Idealistische kinderen: eigenschappen en kenmerken

Idealistische kinderen zijn zorgzaam en geïnteresseerd in het algemeen welzijn. Maar we moeten nauw met hen samenwerken aan hun emoties.
Idealistische kinderen: eigenschappen en kenmerken

Laatste update: 02 augustus, 2022

Dromen van een betere wereld. Zeker, in de loop van ons leven hebben we er allemaal wel eens aan gedacht en ons zelfs voor zo’n doel ingezet. Voor idealistische kinderen is het een dagelijks doel, iets waar ze voortdurend aan denken. Maar tegen welke prijs? Laten we eens kijken naar de kenmerken van deze kinderen.

Hoe zijn idealistische kinderen?

Je bent vast wel eens iemand tegengekomen met sterke overtuigingen over de mogelijkheid om de omgeving waarin we leven te verbeteren. Misschien vergezelt deze geest hen al hun hele leven.  Daarom gaan we je vertellen wat de meest typische eigenschappen van idealistische kinderen zijn:

1. Ze zijn heel duidelijk over hun waarden en handelen daarnaar

Solidariteit, billijkheid, rechtvaardigheid en zorg voor het milieu zijn enkele van de principes die hen leiden. Ze zijn bezorgd over iets dat ‘buiten’ hun onmiddellijke context ligt en daarom bewegen ze zich in de richting van verandering. In deze zin proberen veel idealistische kinderen te overstijgen – niet om hun eigen verdienste te verdienen of om erkend te worden, maar omdat ze geloven in een betere toekomst en een andere erfenis willen achterlaten.

2. Ze laten het niet bij woorden

Deze kinderen willen deel uitmaken van de verandering die ze zoeken. Dit zijn kinderen die zich niet beperken tot dromen en die, integendeel, verandering willen aanjagen. Ze raken betrokken bij de situaties die hen interesseren en tonen grote inzet, ongeacht de moeilijkheden die ze ondervinden.

3. Deze kinderen zetten zich in voor solidariteit

Hun doelstellingen overstijgen de individuele belangen. Ze tonen zorg voor de gemeenschap waartoe ze behoren, ze streven het ideaal na dat alle mensen een betere situatie genieten dan die zij hebben.

4. Idealistische kinderen worden gekenmerkt door hun empathie

Bijvoorbeeld, ze zijn ontroerd door de ongunstige situaties van anderen, ze geven om de mensen om hen heen, en ze streven ernaar het hen goed en comfortabel te maken.

5. Idealistische kinderen onderhandelen, verzoenen en communiceren

Ze hebben de neiging verzoenende, communicatieve en onderhandelende persoonlijkheden te hebben.

6. Ze hebben positieve referenties

Ze wijzen meestal enkele mensen aan die ze bewonderen, luisteren voortdurend naar hen, en willen van hen leren. Dan volgen ze hun voorbeeld en proberen ze hen na te doen.

Wat je in gedachten moet houden over idealistische kinderen

De echte wereld vormt een permanente uitdaging voor idealistische kinderen. Want net zoals rechtvaardigheid bestaat, bestaat er ook onrechtvaardigheid. Zelfs als ze hun best doen, zullen hun resultaten niet altijd in de door hen gewenste richting gaan.

Veel volwassenen kunnen zeggen dat het leven nu eenmaal zo is, en dat is absoluut waar. Maar idealistische kinderen besteden veel moeite en aandacht aan het zich laten leiden door hun waarden en het nastreven van hun idealen, wat betekent dat ze zich aan meer frustratie blootstellen. Daarom volgen hier enkele aanbevelingen om hun opvoeding te begeleiden.

Een afbeelding van een kind die de treden van de trap zelf tekent
Als je een idealistisch kind hebt, probeer het dan niet te ontmoedigen om voor zijn idealen te vechten. Begeleid ze bij het stellen van haalbare doelen, waardoor ze steeds dichter bij de grote uitdagingen komen die ze voor zichzelf stellen.

Praat veel met ze

Creëer ruimten voor dialoog waarin ze zich kunnen uiten en kunnen delen wat ze voelen en hoe ze zich voelen. Het is belangrijk hun emoties op de voet te volgen, vooral omdat ze zich altijd zorgen maken over anderen.

