Wat te doen als mijn kind zijn vader wil ontmoeten?

Heeft je kind je verteld dat het zijn vader wil ontmoeten en weet je niet wat je moet doen? Het is meestal het beste om ze dit recht niet te ontzeggen.
Wat te doen als mijn kind zijn vader wil ontmoeten?
Mara Amor López

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Mara Amor López.

Laatste update: 22 december, 2022

Er zijn gezinnen waarin de vader, om de een of andere reden, afwezig is en niet voor de kinderen zorgt. Deze situatie kan voor de kinderen ingewikkeld zijn om te hanteren en te verwerken, maar toch willen ze vaak hun ouder kennen. Zij weten niet wat er gebeurd is, maar de moeder wel. Het kan een verlating zijn, een weigering om voor hen te zorgen, of andere redenen die moeilijk te verklaren zijn. Wat gebeurt er dan als ze hun vader willen ontmoeten?

Geconfronteerd met deze situatie is het natuurlijk dat je je gedesoriënteerd voelt en niet weet wat je moet doen. Daarom gaan we in dit artikel proberen je te informeren over hoe je je kind kunt uitleggen wie hun vader is en waarom hij niet voor hen gezorgd heeft of hen in de steek gelaten heeft. In elk geval hebben kinderen het recht te weten wie hun ouders zijn. Als ze erom vragen mag hen deze informatie niet geweigerd worden.

Als je kind zijn vader wil ontmoeten, wat moet je dan doen?

Het is belangrijk dat als een kind vraagt om zijn vader te ontmoeten, je hem dit recht niet ontzegt, ook al oefent hij de vaderrol niet uit. Een kind heeft het recht zijn biologische ouder te kennen, en zo verwarring of het ontstaan van onzekerheden te voorkomen.

Ze moeten hun geschiedenis kennen en hun wortels begrijpen. Waar je rekening mee moet houden is de manier waarop je ze deze informatie geeft. Dat hangt af van de leeftijd van het kind en zijn begripsvermogen. Hoe ouder het kind is, hoe meer het de situatie zal kunnen begrijpen en het waarom.

Het kind uitleggen wie zijn echte vader is, is nodig om verwarring te voorkomen, vooral als de moeder een andere partner heeft. Zo voorkom je dat ze opgroeien met een verkeerd idee over hun verleden en de onzekerheden die dat bij hen veroorzaakt. Dus, hoe moet je handelen?

Wat te doen als mijn kind zijn vader wil ontmoeten
Op een denigrerende manier praten over de biologische vader van je kind kan wrok opwekken en schade bij je kind veroorzaken.

Hoe moet je een kind vertellen wie zijn vader is?

Zoals we al zeiden, moet je de informatie aanpassen aan het kind en zijn leeftijd. Het is het beste om dat met veel gevoel te doen. We moeten op een duidelijke manier met ze praten en details vermijden die niet gemakkelijk te begrijpen zijn. Anderzijds is het geen goed idee om op een denigrerende manier over de biologische vader van je kind te spreken, want daardoor krijgt het kind alleen maar een negatief beeld van hem, wat hem geen goed zal doen.

Het is niet goed om met wrok op te groeien. Daarom is het beter om het kind uit te leggen wie zijn vader is en het zelf te laten beslissen of het hem wil ontmoeten of niet. Het is het beste om te vermijden dat kleintjes op een negatieve manier beïnvloed worden.

Hoe leg je je kind uit dat hun vader je verlaten heeft?

Hieronder gaan we kijken op welke manieren je met je kind kunt praten over wie hun vader is en waarom hij afwezig is. Als je kind hem wil kennen:

Pas je taalgebruik aan de leeftijd van het kind aan

We moeten de dingen aan het kind met grote gevoeligheid uitleggen en de woorden die we gaan zeggen zo kiezen dat het zich niet slecht of schuldig voelt.

Lieg niet tegen je kind over zijn vader

Dit kan onzekerheden bij het kind oproepen. We moeten ze duidelijk maken dat het feit dat hij weggegaan is niets met hen te maken heeft. Zo voorkom je dat hij gaat denken dat zij verantwoordelijk zijn voor de verlating.

Vertel de waarheid, maar zonder in te gaan op de precieze details over de redenen van de verlating

Als het kind jong is, kan het de oorzaken niet begrijpen en een slecht beeld van hun vader hebben. Je kunt ze vertellen dat hun vader wegging omdat hij niet lekker in zijn vel zat of dat hij niet voorbereid was om de situatie onder ogen te zien.

Spreek niet slecht over hun vader

Hoe erg hij jou ook gekwetst heeft, het is beter dat niet te doen, want het enige wat je daarmee bereikt is je kind kwetsen.

Leg de reden uit

Als het kind opgroeit en in staat is de precieze redenen van het in de steek laten van de vader te begrijpen, dan kun je de redenen uitvoeriger uitleggen.

Het is goed om de vader te willen kennen

Vergeet niet het kind te vertellen dat je het goed vindt dat het zijn vader wil kennen. Maar ook al is hij er niet meer, er zijn veel mensen om hen heen die van hen houden en er altijd voor hen zullen zijn en hen zullen steunen.

Een moeder troost haar dochter
We moeten kinderen geen informatie onthouden. Het is het beste hen zelf te laten beslissen of ze zich al dan niet tot hun vader willen verhouden en op welke manier.

Wat moet doen als je kind zijn vader wil ontmoeten?

In dit hele artikel hebben we benadrukt dat kinderen het recht hebben hun vader te kennen.
Hoeveel wrok of minachting een moeder ook jegens hem voelt, zijn bestaan mag niet ontkend worden.

Hij kan een slechte vader zijn of een onverantwoordelijke, maar hij is de biologische ouder en maakt als zodanig deel uit van hun levensverhaal. Als moeder moet je accepteren dat je kind een vader heeft. Hoezeer het je ook pijn doet en hoezeer je misschien ook niet wilt dat je kind van zijn bestaan weet, als je kind zijn afkomst wil weten, mag je het die mogelijkheid niet ontzeggen. Wellicht ook interessant voor jou

Kinderen die opgroeien zonder vader: elk geval is anders
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Kinderen die opgroeien zonder vader: elk geval is anders

Kinderen die zonder vader opgroeien zijn niet zo verschillend van kinderen die gedurende hun kindertijd wel een vader om zich heen hebben.  • Aranda Ponce, M. D. L. A. (2021).El abandono del padre biológico y los daños causados en la primera infancia y en la madre, en los procesos de filiación del juzgado de paz letrado de familia de Huánuco, período 2018.
  • Cadavid, H. B. (2008). Cuando papá no está: la ausencia del padre como un factor generador de violencia. Psicoanálisis: Revista de la Asociación Psicoanalítica Colombiana, 20(1), 61-80.

De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.