Jongeren die betrokken raken bij de ruzies van hun ouders

Veel tieners aarzelen niet om zich te mengen in de ruzies van hun ouders. In sommige gevallen is dat gepast, maar in andere gevallen niet.
Jongeren die betrokken raken bij de ruzies van hun ouders

Laatste update: 09 januari, 2024

Adolescenten hebben een meer gedetailleerde perceptie van de werkelijkheid in vergelijking met jongere kinderen en kiezen er soms voor om zich te mengen in discussies en betrokken raken bij de ruzies van hun ouders. Dit betekent dat ze op 13-, 14- of 15-jarige leeftijd al in staat zijn om bepaalde relationele dynamieken, communicatiestijlen en emotionele toestanden bij zichzelf of bij anderen te begrijpen.

Tegelijkertijd kunnen we zeggen dat een jongere zelfverzekerder is in wat hij denkt en sterkere overtuigingen heeft.

In dit stadium kan de jongere onderscheid maken tussen wat goed en fout is, volgens zijn of haar geloofssysteem. Vaak leidt dit vermogen ertoe dat ze betrokken raken bij zaken die niet altijd hun directe verantwoordelijkheid zijn, zoals ruzies die hun ouders hebben.

Een veel voorkomend fenomeen: het oudervervreemding syndroom

Het is niet ongewoon voor adolescente kinderen om hun denkwijze te laten overhellen naar die van een van hun ouders. Over het algemeen zijn ze het meer eens met de een dan met de ander, afhankelijk van de opvoedingsstijl, de aanwezigheid van hun ouders en de waarden die ze van elkaar hebben meegekregen.

Als ze zijn opgegroeid met gescheiden ouders, kan dit onderscheid veel opvallender worden door het oudervervreemding syndroom . Dit fenomeen wordt gekenmerkt door een denigrerende en lasterlijke campagne van de ene ouder tegenover de andere. Zonder objectieve rechtvaardiging proberen volwassenen hun kind ervan te overtuigen de andere ouder af te wijzen.

Jongeren raken soms betrokken bij de ruzies van hun ouders
Bij het Oudervervreemding Syndroom transformeert een van de ouders door middel van verschillende strategieën het bewustzijn van het kind met als doel de banden met de andere ouder te voorkomen, te belemmeren of te verbreken.

Gedragingen en effecten van het oudervervreemding syndroom

Dit zijn enkele van de meest voorkomende gedragingen bij dit syndroom:

  • Niet instemmen met het doorgeven van de telefoon aan het kind als een van de ouders belt.
  • Minachtend praten over de andere ouder.
  • De andere ouder kleineren en beledigen waar het kind bij is.
  • De andere ouder niet op de hoogte stellen van belangrijke gebeurtenissen of afspraken (o.a. schoolvergaderingen of medische afspraken).
  • Voorkomen dat de andere ouder het bezoekrecht kan uitoefenen.

Op deze manier kiezen veel kinderen en jongeren uiteindelijk partij voor de ene ouder en wijzen ze de andere af. Op deze manier raken ze betrokken bij conflicten die hun ouders met elkaar hebben en nemen ze een duidelijk standpunt in. Dit scenario resulteert in een onrechtvaardige en minder gezonde strijd van twee tegen één.

Kritisch denkende adolescenten en de ruzies van hun ouders

Het zou oneerlijk en onverantwoordelijk zijn om te zeggen dat telkens wanneer tieners ruzie maken en een van hun ouders in diskrediet brengen, de reden het oudervervreemding syndroom is. De waarheid is dat dit fenomeen vaak niet aan de orde is, maar dat minderjarigen het in een bepaalde situatie eens zijn met een van hun ouders, dus kiezen ze ervoor om hun standpunt te geven.

De meeste jongeren willen graag van zich laten horen, hun mening geven en anderen laten weten wat ze denken. Zo bevestigen ze hun identiteit en willen ze zich gewaardeerd en erkend voelen. Kritisch denken is ongetwijfeld een heel belangrijk aspect van de ontwikkeling van adolescenten. Het is het vermogen om bestaande informatie te evalueren, in twijfel te trekken en te analyseren zonder de juistheid van dingen als vanzelfsprekend aan te nemen, hoe vanzelfsprekend ze ook lijken.

Een meisje in gesprek met haar ouders
Adolescenten die discussies aangaan met getraind kritisch denken zullen het soms eens zijn met de ene ouder en soms met de andere.

Moeten we adolescenten toestaan om zich te mengen in de ruzies van hun ouders?

Zoals we kunnen zien, kan een tiener om verschillende redenen betrokken raken bij de ruzies van hun ouders. Enkele waardevolle vragen die we onszelf kunnen stellen zijn de volgende: In hoeverre moeten we toestaan dat ze zich mengen in de gesprekken van anderen? Is het belangrijk om hen inspraak te geven of moeten we een grens stellen?

De waarheid is dat er niet één goed antwoord is op elk van deze vragen. Alles hangt af van hoe elk gezin zijn problemen benadert en oplost. In de eerste plaats is het fundamenteel om te weten dat het niet positief is voor een kind om zijn ouders als twee tegenovergestelde polen te zien. Met andere woorden, om een van hen als de kwaadaardige en de ander als een slachtoffer te zien, tenzij het om een bijzonder geval gaat.

Aan de andere kant bepaalt elk gezin hoe gepast of ongepast het is voor adolescenten om zich te mengen in de ruzies van de ouders. In dit opzicht is het essentieel om een belangrijk onderscheid te maken. Een actieve houding aannemen in de ruzies van hun ouders is niet hetzelfde als betrokken raken bij gesprekken over familiekwesties, zoals communicatie in huis of samenleven.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Gerlad M. Nosich. (2003). Aprender a pensar: pensamiento analítico para estudiantes. Pearson Educación, S.A. Madrid, España.
  • Maida S, A., Herskovic M, V., & Prado A, B. (2011). Síndrome de alienación parental. Revista chilena de pediatría, 82(6), 485-492. https://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062011000600002
  • Segura, C., Gil, MJ., & Sepúlveda, MA. (2006). El síndrome de alienación parental: una forma de maltrato infantil. Cuadernos de Medicina Forense, (43-44), 117-128. Recuperado en 16 de enero de 2023, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062006000100009&lng=es&tlng=es.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.