Pesten vanwege godsdienst: wat is het en hoe beïnvloedt het adolescenten?

Religieus pesten kan grote gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid van je kind. Ontdek in het artikel van vandaag wat het is en hoe je kunt helpen.
Pesten vanwege godsdienst: wat is het en hoe beïnvloedt het adolescenten?
Elena Sanz Martín

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Elena Sanz Martín.

Laatste update: 03 december, 2023

We denken dat we in een tijd leven waarin we toleranter zijn en ons meer bewust zijn van diversiteit. Scholen geven ons echter een heel ander beeld. Gevallen van pesten tegen minderheden, leerlingen die opvallen door een fysiek, psychologisch of cultureel verschil, zijn aan de orde van de dag. En in het bijzonder pesten vanwege godsdienst is meer dan ooit aanwezig in klaslokalen.

Volgens gegevens verzameld door de organisatie Southern Poverty Law Center (Engelse link) blijkt racisme de belangrijkste motivatie te zijn achter de meeste haatincidenten op scholen. Daarnaast is er een toename van antisemitische en antimoslimgevoelens die leiden tot agressie tegen kinderen van religieuze en etnische minderheden.

Omdat de gevolgen voor deze kinderen en jongeren ernstig en langdurig kunnen zijn, willen we je vandaag aanmoedigen om hierover na te denken en je richtlijnen bieden om deze gevallen op te sporen en op te treden.

Wat is pesten vanwege godsdienst?

Pesten vanwege godsdienst of ‘religieus pesten’ is pesten dat plaatsvindt vanwege de religieuze voorkeur van een leerling. Het is gebaseerd op haat en discriminatie tegen een persoon die anders is (net als in andere gevallen) en gaat uit van het geloof, de gebruiken of de kleding van het kind die verband houden met hun geloofsovertuiging.

Zoals vermeld op de website Stopbullying.gov (Spaanse link) kan het gebruik van kleding zoals de hidjab of de patka (tulband) deze agressies uitlokken. Ook het volgen van bepaalde tradities zoals vasten, onthouding van bepaald voedsel of gebed zijn motieven voor discriminatie op scholen. En dit kan leiden tot verschillende vormen van pesten:

 • Kwetsende en beledigende opmerkingen over de religieuze praktijken of overtuigingen van een minderjarige.
 • Beledigingen, bespotting, bedreigingen of vernedering.
 • Sociale afwijzing die zich uit in isolatie van het slachtoffer.
 • Fysieke pesterijen die kunnen bestaan uit slaan, duwen of duwen om de persoon te dwingen zich te ontdoen van zijn religieuze kleding.
 • Cyberpesten, waarbij dergelijke discriminatie en hatelijke opmerkingen worden overgebracht naar het internet.
Meestal is pesten gericht op mensen die anders zijn.
Meestal is pesten gericht op mensen die anders zijn.

Welke invloed heeft het op adolescenten?

De adolescentie is een cruciale fase in de vorming van de persoonlijkheid en de organisatie van het karakter, en het lijden onder pesten van welke aard dan ook in deze jaren kan ernstige en blijvende gevolgen hebben. Pesten vanwege godsdienst heeft echter bijzondere gevolgen, omdat het geloof diep verbonden is met persoonlijke overtuigingen, identiteit en cultureel erfgoed.

We weten dat het slachtoffer zijn van pesten het risico op angst, eenzaamheid, een laag gevoel van eigenwaarde, zelfbeschadiging en een slechte gezondheid in het algemeen vergroot.

Daarnaast wordt het in verband gebracht met het gebruik van tabak en illegale drugs en de aanwezigheid van psychosomatische aandoeningen. Dit is de conclusie van een meta-analyse gepubliceerd in het World Journal of Psychiatry(Engelse link).

Maar volgens een artikel in Wereldwijde volksgezondheid (Engelse link) wordt etnisch-cultureel en religieus pesten significant geassocieerd met symptomen van depressie, zelfmoordgedachten en opzettelijk toegebracht letsel door een ander. De effecten van dit type pesten zijn dus bijzonder.

Tegelijkertijd kan pesten vanwege godsdienst de spirituele ontwikkeling van adolescenten belemmeren, hen ertoe brengen hun geloof in twijfel te trekken, het als een bron van schaamte te beschouwen of hen ertoe aanzetten het op te geven.

Aangezien spiritualiteit een gebied is dat van groot belang is voor mensen en zelfs kan dienen als een beschermende factor (Engelse link) voor holistische gezondheid, is het ontnemen van dit type innerlijke groei een belangrijk gevolg.

Een meisje is triest en alleen op school en wordt gepest
Door pesten voelen adolescenten zich ontoereikende mensen die niet voldoen aan de normen van de maatschappij.

Kunnen wij als ouders pesten vanwege godsdienst opsporen?

