Ontdek 5 sleutels om het handschrift van je kind te verbeteren

Het verbeteren van het handschrift van je kind is aan jou, want over het algemeen zijn kinderen er niet op uit een mooi handschrift te hebben.
Ontdek 5 sleutels om het handschrift van je kind te verbeteren
María Alejandra Castro Arbeláez

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 22 december, 2022

De meeste kinderen zijn niet bezig met het hebben van een mooi handschrift. Daarom is het verbeteren van het handschrift van je kind meestal aan jou.

Daarom is het de moeite waard om van jongs af hun schrijfvaardigheid te oefenen. Breng kinderen zo het belang van een leesbaar handschrift bij. Herinner ze eraan dat alleen door hun berichten goed te schrijven ze door iedereen begrepen zullen worden.

In Je bent mama delen we 5 sleutels om het handschrift van je kind te verbeteren.

5 sleutels om het handschrift van je kind te verbeteren

Sleutel 1

Om je kind zijn handschrift te laten verbeteren, moet je hem in de eerste plaats aanmoedigen om het te willen doen.

Als een beter handschrift hebben niet iets is wat hen motiveert, en bovendien vervelend voor ze is, zul je nergens komen, hoeveel je ook van ze eist of vraagt.

Daarom raden we je aan meer belangstelling te tonen voor hun schrijven en voor de composities en opstellen die hun leraar hen vraagt te maken.

Als je kind merkt dat je graag wilt lezen wat hij of zij net geschreven heeft, maar dat dat niet kan omdat je zijn of haar handschrift niet begrijpt, zal je kind de volgende keer voorzichtiger zijn bij het zetten van de lijnen. Dat is omdat ze willen dat je de ideeën en fantasieën begrijpt die ze op papier kunnen uitdrukken.

Sleutel 2 voor het verbeteren van het handschrift van je kind

Om het handschrift van je kind te verbeteren, moet je hem het belang van schrijven met de hand bijbrengen. Een kind dat meer een toetsenbord dan pen en papier gebruikt om te schrijven zal nooit zijn handschrift kunnen verbeteren.

Of zijn handschrift goed is of niet hangt af van de psychomotorische vaardigheden die hij heeft en die hij in de vroege leerfase ontwikkelt.

Ontdek 5 sleutels om het handschrift van je kind te verbeteren

Als je kind met de computer heeft leren omgaan voordat het een potlood oppakte en daarnaast de manuele vaardigheden die voor schrijven nodig zijn vervangen heeft voor de beweging van de vingers op het toetsenbord, zal het heel moeilijk zijn om tot een leesbaar en mooi schrift te komen.

Daarom moet je kind vanaf nu meer met de hand schrijven dan op de computer, mobieltje of tablet.

Bedenk dat geschreven taal alleen geleerd en ontwikkeld wordt door steeds dezelfde regels te herhalen. En als je kind niet oefent, zal het deze vaardigheid niet onder de knie krijgen.

Sleutel 3

Om goed te kunnen schrijven, moet je goed zitten en in een comfortabele houding blijven. Leer je kind dit.

Als ze voorovergebogen zitten, schrijven op ruwe of onstabiele oppervlakken, liggen op de grond…

Als ze verticaal schrijven met de bladzijde tegen de muur, een te klein potlood gebruiken of een potlood met een erg lange punt…

Of als het potlood niet goed op het papier tekent en ze te veel druk moeten uitoefenen om de letters te laten verschijnen… Dit alles kan hun handschrift negatief beïnvloeden.

Kortom, er zijn veel factoren die invloed kunnen hebben op de leesbaarheid van het handschrift. Factoren die zinnen er slordig uit kunnen laten zien.

Je kind moet dus leren dat de juiste schrijfhouding ontstaat als we met onze rug tegen de leuning van de stoel leunen en ons recht maar comfortabel houden.

Leer hem dat hij niet over zijn papier moet leunen en dat hij het onder een lichte hoek moet houden om gemakkelijker te kunnen schrijven. Vertel je kind tot slot dat de andere hand verantwoordelijk is voor het vasthouden van het papier.

Sleutel 4

Leer je kind de juiste manier om het potlood vast te houden. Vertel hem echter dat dit geen regel is die voor iedereen hetzelfde moet zijn. Bij dit punt is ook comfort belangrijk.

Er zijn kinderen die, om een potlood vast te grijpen, hun duim op de middelvinger laten rusten. Tegelijk grijpen anderen het als een klem met hun wijsvinger en duim. En, op dezelfde manier zijn er die een kegel nabootsen en hun middelvinger, wijsvinger en duim samenvoegen om het potlood vast te houden.

Er zijn talloze manieren om een pen of potlood vast te houden. Laat je kind de manier vinden waar het zich het prettigst bij voelt.

Moeder helpt dochter met schrijven

Sleutel 5

Oefening baart kunst. Zo niet dagelijks, dan toch minstens drie keer per week, nodig je kinderen uit om te schrijven en kalligrafie-oefeningen te doen waarbij ze steeds weer dezelfde streken maken. Alleen dan zullen ze hun handschrift kunnen verbeteren.

Moeders en vaders, we raden je aan bij je kinderen van jongs af aan een liefde voor lezen en belangstelling voor het tekenen van figuren en het maken van lijnen met de hand te wekken.

Koop daarom verhalenboekjes en kleurpotloden zodat ze tijdens het spelen kunnen tekenen. Wellicht ook interessant voor jou

De creativiteit van je kinderen stimuleren met tekenen
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
De creativiteit van je kinderen stimuleren met tekenen

Tekenen is een manier om de creativiteit van kinderen te stimuleren. In dit artikel zal je achter het belang van creativiteit voor kinderen komen.  • GUTIÉRREZ VALDEZ, L. M. (2016). LOS MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LA CALIGRAFÍA EN LOS NIÑOS DE 8VO AÑO BÁSICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA” WINDTON CHURCHILL” DE LA CIUDAD DE JAMA (Doctoral dissertation). https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2517
  • Serrano Serrano, S. P. (2014). LA MOTRICIDAD FINA Y SU INCIDENCIA EN LA CALIGRAFÍA DE LOS NIÑOS DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA SHEKINA DEL CANTÓN AMBATO PROVINCIA DEL TUNGURAHUA (Bachelor’s thesis). https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/7294
  • Bravo, P. M., & Jorge, C. M. H. (2010). Mejorar la caligrafía de niños y niñas con altas capacidades intelectuales con un programa de reforzamiento. In Motivación y emoción: investigaciones actuales (pp. 383-392). Servicio de Publicaciones.
  • Fons, M. (2001). Enseñar a leer y a escribir. En Didáctica de la lengua en la educación infantil. Monserrat, Bigas y Monserrat Correig (Edits.) pp. 179-212. Madrid: SÍNTESIS, S. A.
  • Gómez, L. F. (2007). Caligrafía y legibilidad. Correo del Maestro, (131).
  • Peña, J. (2010). Exploración sobre la experiencia en escritura de niños de la primera etapa de educación básica. Legenda, 13(10), 164-181. http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/legenda/article/viewFile/613/754
  • Villalobos, J. (2006). La lectura y la escritura como herramientas para el desarrollo del cono-cimiento y aprendizaje. En J. Peña González y S. Serrano de Moreno (Comps.), La lectura y la escritura. Teoría y práctica (pp. 33-58). Mérida. Venezuela: Consejo de Desarrollo Científico Humanístico y Tecnológico y Consejo de Estudios de Postgrado Universidad de Los Andes.

De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.