Kinderen imiteren hun ouders in alles

Of je nu het goede of slechte voorbeeld geeft, je kind zal het na willen doen. Denk hier dus aan bij de opvoeding.
Kinderen imiteren hun ouders in alles
María Alejandra Castro Arbeláez

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 22 december, 2022

Kinderen imiteren hun ouders en de andere familieleden die bij ze in huis wonen. Hoewel ze hier verder niet over nadenken, wordt het imiteren en herhalen van uitdrukkingen, manieren en gebaren van volwassenen een van hun grootste doelen.

Vaak gaat het imiteren zo ver dat kinderen op dezelfde manier gaan lopen als hun ouders, bij het praten eenzelfde intonatie gebruiken en zelfs hun obsessies overnemen.

Kinderen leren het beste door te imiteren

Sommige ervaringsdeskundigen zijn van mening dat kinderen zijn als sponzen die alles wat er om hen heen gebeurt absorberen.

Kinderen zijn zich echter niet bewust van welke dingen zij moeten overnemen, welke zij moeten vergeten of zelfs moeten vermijden. Zij imiteren alles, zowel de goede als de slechte gewoonten.

Heeft pappa bijvoorbeeld de nare gewoonte om te geeuwen zonder zijn hand voor de mond te doen, dan zal zijn kind dat binnen de kortste keren ook doen. Heeft hij echter de goede gewoonte om zijn sokken in zijn schoenen te doen in plaats van onder het bed te gooien, dan zal ook dat snel door het kind worden overgenomen.

Onze kinderen kunnen nog geen onderscheid maken tussen het goede en het kwade, het positieve en het negatieve. Voor hen geldt de regel: als pappa of mamma dat zo doen…dan moet ik het ook zo doen.

Waarom doen kinderen ons na?

Alles wat onze kinderen om zich heen zien en horen nemen ze in zich op om het tot kennis te verwerken. Later zullen ze deze kennis gaan toepassen in hun eigen handelen.

Aanvankelijk zijn zij onwetende wezens die het gedrag van de volwassenen moeten begrijpen om zich vervolgens ook zo te kunnen gedragen.

In de realiteit kiezen kinderen echter niet bewust welke gedragsvorm of voorbeeld ze moeten overnemen. Dit komt door hun onwetendheid over de wereld. Daardoor kiezen ze niet altijd voor het beste voorbeeld.

Vandaar dat het voor ouders zo belangrijk is dat ze zorgen voor een adequate omgeving waarin hun kinderen goed kunnen opgroeien en zich ontwikkelen.

Uitbreiding sociale omgeving

In veel gevallen ligt dit echter ver buiten ons bereik, want kinderen blijven niet altijd onder moeders vleugels.

Al vroeg gaan kinderen aan het sociale leven deelnemen. Ze gaan naar een kinderdagverblijf, naar speelplaatsen, naar school, naar een sportclub…kortom, ze gaan beetje bij beetje relaties aan met anderen en leren andere omgevingen kennen. In al deze situaties komen ze in aanraking met nieuwe normen en voorbeelden die ze verzamelen en gebruiken.

Als ouders rest ons enkel het vertrouwen in onze kinderen dat zij hun keuze laten vallen op de beste waarden en dat wat niet binnen ons waardepatroon past negeren.

Wij ouders kunnen enkel nog toezicht houden en onze kinderen begeleiden in dat wat we tot dan toe aan ze hebben overgedragen.

Kinderen imiteren hun ouders. Ontwikkel jezelf zodat je je kind kunt vormen

Ontwikkel jezelf zodat je je kind kunt vormen

Kleine kinderen willen op grote mensen lijken. Omdat dit een feit is dat je nooit kunt vermijden, geven we je het beste advies: ontwikkel eerst jezelf.

We zullen dit gegeven eens nader bekijken.

Vaders en moeders zijn niet alleen twee volwassenen die voor hun kinderen zorgen, ze wassen en ze eten geven. Het zijn de eerste en de beste opvoeders die een kind in zijn leven tegen komt.

Net als op school, waar de leraren intellectueel en academisch voorbereid zijn om de kleinsten les te geven, zijn het thuis de ouders die in staat moeten zijn om hun kinderen op te voeden, al vanaf de wieg. In ieder geval wat de basislessen betreft.

Ouders spelen net als leraren een hele belangrijke rol

Tips voor moeder

Wat kun je als moeder het beste doen om een goed voorbeeld voor je kind te zijn:

  • Maak je de meest elementaire regels van een goede opvoeding eigen.
  • Houd altijd rekening met de beste normen en waarden bij al je gedragingen.
  • Laat vanaf nu alleen positieve gevoelens je handelen leiden.

Kortom, probeer een beter mens te zijn.

Ook al weten we dat perfectie niet bestaat, je moet steeds opnieuw moeite blijven doen voor je kind. Hij verdient het, vind je niet?

Daarbij moet je niet vergeten dat je kind een voorbeeld neemt aan alles wat thuis wordt gedaan. Hij zal het als ‘goed’ of ‘zoals het hoort’ beschouwen.

Ben jij bijvoorbeeld iemand met een slecht humeur, die zich op een gewelddadige manier gedraagt en geef je slechte antwoorden aan anderen, dan geef je dat voorbeeld dus ook aan je kind. De kleine, die nog zoveel te leren heeft in zijn leven, kan dan ook zo worden …

Zorg ervoor dat je kind geluk, liefde en vrede, spiritueel evenwichten en goede daden kent…

Mocht het zo zijn dat jouw ouders hier geen rekening mee hielden toen ze jou opvoedden, dan hopen wij dat jij intelligenter bent dan zij. Geef je kind het leven en de opvoeding die jij misschien niet hebt gehad. Hij zal het geluk hebben die dan dankzij jou wel te krijgen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.