Een ecologische aanpak tegen pesten

16 september 2019
Het ecologische systeem van Bronfenbrenner kan toegepast worden om pesten tegen te gaan. We zullen nu uitleggen wat het betekent om een ecologische aanpak tegen pesten te gebruiken.

Pesten is niet alleen een educatief probleem. Het is ook een sociaal probleem. Daarom moeten we maatregelen nemen door een ecologische aanpak tegen pesten te gebruiken.

Alle omgevingen waarin het kind opgroeit en ontwikkelt zouden daarom in deze aanpak opgenomen moeten worden. Dit komt doordat elke omgeving een rol kan spelen bij het pesten.

Een kind’s recht om niet gepest te worden

Volgens the Convention on the Rights of the Child (CRC), goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november, 1989, hebben kinderen een aantal rechten die de staat moet garanderen.

Eén van deze rechten, gedefinieerd in artikel 19 van het CRC, is dat hun fysieke en persoonlijke integriteit beschermt moet worden tegen alle vormen van geweld en mishandeling.

Eén van de plekken waar we onze kinderen bijvoorbeeld moeten beschermen is op school en andere onderwijsinstellingen. Er zijn op het moment namelijk veel kinderen die te maken hebben met geweld op school.

We zouden dit echter niet moeten tolereren en er alles aan moeten doen om het te voorkomen. Alle kinderen zouden namelijk het recht moeten hebben om goed onderwijs te krijgen in een veilige en verwelkomende omgeving.

Het feit is dat het onderwijssysteem een bevoorrechte positie heeft, wat het kan gebruiken om pesten tegen te gaan. Ze zijn in staat om studenten en hun gezinnen de kennis en vaardigheden te geven die ze nodig hebben om te communiceren, onderhandelen en dan op een constructieve en positieve manier conflicten op te lossen.

“Onthoud altijd dat je niet alleen het recht hebt om een individu te zijn, maar ook verplicht bent om er één te zijn.”
-Eleanor Roosevelt-

Een jongen wordt gepest door klasgenoten

Een ecologische aanpak tegen pesten

De theorie van het ecologische systeem van Bronfenbrenner is erg handig bij het aanpakken van pesterijen. De theorie beschrijft de ontwikkeling van mensen als de interactie tussen biologische kwaliteiten en relaties tussen verschillende omgevingen. Er zijn vijf verschillende systemen die verwerkt zijn in deze theorie:

  • Micro-systeem
  • Meso-systeem
  • Exo-systeem
  • Macro-systeem
  • Chrono-systeem

Deze systemen kunnen toegepast worden op de levens van kinderen, zoals hier beschreven is:

Micro-systeem

Dit verwijst naar de mensen die het dichtst bij het kind staan. Het bestaat voornamelijk uit het gezin. Het verwijst echter ook naar school (het klaslokaal, de docenten en klasgenoten) en de vrienden van het kind.

Meso-systeem

Dit is de relatie tussen het kind en de mensen die het dichtst bij hem of haar staan. Binnen dit systeem hebben we de relatie tussen het gezin en het onderwijssysteem. We kunnen hier ook de band tussen deze twee omgevingen en de sociale- en gezondheidscontext toevoegen.

Exo-systeem

Dit verwijst naar de sociale contexten waarmee het kind een psychologische relatie heeft, maar geen fysieke. Als het gaat om pesten, vinden zowel de mensenrechten als de media die pesten als serieus probleem ziet de ontwikkeling van kinderen als het belangrijkst.

Macro-systeem

Dit verwijst naar de culturele overtuigingen, politieke ideologieën en religies waar het kind een relatie mee heeft. In sommige gevallen zijn dit namelijk de redenen waarom een kind gediscrimineerd of gepest wordt.

Chrono-systeem

Dit is de historische context waarin een maatschappij ontwikkelt. In dit geval verwijst het naar de cultuur waarin het kind opgroeit en ontwikkelt.

“Cultuur is ook educatie, en alleen daarmee kan je uit de crisis van normen en waarden komen.”
-Use Lahoz-

Een jongen wordt gepest op school

Het belang van een ecologische aanpak tegen pesten

De ecologische aanpak tegen pesten is een erg belangrijke maatregel. Als deze omgevingssystemen kunnen helpen bij het tegengaan van pesten, kunnen we garanderen dat we pesten kunnen stoppen.

Daarom moeten educatieve centra die antipest-strategieën toepassen instemmen met een educatief model dat de interactie tussen de verschillende contexten waar een kind in opgroeit vergemakkelijkt.

“Educatie is het sterkste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen.”
-Nelson Mandela-

  • Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of human development. American psychologist32(7), 513.
  • Galende, I. (2017). II Jornada sobre Audición y Lenguaje: Todos iguales todos diferentes.