28 Zinnen over solidariteit om kinderen deze waarde bij te brengen

Vandaag nodigen we je uit om deze zinnen over solidariteit met je kinderen te delen, zodat ze het belang van deze waarde begrijpen.
28 Zinnen over solidariteit om kinderen deze waarde bij te brengen
Samanta Ruiz

Geschreven en geverifieerd door de docent Samanta Ruiz.

Laatste update: 22 december, 2022

Solidariteit is een waarde die inherent is aan elke samenleving die streeft naar gelijkheid, billijkheid en universaliteit wat betreft de toegang tot basisrechten. Maar hoe kunnen we dit begrip aan onze kinderen uitleggen? Een eenvoudige manier is het gebruik van deze zinnen over solidariteit die ideaal zijn om het belang van deze waarde over te brengen.

Ontdek deze mooie zinnen over solidariteit

Sinds het begin van de Griekse en Romeinse culturen werd solidariteit erkend als een waarde die inherent is aan de menselijke soort, waarvan de beoefening zeer heilzaam was voor gemeenschappen.

Daarom hebben we een aantal bekende zinnen van klassieke auteurs samengesteld die je met je kinderen kunt gebruiken:

1- “Van het gedrag van ieder hangt het lot van allen af.” -Alexander de Grote-

2- “Wat is de essentie van het leven? Anderen dienen en goed doen”. -Aristoteles-

3- “Draaglijk is het werk als velen hun vermoeidheid delen.” -Homer-

4- “Er is geen vreugde in het bezit van iets dat niet gedeeld wordt.”. -Seneca-

5-. “Eén voor één zijn we allemaal sterfelijk. Samen zijn we echtereeuwig.” -Apuleius-

6- “We zijn geboren om samen te werken, zoals voeten, zoals handen, zoals oogleden, zoals de rijen boven- en ondertanden. Tegengesteld aan elkaar werken is dus tegen de natuur”. -Marcus Aurelius-

28 Zinnen over solidariteit om kinderen deze waarde bij te brengen

Zinnen over solidariteit van opmerkelijke persoonlijkheden uit de 20e eeuw

Grote persoonlijkheden die zich inzetten voor vrede, gerechtigheid en integratie begrepen ook dat solidariteit een van de fundamentele waarden was om een betere samenleving te hebben.

7- “Niet ieder van ons kan grote dingen doen. Maar we kunnen wel kleine dingen doen met grote liefde. Vriendelijke woorden kunnen kort en gemakkelijk uitgesproken zijn, maar hun echo’s zijn werkelijk eindeloos” -Moeder Teresa van Calcutta-

8- “Als ‘ik’ vervangen wordt door ‘wij’, wordt ziekte welzijn .” -Malcolm X-

9- “We hebben geleerd door de lucht te vliegen als vogels en door de zee te zwemmen als vissen, maar we hebben niet de eenvoudige kunst geleerd om als broeders samen te leven. Ieder mens leeft in twee sferen, namelijk het inwendige en het uitwendige.” -Martin Luther King Jr-

10- “De eerste stap in de evolutie van de ethiek is een gevoel van solidariteit met andere menselijke wezens.” -Albert Schweitzer-

11- “Als ik iemand kan helpen terwijl ik passeer, als ik iemand kan toejuichen met een woord of lied, als ik iemand kan laten zien dat hij verkeerd reist, dan zal mijn leven niet tevergeefs zijn.” -Martin Luther King-

12- “Wanneer we anderen als de vijand zien, lopen we het risico te worden wat we haten. Als we anderen onderdrukken, onderdrukken we uiteindelijk onszelf. Heel onze menselijkheid is afhankelijk van het erkennen van de menselijkheid in anderen.” -Desmond Tutu-

Begrijp het belang van solidariteit met deze zinnen

13- “Wees de verandering die je in de wereld wilt zien” . -Mahatma Gandhi-

14- “Overeenstemming, solidariteit en wederzijdse hulp zijn de belangrijkste middelen om diersoorten in staat te stellen te overleven. Alle soorten die in staat zijn dit feit te vatten slagen beter in de strijd om het bestaan dan de soorten die alleen op hun eigen kracht vertrouwen…” -Christiaan Lous Lange-

