7 strategieën om het begrijpend lezen te verbeteren

Leer hoe je het begrijpend lezen van je kinderen kunt verbeteren. In dit artikel laten we je zien hoe je hun communicatieve vaardigheden kunt versterken.
7 strategieën om het begrijpend lezen te verbeteren
Marisol Rendón Manrique

Geschreven en geverifieerd door de leerkracht voorschoolse opvang Marisol Rendón Manrique.

Laatste update: 23 april, 2024

Het is van fundamenteel belang om het begrijpend lezen van kinderen te verbeteren voor hun academische ontwikkeling. Als kinderen niet begrijpen wat ze lezen, kunnen ze gefrustreerd raken door deze zeer belangrijke activiteit. Hiermee bedoelen we het vermogen om een ​​zin of tekst te lezen, de woorden te begrijpen en de algemene betekenis te begrijpen.

Hoewel kinderen in de kleuterschool beginnen met alfabetisering, leren ze het pas echt in het eerste jaar van het basisonderwijs. Elke student heeft min of meer ontwikkelde vaardigheden, ritmes en behoeften. Daarom moeten leraren leren om hier allemaal rekening mee te houden.

Als je je afvraagt ​​waarom je kind slechte schoolprestaties heeft of problemen heeft met bepaalde vakken, is het belangrijk om zijn of haar leesvaardigheid te controleren. Gelukkig kun je het thuis versterken en verbeteren met behulp van docenten.

Met de juiste strategieën kun je leren concepten te op te bouwen en door leesniveaus te navigeren. Je kunt je kind bijvoorbeeld helpen om letterlijk, concluderend en kritisch te leren lezen.

Hoe kun je het begrijpend lezen bij kinderen verbeteren?

1. Breng verbindingen en relaties tot stand

Als je met je kind leest, laat hem dan zien dat de concepten aansluiten bij zijn echte leven. In feite is een van de beste trucs om te onthouden wat je leest en het waardevol te maken, te zien dat ze een toepassing hebben.

Vraag je kind allereerst om deze relaties mondeling te identificeren. Vervolgens kan hij het stiller en op een leukere en onafhankelijke manier doen.

Meisje leert lezen

2. Stel vragen om teksten te begrijpen

Als je je kind vragen stelt over de informatie in de tekst, leer je hem zoeken naar aanwijzingen. Motiveer hem om met de tekst om te gaan en kies informatie die voor hem relevant is.

Een van de kenmerken van een goede lezer is het vermogen om vragen te stellen en de antwoorden te vinden. Ze kunnen één tekst gebruiken of ook andere bronnen erbij nemen.

3. Maak mentale beelden die het begrijpend lezen vergemakkelijken

Teksten zijn niet zomaar papieren vol met letters; het zijn werelden om te ontdekken en te verkennen. Laat je kinderen de verhalen inbeelden en recreëren met hun fantasie, zodat ze ze beter onthouden.

Een goede bron hiervoor is om kinderen te vragen de context en concepten te tekenen zoals zij het zien. Ze lezen niet alleen met hun ogen, maar ze herinneren het zich namelijk met alle vijf de zintuigen.

4. Stel hypothesen voor over wat je leest om het begrijpend lezen te verbeteren

Het letterlijke niveau van teksten is de informatie op de pagina. Je kunt het verkennen door middel van exacte vragen en antwoorden. Er is echter een tweede begripsniveau dat kinderen na laat denken over de gevolgen van een situatie.

Daartegenover kunnen ze ook nadenken over de oorzaken van een probleem. Vraag je kinderen wat ze denken dat het volgende is dat er gaat gebeuren in het boek dat ze lezen.

5. Herken de belangrijkste ideeën en elementen

Het is belangrijk dat kinderen de belangrijkste ideeën kunnen identificeren van wat ze lezen. Dat wil zeggen, de feiten en personages die de ontwikkeling van het verhaal rechtstreeks beïnvloeden.

Daarom is het goed om ze verschillende genres te geven. Geef ze naast non-fictie ook fictie en avonturenverhalen. Op deze manier leren ze textuurmarkeringen zoals titels, vetgedrukte letters, cursief, afbeeldingen en inhoudsopgaven te identificeren.

6. Herlees onderdelen die je niet begrijpt

De eerste keer dat je iets leest, begrijp je misschien niet alles. Vaak moet je hetzelfde gedeelte een paar keer lezen om het volledig te begrijpen.

Bovendien leer je elke keer dat je leest meer details die je helpen de passage te begrijpen. Soms is het zelfs beter om het in stilte te doen, en soms is het beter hardop.

Vader helpt kinderen met lezen

7. Zoek naar onbekende woorden

Het is niet mogelijk om een ​​tekst volledig te begrijpen als er veel woorden zijn die je niet begrijpt. Bovendien kan het opzoeken van definities en het gebruik van contextuele aanwijzingen de woordenschat van kinderen helpen verbeteren. Toegewijde lezers hebben ook de mogelijkheid om met definities te spelen in hun eigen geschreven teksten.

Ten slotte, zoals je kunt zien na het lezen van dit artikel, versterken strategieën om het begrijpend lezen bij kinderen te verbeteren alle communicatieve en cognitieve vaardigheden van kinderen. Je kunt kinderen dus thuis helpen om succesvoller te zijn op school. Daarnaast kunnen ze tijdens het lezen ook hun kritisch denken ontwikkelen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Córdoba Rey, E. M., Cadavid Ruíz, N., & Quijano Martínez, M. C. (2015). Hábitos y expectativas lectoras de padres de niños con dificultad lectora. CES Psicología, 8(2), 31-46. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-30802015000200003
  • Cova, Y. (2004). La práctica de la lectura en voz alta en el hogar y en la escuela a favor de niños y niñas. Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, 5(2), 53-66. https://www.redalyc.org/pdf/410/41050205.pdf
  • Díaz, J. Q., & Domingo, B. G. (2008). Aproximación didáctica al tratamiento que recibe la lectura en el aula de Infantil y Primaria. In Educación, ciudadanía y convivencia. Diversidad y sentido social de la educación: comunicaciones del XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de Pedagogía (pp. 1095-1104). Sociedad Española de Pedagogía.
  • Fonseca, L., Migliardo, G., Simian, M., Olmos, R., & León, J. A. (2019). Estrategias para mejorar la comprensión lectora: impacto de un programa de intervención en español. Educational Psychology, 25(2), 91-99. https://journals.copmadrid.org/psed/art/psed2019a1
  • Monroy Romero, J. A., & Gómez López, B. E. (2009). Comprensión lectora. Revista Mexicana de Orientación Educativa, 6(16), 37-42. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-75272009000100008
  • Palomino, J. G. (2011). Comprensión lectora y rendimiento escolar: una ruta para mejorar la comunicación. COMUNI@ CCIÓN: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo, 2(2), 27-36. https://www.redalyc.org/pdf/4498/449845038003.pdf
  • Raynaudo, G. M. (2020). Educar en el mundo digital: Un estudio empírico con niños preescolares. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/155689
  • Sanz, M., & León, J. A. (2010). Estimular la comprensión lectora. Padres y Maestros/Journal of Parents and Teachers, (333), 25-29.
  • Serrano-Puche, J. (2014). Hacia una “comunicación slow”: el hábito de la desconexión digital periódica como elemento de alfabetización mediática. Trípodos, (34), 201-214. http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/172

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.