Ontdek 4 vormen van pesten die je moet voorkomen

Er zijn verschillende vormen van pesten waarmee je kinderen te maken kunnen krijgen. Leer wat ze zijn en hoe je ermee om kunt gaan.
Ontdek 4 vormen van pesten die je moet voorkomen
Marisol Rendón Manrique

Geschreven en geverifieerd door de leerkracht voorschoolse opvang Marisol Rendón Manrique.

Laatste update: 22 december, 2022

Pesten wordt gedefinieerd als kwaadaardig en kwetsend gedrag dat herhaaldelijk voorkomt in een sociale relatie, die van allerlei aard kan zijn. Het wordt gekenmerkt door een onevenwicht tussen de macht of de fysieke kracht van de betrokken partijen. Er zijn verschillende vormen van pesten die in veel contexten voorkomen, vooral die welke te maken hebben met schoolgaande kinderen.

Als moeders en vaders kunnen we pesten echter helpen voorkomen en kinderen en adolescenten erop voorbereiden er op een gezonde manier tegen op te treden.

Vormen van pesten die je moet voorkomen

1. Verbale pesterijen

Hierbij gaat het om het gebruik van bijvoorbeeld gemene en denigrerende woorden, bijnamen, en respectloze opmerkingen over een andere persoon. Deze opmerkingen kunnen betrekking hebben op aspecten als uiterlijk, godsdienst, ras, bijzondere lichamelijke aandoeningen, seksuele geaardheid en andere onderscheidende kenmerken van het slachtoffer.

Wat zijn de tekenen van verbale pesterijen?

Veel kinderen kunnen tekenen vertonen zoals verlies van eetlust of plotselinge stemmingswisselingen. In andere gevallen zullen kleintjes je echter vragen of de kwetsende woorden die ze over hen gehoord hebben waar zijn of niet.

Wat kun je doen?

  • Leer je kinderen de waarde van respect. Laat met je eigen voorbeeld zien dat alle mensen goed behandeld moeten worden. Of het nu vrienden, leraren, familie, of zelfs vreemden zijn.
  • Versterk ook de onafhankelijkheid van je kinderen en hun vertrouwen in wie ze zijn en wat ze kunnen. Je moet ze veilige en constructieve zinnen en acties laten zien die je kunt ondernemen als je met pesten te maken krijgt.

2. Vormen van pesten: fysieke pesterijen

Fysieke pesterijen komen voor als pesten verder gaat dan woorden en gepaard gaat met slaan, duwen en ongepast en ongemakkelijk lichamelijk contact.

Wat zijn de tekenen van deze vorm van pesten?

Enkele waarschuwingssignalen om te onderzoeken zijn onder andere snijwonden, schrammen, blauwe plekken, beschadigde kleding. Of onverklaarbare pijn die je kinderen proberen te verbergen of te minimaliseren.

Ontdek 4 vormen van pesten die je moet voorkomen

Wat kun je doen?

  • Vraag tijdens je gesprekken met je kind hoe hij of zij de dagen op school doorbrengt. Vraag, afhankelijk van de antwoorden, of er iemand is die hem of haar plaagt of kwetst. Ga vervolgens na of het antwoord overeenkomt met zijn of haar reactie.
  • Een van de beste maatregelen om te voorkomen dat zo’n situatie onbesproken blijft is het aanmoedigen van vloeiende communicatie met je kinderen. Laat ze zien dat ze je kunnen vertrouwen en het je kunnen vertellen als zoiets gebeurt.

3. Sociale uitsluiting is een van de andere vormen van pesten

Deze vorm van pesten treedt op als het pesten uitsluiting of agressieve sociale afwijzing inhoudt. Het uit zich in gedragingen als iemand niet toelaten tot een groep, niet laten deelnemen aan een spel, of niet laten deelnemen aan een sociale activiteit.

Wat zijn de tekenen van sociale uitsluiting?

De verschillende vormen van pesten hebben veel dezelfde kenmerken, zoals veranderingen in het temperament van het kind. Let er ook op of ze nu meer tijd alleen doorbrengen dan vroeger. Bedenk ook dat, als het om dit soort pesterijen gaat, de kans groter is bij meisjes.

Wat kun je doen?

  • Maak er een gewoonte van om ‘s avonds een routine te doen waarbij je met je kinderen praat over hoe hun dag is verlopen.
  • Help ze hobby’s en activiteiten te vinden die hen motiveren en assertieve interacties mogelijk kunnen maken. Moedig talenten aan zoals schilderen, muzikaal vermogen, en atletische vaardigheden.

4. Cyberpesten

Dit bestaat uit smaad of kwaadaardige interactie via sociale media, sms-berichten, e-mails en dergelijke. Meestal worden racistische, homofobe of vernederende opmerkingen of valse geruchten over het slachtoffer gezegd, allemaal met het doel een vijandige omgeving te creëren.

Een meisje ervaart cyberpesten

Wat zijn de tekenen van cyberpesten?

In het algemeen brengen kinderen die aan deze vorm van pesten lijden meer tijd online door en vertonen ze daarna angstig gedrag. Een ander veel voorkomend gevolg van dit soort pesterijen is slaapproblemen en ook een gebrek aan zin om naar school te gaan.

Wat kun je doen?


De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.