Hoe kinderen opvoeden tegen racisme en discriminatie?

Kinderen vandaag opvoeden tegen racisme en discriminatie is essentieel om negatieve sociale gevolgen in de toekomst te voorkomen.
Hoe kinderen opvoeden tegen racisme en discriminatie?
María José Roldán

Geschreven en geverifieerd door de psychopedagoog María José Roldán.

Laatste update: 22 december, 2022

Helaas leven we in een maatschappij waar racisme en discriminatie nog steeds voorkomen. Maar als we allemaal ons steentje bijdragen en kinderen van jongs af aan opvoeden, zal dit in toekomstige generaties geen maatschappelijk probleem meer zijn.

Kinderen kunnen vooroordelen tegenover andere mensen internaliseren door wat ze zien en horen van de mensen om hen heen. Daarom moeten we als ouders een goed voorbeeld voor hen zijn en alle mensen met evenveel respect behandelen.

Het is dus essentieel dat kinderen opgroeien met goede waarden, zoals verdraagzaamheid, inclusie en gelijkheid. Al deze waarden zijn van essentieel belang in onze samenleving.

Voed kinderen op om niet in racisme en discriminatie te vervallen

Dit is iets wat je niet van de ene dag op de andere leert en waar je dag in dag uit aan moet werken, met standvastigheid en samenhang tussen wat we zeggen en wat we doen. Dat wil zeggen, we moeten anderen behandelen met respect voor hun verschillen en hun karakteristieken. Laten we daarom eens kijken hoe we dat kunnen bereiken.

1. Wees het beste voorbeeld als het gaat om racisme en discriminatie

Je kinderen merken alles op wat je doet en zegt, dus zullen ze herhalen wat ze thuis leren. Ze zullen opgroeien met de waarden die jij aan hen overdraagt en jij zult de grootste invloed in hun leven zijn. In die zin is je houding tegenover anderen van doorslaggevend belang, zodat ze leren verdraagzaam te zijn tegenover anderen.

Toon altijd je uiterste respect voor andere mensen, ongeacht hun afkomst, taal, huidskleur, cultuur of manier van denken. Respect voor iedereen en verdediging tegen racisme en discriminatie zijn de beste oplossingen voor dit probleem.

2. Heb vrienden uit verschillende culturen

Hoe kinderen opvoeden tegen racisme en discriminatie

Als je vrienden uit verschillende culturen hebt, zullen je kinderen het als normaal zien om andere mensen te accepteren die anders zijn dan zij. In de toekomst zullen ze de deuren niet sluiten voor mensen uit andere culturen en ze zullen meer manieren begrijpen om de wereld te zien en te voelen. Daardoor zullen ze multiculturele ervaringen opdoen en toleranter staan tegenover anderen.

3. Reizen als gezin

Reizen als gezin is de beste manier om de wereld te zien en te weten hoe anderen leven. Kinderen denken dat iedereen doet en denkt zoals zij, maar niets is minder waar.

Ze moeten de kans krijgen andere culturen (Spaanse link) te leren kennen en begrijpen om de vooroordelen die nog in onze maatschappij bestaan te minimaliseren. Zo zullen ze begrijpen dat we allemaal mensen zijn, met soortgelijke gevoelens, angsten en ervaringen.

4. Breng je kinderen goede waarden bij

Thuisonderwijs (Spaanse link) is essentieel om ervoor te zorgen dat kinderen gelijke kansen en integratie aanvaarden, twee aspecten die nodig zijn om te leven in een samenhangende maatschappij die gerespecteerd wordt en in vrede en harmonie leeft.

Om dit te bereiken moet je kinderen leren dat het leven als een ladder is: er zijn er die boven ons staan en anderen die onder ons staan. Niemand is beter of slechter dan wie dan ook, alleen dat ieder in het heden in een andere context leeft.

Een ander fundamenteel aspect voor hen om dit leren te internaliseren is dat ze een coherente houding aanhouden met alles wat we hier uitdrukken. Bedenk dat je kinderen alles waarnemen, ook al besef je dat zelf niet.

Tot slot moet je, om op te voeden in inclusie, moet je kinderen opvoeden die open staan voor de wereld en die vooral assertief zijn. Zo zullen ze in staat zijn hun ideeën en gevoelens te uiten zonder anderen te beledigen of emotioneel te kwetsen.

5. Let op wat je zegt en doet

Pesten om huidskleur moeten we niet toestaan

Let op je gebruik van woorden en gebruik altijd inclusieve woorden die anderen niet discrimineren. Maak je kinderen duidelijk dat huidskleur, cultuur of afkomst ons als mensen niet definiëren.

Culturele diversiteit is prachtig, want dat maakt ons zo’n rijke en lerende samenleving.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.