15- “De test van onze vooruitgang is niet of we meer toevoegen aan de overvloed van hen die veel hebben; het is of we genoeg geven aan hen die te weinig hebben .”-Franklin D. Roosevelt-

16- “Binnen elk van zulke sociale groepen heerst een gevoel van solidariteit, een dwingende behoefte om samen te werken en een vreugde om dat te doen die een hoge morele waarde vertegenwoordigen.” -Christian Lous Lange-

17-. Je kunt racisme niet met racisme bestrijden. Je moet het namelijk bestrijden met solidariteit. -Bobby Seale-

18- “Solidariteit is niet een gevoel van vaag medelijden of oppervlakkig leedvermaak over het ongeluk van zovelen, zowel dichtbij als veraf. Integendeel, het is een vastberaden en volhardend voornemen om zich in te zetten voor het gemeenschappelijk welzijn; dat wil zeggen voor het welzijn van allen en van elk individu, omdat we werkelijk allemaal verantwoordelijk zijn voor allen.” -John Paul II-

Kunst en solidariteit: een onafscheidelijk paar

In de loop van de geschiedenis hebben ook sommige figuren uit de kunst, muziek en literatuur de betekenis en het belang van solidariteit tot uitdrukking kunnen brengen.

19- “Ruwe zekerheid is eerder te vinden in sociale solidariteit dan in geïsoleerde individuele inspanning.“. –Fjodor Dostojevski

20- “Allen voor een en een voor allen”. -Alexander Dumas-

21-. “We kwamen in de wereld als broeders, en laten we nu hand in hand gaan, niet de een voor de ander.” -William Shakespeare-

22-. “Ik heb ingezien dat mijn welzijn alleen mogelijk is wanneer ik mijn eenheid met alle mensen in de wereld erken, zonder uitzondering.” -Leo Tolstói-

23-. “Ik geloof niet in liefdadigheid. Ik geloof in solidariteit. Liefdadigheid is zo verticaal. Het gaat van boven naar beneden. Solidariteit is horizontaal. Het respecteert de ander.” -Eduardo Galeano-

24-. “Ik ken geen grote mensen, behalve diegenen die de mensheid grote diensten bewezen hebben.” -Voltaire-

25- “Weet je wat de mensen werkelijk willen? Iedereen, bedoel ik. Iedereen in de wereld denkt na: Ik wou dat er maar één andere persoon was met wie ik echt kon praten, die me echt kon begrijpen, die aardig voor me zou zijn. Dat is wat mensen echt willen, als ze de waarheid vertellen.” -Doris Lessing-

26- “Want poes en hond komen bij elkaar: Wat is er mis met van elkaar houden?” -Bob Marley-

27- “Niemand is nutteloos in deze wereld die de lasten van een ander verlicht.” -Charles Dickens-

28- “Als je het leven van een ander niet beter maakt, dan verspil je je tijd. Jouw leven wordt beter door andere levens beter te maken.” -Will Smith-.

Een jongen helpt een meisje

Onderwijs in waarden: de sleutel tot de opbouw van een betere samenleving

Door onderwijs over fundamentele waarden, zoals solidariteit, empathie en verdraagzaamheid, worden kinderen opgeleid tot verantwoordelijke burgers(Engelse link). Bovendien is het voor hen ook de enige manier om een meer verenigde, diverse en solidaire samenleving op te bouwen.

Hoewel mensen inzien welke waarden onmisbaar zijn, moeten we kinderen er toch in onderwijzen, want ze in het dagelijks leven toepassen is een kwestie van willen en kiezen.

Een samenleving die haar nieuwe generaties dus in waarden onderwijst, zal in staat zijn het doel van het algemeen welzijn te bereiken en haar gemeenschapsleven te versterken. Maak dus gebruik van deze lijst van zinnen over solidariteit om ze je kinderen bij te brengen. Wellicht ook interessant voor jou

Afwezigheid van waarden: een probleem bij kinderen van nu
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Afwezigheid van waarden: een probleem bij kinderen van nu

Tegenwoordig gedragen veel kinderen zich niet goed vanwege de afwezigheid van waarden. Als ouders zijn wij verantwoordelijk voor het bijbrengen van...
De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.