderschap de verdwijning van etiketten en stereotypen met zich mee. Dit betekent het overwinnen van traditionele scenario’s waarin de ene ouder de gemene en repressieve politieagent is die de confrontatie aangaat met de welwillende en toegeeflijke ouder. In deze gevallen zal het kind altijd de ‘goede ouder’ benaderen omdat het weet dat hij bij die ouder gemakkelijk zal krijgen wat het wil.

Juist daarom nodigen we je uit om een volwassen verbond te vormen. Daardoor ontstaat een kindertijd vol liefde en respect, maar met duidelijke en eensluidende regels en grenzen.

Hoe kunnen we slagen in de opvoeding als een team? De sleutels om dat te bereiken

Bedenk dat je behalve ouders ook een echtpaar bent. Natuurlijk heeft ieder de vrijheid om de meest geschikte opvoedingsmethode te kiezen. Daarom is de hoeksteen van de opvoeding van kinderen het bereiken van een overeenkomst tussen jullie beiden. Idealiter delen jullie wat ieder geschikt acht om het kind op te voeden.

Dialoog en onderhandeling zijn twee cruciale ingrediënten om samen tot een succesvol resultaat te komen. Natuurlijk vindt alles achter gesloten deuren plaats, zodat ruzies voor de oplettende ogen van je kinderen vermeden worden. Op die manier zullen bevelen en toestemmingen elkaar niet blijven tegenwerken of verwarren.

Een moeder met haar kind

Team-ouderschap betekent luisteren naar elkaar

Daarnaast is het ook een kwestie van luisteren en je inleven. Begrijpen, aanvaarden en respecteren van het standpunt van de persoon naast je. Samengevat komt het erop neer dat de magie voortkomt uit het verbinden met de persoon die je hebt gekozen om  een gezin mee te vormen.

Dit betekent niet dat elk gezinslid het recht heeft iedereen in het huis te verstikken met zijn of haar spelregels. Daar hebben we het helemaal niet over. Er is niemand die druk kan uitoefenen door de andere partner op te leggen of te dwingen in zijn voetsporen te treden. Het gaat erom verschillen te aanvaarden en ermee te leven. Zoek samen een middenweg, bereik een consensus.

Zo zorgen we ervoor dat het huishouden soepel en harmonieus verloopt. Met begrip komt de versterking van de familiebanden. Immers , of ze nu meer of minder streng zijn, zowel vaders als moeders streven hetzelfde doel na: de toekomst van het kind.

Door anders op te voeden, verschillende hulpmiddelen en methoden te gebruiken, kunnen vrede en liefde heersen. Dat is waar het bij team-ouderschap om gaat. Moge liefde en verbondenheid nooit verbroken worden om verder te komen. Je doet het zo goed dat er een onuitwisbare stempel op het hart van je kind zal blijven staan.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Rustoyburu, C. (2012). Los consejos sobre crianza del Dr. Bonanfant: pediatría, psicoanálisis y escuela nueva (Buenos Aires, fines de la década de 1930). http://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/2589
  • Castro, P. J., Van der Veer, R., Burgos-Troncoso, G., Meneses-Pizarro, L., Pumarino-Cuevas, N., & Tello-Viorklumds, C. (2013). Teorías subjetivas en libros latinoamericanos de crianza, acerca de la educación emocional. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 11(2), 703-718. https://www.redalyc.org/pdf/773/77329818018.pdf
  • Raspi, E. M. (2005). Prácticas, normas y consejos para la buena crianza de un hijo. Montpellier, 1283-1285. Revista Escuela de Historia, 1(4), 0. https://www.redalyc.org/pdf/638/63810413.pdf

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.