Hoe om te gaan met conflicten in de klas

Om conflicten in de klas op te lossen, is het van essentieel belang dat er voldoende communicatie is tussen de drie betrokken partijen: leerkrachten, ouders en leerlingen. Om deze geschillen te behandelen, zijn er een aantal richtlijnen waarmee rekening gehouden moet worden.
Hoe om te gaan met conflicten in de klas
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 03 mei, 2019

Helaas is het waar dat conflicten in de klas een realiteit is waar we zelfs vandaag de dag niet aan kunnen ontsnappen. Educatieve centra zijn niet alleen leerruimtes. Het zijn ook plekken waar we dagelijks met anderen omgaan. Een school is een plaats waar meningsverschillen onvermijdelijk voorkomen en we moeten ze op de een of andere manier aanpakken.

Hoewel het vaak om normale geschillen gaat, is het van essentieel belang om bij leerlingen en docenten tot een gunstige oplossing te komen. In de volgende paragrafen gaan we dieper in op deze kwestie om mogelijke oplossingen te vinden.

Wat zijn conflicten?

Ten eerste is het belangrijk om vast te stellen wat een conflict is. Conflicten zijn situaties waarin twee of meer mensen het ergens niet over eens zijn. Ze hebben verschillende en onverenigbare meningen. Conflicten komen in het dagelijks leven vaak voor.

In de klas ontstaan zo conflicten tussen docenten en leerlingen, maar ook tussen leerlingen onderling. Afhankelijk van het soort conflict en hoe men het afhandelt, kan dit rechtstreeks van invloed zijn op de voortgang van de klas en het leerproces.

Sleutels voor het beheren van conflicten in de klas

Hoewel er geen geheime formule is om deze problemen op te lossen, omdat de situatie van elke persoon anders is, zijn er enkele richtlijnen of sleutels voor het effectief omgaan met conflicten in de klas.

In elke situatie, hetzij tussen volwassenen of tussen kinderen, is het belangrijk om de kinderen te betrekken bij de oplossing van het geschil. Op die manier kunnen ze leren over veelomvattende houdingen en teamwork.

Het voorkomen van conflicten in de klas

Jongen pest een andere jongen in de klas

Allereerst is het nodig om een goede sfeer in de klas te creëren, evenals een gedragscode. De leidinggevende volwassene, dat wil zeggen de leraar, moet tijd besteden aan de kinderen die mogelijk problemen hebben. Doe dit bij voorkeur individueel.

Opvoeders moeten kinderen ook goede waarden leren en hun emotionele en sociale vaardigheden bevorderen. Groepsactiviteiten zijn een uitstekend hulpmiddel om dit te doen.

Aan de andere kant, een uitstekende manier om conflicten in de klas te voorkomen is als elke leerkracht samen met de leerlingen enkele basisregels voor het samen zijn vaststelt. Het is ook nuttig activiteiten te plannen die dialoog en vrede in de klas ontwikkelen en stimuleren.

Bevorder communicatie

Communicatie, zowel verbaal als non-verbaal, markeren menselijke relaties in de klas. Het is daarom essentieel om huiswerkactiviteiten toe te wijzen die te maken hebben met het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden tussen andere medeleerlingen en tussen leerlingen en docenten.

Het is echter heel belangrijk dat de docenten ook aan hun communicatieve vaardigheden werken. De stemming in de klas hangt namelijk van hun af.

Hoewel we conflicten niet altijd kunnen voorkomen, kan communicatie het belangrijkste hulpmiddel zijn om een oplossing te vinden. Het oplossen van conflictsituaties door middel van een open dialoog en actief luisteren zijn manieren van handelen die moeten worden gerespecteerd en ingeprent.

Opvoeders moeten kinderen ook goede waarden leren en hun emotionele en sociale vaardigheden bevorderen.

Analyse van de aard, ernst en volharding van conflicten in de klas

Kinderen steken in de klas hun vinger op

De soorten conflicten die zich op school voordoen, kunnen sociaal, cultureel, buitenschools of relationeel zijn. Bovendien kunnen ze verschillende graden van ernst hebben. Om ze op te lossen, moeten we eerst het volgende identificeren:

  • de oorsprong van het conflict
  • wie zijn de deelnemers
  • de belangen die op het spel staan

Gebruik altijd bemiddeling als een fundamenteel instrument

In veel gevallen kunnen de mensen die betrokken zijn bij het conflict het niet alleen oplossen. Dit is wanneer bemiddeling in het spel komt. Het is instrumenteel bij conflicten tussen leerlingen waarin de leraar als bemiddelaar optreedt.

Als er problemen zijn tussen leerlingen in de klas, dan moeten de ouder, leerkracht of een volwassene alle betrokken partijen helpen om een overeenkomst te bereiken die iedereen ten goede komt.

Bemiddeling is een veel gebruikte en zeer effectieve techniek om conflicten in de klas te beheersen. Deze techniek is voornamelijk gebaseerd op communicatie, gelijkheid en autonomie.

Wanneer degenen die betrokken zijn bij de confrontatie ook worden opgenomen in de bemiddeling, dan zijn de resultaten eerlijker en billijker.

Kortom, onderwijsinstellingen en degenen die er werken, moeten leerlingen voortdurend aanmoedigen om positieve communicatievaardigheden te oefenen met autoriteiten en onderling.

Een klas is een ruimte van samenleven waarin er altijd wat conflict zal zijn. Het is echter belangrijk om te weten hoe geschillen opgelost moeten worden. Als gevolg zullen ze geen invloed hebben op de groep en het leerproces.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.