Soms communiceren minderjarigen niet over de pestsituatie waarin ze verkeren. Dit kan zijn uit schaamte, uit angst voor verdere vergelding of omdat ze het gevoel hebben dat niemand hen kan helpen. Daarom is het essentieel dat ouders en leerkrachten alert zijn op signalen die erop kunnen wijzen dat er iets mis is. Enkele van de meest voorkomende zijn de volgende:

 • De puber wil niet naar de les.
 • De puber lijkt geen vrienden te hebben op school.
 • Praat niet over in de klas zitten of liegen.
 • Is prikkelbaar, opvliegend of apathisch. Er is een verandering in stemming.
 • Heeft een verstoord slaap- of eetpatroon of klaagt over somatische pijn.
 • Uit zijn/haar afkeer van kleding, vooral kleding die zijn/haar religie symboliseert.
 • Begint te twijfelen aan zijn/haar geloof, raakt ongeïnteresseerd of aarzelt om deel te nemen aan religieuze activiteiten waar hij/zij ooit van genoot.

Wat kunnen we eraan doen?

Over het algemeen is pesten vanwege godsdienst gebaseerd op misvattingen die leerlingen hebben over het geloof of de religie van hun medeleerlingen. Volgens een rapport van het Trinity College Digital Repository (Engelse link) is het gebaseerd op een reeks stereotypen en generalisaties, bijvoorbeeld dat Joden materialistisch, onpatriottisch of ontrouw zijn. Of dat moslims allemaal terroristen zijn of terrorisme steunen.

Daarom moet het uitgangspunt de educatie van leerlingen zijn met een focus op respect voor diversiteit, zodat deze schadelijke en vastgeroeste stereotypen kunnen worden doorbroken.

Daarnaast moeten scholen maatregelen nemen om te voorkomen dat deze pestscenario’s zich voordoen, door effectieve maatregelen te nemen zoals de KiVa-methode , die erop gericht is om ouders en leerlingen hulpmiddelen te bieden die deze woordenwisselingen verminderen.

Maar ook vanuit huis kunnen we een aantal maatregelen nemen, zoals het melden van wat er gebeurt aan de school of aan de autoriteiten als dat nodig is. We kunnen de adolescent ook een aantal hulpmiddelen bieden om met de situatie om te gaan.

Zo blijkt uit een onderzoek van het Tijdschrift voor Psychodidactiek (Spaanse link) suggereert dat het ontvangen van steun van ouders of volwassenen thuis jonge slachtoffers van pesten helpt om hogere niveaus van levenstevredenheid te behouden ondanks hun situatie.

Maar daarnaast zal het nodig zijn om hun gevoel van eigenwaarde te versterken en hen geschikte copingstrategieën aan te leren, waarvoor het inschakelen van een kinder- en jeugdpsycholoog heel positief kan zijn.

Een oproep tot bewustwording

Kortom, in een samenleving die steeds meer wordt gekenmerkt door multiculturalisme, kan pesten vanwege godsdienst een groot probleem worden. En niemand zou onder welke omstandigheden dan ook mogen lijden onder pesten, waarbij adolescenten vaak het meest kwetsbaar zijn voor deze situatie.

Voor de slachtoffers kan dit hun psychische gezondheid en emotionele welzijn ernstig schaden en hun persoonlijke groei, relaties met anderen en spirituele ontwikkeling beperken. Daarom is het belangrijk dat we thuis in staat zijn om de situatie te herkennen, steun te bieden en hen aan te moedigen om in therapie te gaan als dat nodig is.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Kosmin, B. A., & Keysar, A. (2015). National demographic survey of American Jewish college students 2014: Anti-Semitism report.
 • Moore, S. E., Norman, R. E., Suetani, S., Thomas, H. J., Sly, P. D., & Scott, J. G. (2017). Consequences of bullying victimization in childhood and adolescence: A systematic review and meta-analysis. World journal of psychiatry7(1), 60.
 • Miranda, R., Oriol, X., Amutio, A., & Ortúzar, H. (2019). Bullying en la adolescencia y satisfacción con la vida:¿ puede el apoyo de los adultos de la familia y de la escuela mitigar este efecto?. Revista de Psicodidáctica24(1), 39-45.
 • Pan, S. W., & Spittal, P. M. (2013). Health effects of perceived racial and religious bullying among urban adolescents in China: A cross-sectional national study. Global Public Health8(6), 685-697.
 • Salgado, A. C. (2014). Revisión de estudios empíricos sobre el impacto de la religión, religiosidad y espiritualidad como factores protectores. Propósitos y representaciones2(1), 121-159.
 • Southern Poverty Law Center. (2019). Hate at Schoolhttps://www.splcenter.org/sites/default/files/tt_2019_hate_at_school_report_final_0.pdf
 • Stopbullying.gov. (2021). Raza, etnia, nacionalidad y religiónhttps://espanol.stopbullying.gov/acoso-escolar-mke0/grupos

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.