Tegelijk moet je ze helpen omgaan met de frustratie die mensen ertoe brengt zich met egoïstische belangen te gedragen. Het is van essentieel belang dat je ze leert hun emoties te herkennen en te beheersen (Spaanse link). Ze kunnen namelijk erg gevoelig zijn voor de realiteit van anderen en die als de hunne overnemen. Zelfs als het gaat om vreemde situaties waar ze weinig invloed op hebben.

Help ze realistische en haalbare doelen te bedenken

Praktisch gezegd: help hen ‘met beide benen op de grond te blijven’. Het is belangrijk om deze kinderen te begeleiden in het proces naar hun doelen, maar ook om ze te helpen zichzelf te reguleren. Bijvoorbeeld om te begrijpen dat er kwesties zijn die tijd vergen, dat de wens of actie van één enkele persoon niet voldoende is om een grote verandering in de samenleving teweeg te brengen.

Al deze tips zullen hen helpen om op een ‘kleinere schaal’ te denken en te beginnen met te proberen een positieve invloed uit te oefenen op hun naaste omgeving en referentiegroepen.

Neem wat ze zeggen altijd serieus

Lange tijd werd de mogelijkheid tot verandering die kinderen konden uitoefenen onderschat. Dit kwam door de hardnekkigheid van een op volwassenen gericht sociaal criterium dat ideeën woog naar de leeftijd van degenen die ze voorstelden.

Er zijn echter kinderen die een idealistische en geëngageerde geest hebben, die een andere mogelijke werkelijkheid willen scheppen en wier ideeën goed zijn. Hen ontmoedigen omdat we bang zijn dat ze zullen lijden of om te voorkomen dat we ze teleurstellen, zal hen er niet van weerhouden met hun dromen verder te gaan. Integendeel, het zal hen zonder onze steun laten.

Daarom is het belangrijk deze kinderen te valideren, hun verlangens te erkennen, hen te helpen hun doelen te bereiken, en hen de steun en aanmoediging te bieden die ze nodig hebben. Het is belangrijk hen een opvoeding te geven die hen middelen geeft, hen in staat stelt situaties het hoofd te bieden, en die hen niet ‘de vleugels kort houdt’. Een opvoeding die hen in staat stelt hun honger naar verandering te stillen en die niet alleen gericht is op het overbrengen van theoretische kennis.

Een idealistisch kind die wil vliegen
Dromen zijn niet altijd naïef en kunnen, integendeel, de vlam van motivatie levend houden. Waarom proberen we ze dan uit te doven?

Leren van idealistische kinderen

Vaak wordt de wereld van de volwassenen gekenmerkt door een ‘extra’ dosis rationaliteit of objectiviteit en gerechtvaardigd door de noodzaak om ‘met beide benen op de grond’ te blijven staan. Hierdoor kijken ouders vaak naar de wereld door realistische lenzen, maar vergeten onderweg hun illusies en dromen. We laten zelfs het doel of de zin van wat we doen achterwege.

Idealistische kinderen komen ons herinneren aan dat ‘waartoe’ en ze steken ons aan en motiveren ons. Vanuit onze rol als volwassene kunnen we hen veel bijbrengen en we begeleiden hen heel goed, zodat ze niet ontmoedigd raken als ze struikelen. Maar in wezen moeten wij hen toestaan te zijn wie zij zijn en hen ons laten verlichten met hun illusies. Wellicht ook interessant voor jou

Zinnen uit Pixar-films die levenslessen bevatten
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Zinnen uit Pixar-films die levenslessen bevatten

Pixar-films hebben vaak een achterliggende boodschap. Lees hier 7 zinnen uit Pixar-films die levenslessen bevatten en ontdek de waarden.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Pizzo, M. E. (2006). El desarrollo de los niños en edad escolar. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.
  • López, L. M., Soto-Rubio, A., & Rico, G. M. (2015). Bullying e Inteligencia Emocional en niños. Calidad de vida y salud8(2).
  • Andrés, M. L., Castañeiras, C. E., & Richaud, M. C. (2014). Relaciones entre la personalidad y el bienestar emocional en niños. El rol de la regulación emocional. Cuadernos de Neuropsicología/Panamerican Journal of Neuropsychology8(2), 217-241.

De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.