Hoe kun je kinderen de waarde van liefde bijbrengen?

Als we kinderen de waarde van liefde willen bijbrengen, moeten we beginnen met het goede voorbeeld te geven door een liefdevolle en respectvolle opvoeding.
Hoe kun je kinderen de waarde van liefde bijbrengen?

Laatste update: 19 oktober, 2022

We praten veel over het belang van liefde in relaties om het samenleven en respect te verbeteren. We kunnen de gewaarwordingen en emoties die we ervaren wanneer we liefdevolle relaties hebben goed identificeren met die banden waarin we ons niet verzorgd voelen. Ongetwijfeld voedt genegenheid ons leven. Laten we nu eens kijken naar hoe we kinderen de waarde van liefde kunnen bijbrengen.

Leer hoe je kinderen de waarde van liefde kunt bijbrengen

Enkele van de aanbevelingen om de waarde van liefde aan kinderen over te brengen zijn de volgende:

1. De waarde van liefde: laat ze de hoofdrolspelers zijn

Dat wil zeggen, als ze liefde ontvangen, zullen ze het ‘in levende lijve’ kunnen beleven en ervaren hoe het voelt. Elke ouder moet zijn eigen stijl vinden als het gaat om liefde te tonen. Sommigen zullen het met woorden doen, anderen met gebaren. Het belangrijkste is dat kinderen het aan den lijve kunnen ondervinden.

2. Valideer hun emoties en beslissingen

Hoe kun je kinderen de waarde van liefde bijbrengen
Als kinderen in een liefdevolle omgeving leven, begrijpen ze dat dit de beste manier is om te leven en een band met anderen aan te gaan.

Gevalideerd worden betekent door de ander erkend worden, serieus genomen worden. Vaak minimaliseren we hoe kinderen zich voelen omdat we het ‘stom’ vinden dat ze huilen om wat voor reden dan ook waardoor ze van streek zijn. Of we negeren hun voorkeuren omdat ‘ze daar te oud voor zijn’. Hen de waarde van liefde bijbrengen impliceert dat we hen een plaats geven en die respecteren. Ook als bepaalde beslissingen niet doorgevoerd kunnen worden, moeten we ze dat op een assertieve en zorgzame manier uitleggen.

3. Liefde in concrete daden omzetten

We denken vaak aan liefde als een abstract begrip. Er zijn echter alledaagse handelingen die tot ons spreken van een relatie van genegenheid en belangstelling. Bijvoorbeeld een maaltijd delen, vragen hoe de dag van de ander was, eten klaar laten staan voor iemand die laat thuiskomt, naast andere dingen.

4. Waarde van liefde: het heeft ook te maken met grenzen stellen

Een andere manier om ‘goede liefde’ te leren is kinderen te laten zien dat grenzen gezond en nodig zijn, dat ze ons helpen voor hen te zorgen. We kunnen bijvoorbeeld in de verleiding komen om veel chocolade te eten omdat we dat lekker vinden. Maar als we dat doen kunnen we er buikpijn van krijgen. Naarmate ze ouder worden, veranderen ook grenzen. Door frustratie te oefenen kunnen ze waarderen wat ze hebben en accepteren dat je niet altijd overal ja op kunt zeggen.

5. Leer respect aan

Een goede behandeling inboezemen en bevorderen, geen geschreeuw of slechte manieren gebruiken bij het doen van een verzoek, hen leren anderen niet uit te lachen of medeplichtig te zijn aan vernedering of bespotting, zijn ook sleutels tot een op liefde gebaseerde opvoeding.

Tegelijk is het belangrijk om het gebruik van woorden die anderen kunnen kwetsen te vermijden. Natuurlijk moeten we zelf de eersten zijn om dit alles in praktijk te brengen. Een van de dichtstbijzijnde manieren waarop kinderen liefde (en andere waarden) leren oefenen is door voor een huisdier te zorgen. Bijvoorbeeld door verantwoordelijk te zijn voor het uitlaten van de hond of ervoor te zorgen dat hij eten en water heeft. Het is een leuke en plezierige activiteit om ze op de proef te stellen.

6. Accepteer mensen met wie we verschillen

We hoeven niet altijd van dezelfde dingen te houden en we hoeven ook niet al onze metgezellen aardig te vinden. Deze ideeën moeten we ook aan kinderen doorgeven. We moeten echter respect hebben voor alle mensen, ook als we ze niet aardig vinden. Laat ze tegelijk weten dat er in onze relaties ook meningsverschillen zullen zijn.

Hier zijn er twee mogelijkheden: we kunnen grenzen stellen en hen laten weten dat we niet dezelfde mening hebben, of op andere momenten ook naar elkaar luisteren en van anderen leren.

7. Elkaar vertrouwen

Een van de grootste tekenen van liefde die we onze kinderen kunnen tonen is dat we hen vertrouwen, dat we geloven dat ze in staat zijn te leren, te groeien, en hun doelen te bereiken. Vertrouwen verrijkt niet alleen relaties, maar helpt kinderen ook een stevig gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen.

8. Elkaar leren kennen

Liefde impliceert ook delen, praten, en elkaar leren kennen. Weten wat ze leuk vinden en wat niet, vragen hoe ze zich voelen, waar ze bang voor zijn, of wat hun dromen zijn. Het is belangrijk om tijd aan relaties te besteden.

Moeder en zoon knuffelen elkaar
Liefde wordt van dag tot dag geleerd, door intieme en intense ervaringen met onze ouders of verzorgers vanaf de vroegste levensfasen.

Liefde is niet alleen een waarde, ze biedt ook toekomst en welzijn

Het is van cruciaal belang te weten dat in de band van liefde en gehechtheid die tussen ouders en kinderen geweven wordt, ook hun ontwikkeling en groei op het spel staat, evenals de versterking van andere vaardigheden die nodig zijn voor het leven.

Wie een liefdevolle opvoeding krijgt, heeft bijvoorbeeld een sterker gevoel van eigenwaarde, voelt zich in staat tot leren, en ziet zichzelf als waardevolle personen. Ongetwijfeld heeft dit alles invloed op de gezondheid en de kwaliteit van het leven. Liefde is dus meer dan een waarde die we willen doorgeven, ze biedt toekomst en welzijn (Spaanse link).

Tenslotte is het ook relevant te weten dat kinderen die zich geliefd voelen, ook volwassenen zullen zijn die in staat zijn liefde te geven en te ontvangen. Wellicht ook interessant voor jou

Mama, praat met liefde tegen me
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Mama, praat met liefde tegen me

Praat met liefde tegen kinderen omdat ze dat nodig hebben voor hun ontwikkeling. Zorg voor de emotionele band met de manier waarop je praat.  • Bilbao, Alvaro (2015) El cerebro del niño explicado a los padres. Plataforma Actual.
  • Melendres Carlos, Victor. (2019). La importancia de inculcar el valor del amor desde la infancia: opinión de docentes de educación básica. XIV. 36-38.

De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.