Onze kinderen opvoeden tot verantwoorde consumptie

Zorg voor het milieu is ieders verantwoordelijkheid. Vandaag praten we over hoe we onze kinderen kunnen opvoeden tot verantwoorde consumptie.
Onze kinderen opvoeden tot verantwoorde consumptie
María Matilde

Geschreven en geverifieerd door de pedagoog María Matilde.

Laatste update: 11 mei, 2023

Onze kinderen voorlichten over verantwoorde consumptie houdt in dat ze een bewuste en kritische houding ontwikkelen bij het kopen van producten. Dit samen met andere acties, zoals afvalrecycling, energiebesparing en waterzorg. Dit alles is fundamenteel voor het behoud van ons milieu.

Het milieu behouden door ervoor te zorgen is mogelijk als we duurzame gewoonten en een houding van respect voor het milieu aannemen.

Wat is verantwoorde consumptie?

Verantwoord consumeren is een houding van consumenten en gebruikers die een bewuste en kritische consumptie inhoudt. Dit betekent dat we, wanneer we een product kopen of een dienst afnemen, ervoor zorgen dat het zo min mogelijk invloed heeft op het milieu.

Verantwoord consumeren houdt ook in dat we onze behoeften heroverwegen om ze te bevredigen en zo bij te dragen aan een meer duurzame en rechtvaardige samenleving. En het betekent de noodzaak om op persoonlijk, institutioneel, organisatorisch en zakelijk niveau praktijken te ontwikkelen die in dit opzicht bijdragen.

Het is essentieel om acties, dagelijkse routines en verantwoorde beslissingen te nemen over wat voor soort producten we kopen. Bijvoorbeeld welke milieuvriendelijk zijn en welke overbodig omdat ze niet milieuvriendelijk zijn of omdat we ze niet nodig hebben.

Onze kinderen opvoeden tot verantwoorde consumptie

Verantwoorde consumptie houdt ook in dat we weten en beslissen over de bedrijven die we gebruiken die de producten maken. En weten of ze voldoen aan alle rechten en principes van sociale rechtvaardigheid. We moeten kiezen voor duurzame en eerlijke productie-distributie-consumptie-afval modellen.

Onze kinderen opvoeden met verantwoorde consumptie

Hoewel het onderwijssysteem ook verantwoordelijk is voor de opvoeding van onze kinderen, zijn de dagelijkse levensgewoonten bij ons thuis de plek waar verantwoorde consumptie echt moet beginnen en uitgeoefend moet worden. Onze kinderen opvoeden met verantwoorde consumptie is een onvermijdelijke verantwoordelijkheid, zowel wat betreft de schoolinstellingen als de ouders.

Allereerst moeten we ervan uitgaan dat de eerste stap om onze kinderen op te voeden tot verantwoorde consumptie inhoudt dat we het goede voorbeeld geven. We kunnen onze kinderen niet zover krijgen dat ze duurzame gewoonten aannemen en praktijken van respect voor het milieu ontwikkelen als ze dat niet zien in hun eigen gezinsomgeving.

Om onze kinderen op te voeden tot verantwoorde consumptie moeten we het volgende overwegen:

  • Gedragspatronen ontwikkelen die gebaseerd zijn op ons eigen voorbeeld en waarden bevorderen die zorg dragen voor onze omgeving.
  • Hen uitleggen en informeren over de gevolgen voor het milieu die de aankoop van bepaalde producten kan hebben.
  • Eerlijke handel aanmoedigen. Leg uit en informeer onze kinderen dat elk product een geschiedenis heeft die te maken heeft met de teelt, de oogst en het productieproces. En dat het mensen zijn die het maken. En ieder mens heeft recht op goede arbeidsomstandigheden.
  • Hen leren nee als antwoord te tolereren. En ook de redenen waarom je niet alles kunt kopen wat ze zien en willen.
  • In alle dagelijkse praktijken die we thuis uitvoeren voortdurend respect tonen voor de concepten, “recyclen, hergebruiken, verminderen (Engelse link). Dit betekent in de eerste plaats afval in de bijbehorende containers gooien. Het omvat ook handelingen zoals het hergebruiken van papier, en het verminderen van ons gebruik van plastic flessen.
Recyclen is heel belangrijk
  • Leer hen de waarde van werk, niet te verspillen, en niet onnodig uit te geven of aankopen te doen. Onze kinderen moeten zich bewust zijn van de moeite die het kost om dingen te krijgen.
  • Zorg ervoor dat ze dagelijkse gewoonten van verantwoord consumeren ontwikkelen, zoals afval op de juiste manier recyclen, geen water verspillen en energie besparen.
  • Neem je kinderen mee naar fair trade markten, koop tweedehands producten, hergebruik en repareer producten, enz.

Alvorens te kopen…

“Heb ik het echt nodig?”. Dit is de vraag die we ons moeten stellen voordat we een product of dienst kopen of consumeren. En, indien nodig, beoordeel niet alleen de kwaliteit en de prijs. Maar ook de gevolgen voor het milieu en de maatschappij.

Met andere woorden, als we een product echt nodig hebben, denk dan aan de verantwoordelijkheid van het bedrijf dat het produceert en zijn inzet voor zowel de zorg voor het milieu als het respecteren van de mensenrechten.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.