De belangrijkste kenmerken van kinderpedagogie

In dit artikel zullen we leren wat kinderpedagogie is en wat de belangrijkste kenmerken zijn.
De belangrijkste kenmerken van kinderpedagogie

Laatste update: 05 oktober, 2020

Kinderpedagogie is een specifieke tak van studie binnen de hoofdwetenschap van de pedagogiek. Om het te onderscheiden van het belangrijkste studiegebied, moeten we eerst weten wat pedagogie als wetenschap eigenlijk is. We zullen daarna bekijken waaruit kinderpedagogie bestaat en wat de specifieke kenmerken en doelstellingen zijn.

Wat is pedagogiek?

Pedagogiek is een wetenschapsgebied dat zich richt op het onderzoeken van wat onderwijs is en op de vele verschillende onderwijsmethoden die er zijn.

Deskundigen beschouwen het als een toegepaste wetenschap van psychosociale aard. Het doel is om het onderwijs en de opleiding van mensen te analyseren, te organiseren en te verbeteren.

In elke samenleving zal er begrip zijn van hoe individuen zouden moeten handelen en zich moeten gedragen en deskundigen zullen zich door deze principes laten leiden.

Pedagogiek maakt gebruik van andere wetenschappen, zoals filosofie, sociologie en psychologie. Het benadert onderwijs als een complex fenomeen dat vanuit veel verschillende invalshoeken moet worden bekeken.

Op zijn beurt probeert pedagogie de verschillende methodologieën en technieken te plannen, uit te voeren en te evalueren die onderwijs- en leerprocessen kunnen vergemakkelijken.

Kenmerken van kinderpedagogie

Wat is kinderpedagogie?

Zoals de naam suggereert, wordt kinderpedagogie beschouwd als een discipline waarvan het hoofddoel van de studie kinderen zijn. In feite wijdt het zich over het algemeen aan het bestuderen van de eerste paar jaar van het leven van een kind.

Als een tak van studie, of specifiek type pedagogiek, analyseert het hoe een kind volwassen wordt, zich ontwikkelt en groeit. Het richt zich daarnaast op de capaciteiten die een kind in deze eerste levensfase verwerft. Dit is, omdat het ze als een fundamentele basis voor hun toekomstige ontwikkeling beschouwt.

De kinderpedagogie houdt bij de beoordeling van individuele kinderen rekening met een aantal verschillende elementen. Deze elementen zijn over het algemeen sociaal, ecologisch en economisch. Ze worden altijd in relatie tot de specifieke context van elk kind bestudeerd.

Een expert in kinderpedagogie is daarom verantwoordelijk voor het creëren, organiseren, uitvoeren en evalueren van de verschillende strategieën, methoden en didactische middelen waarmee kinderen in hun jonge jaren nieuwe vaardigheden kunnen verwerven. Dit alles is in overeenstemming met de individuele groei en ontwikkeling van elk kind.

Het doel van deze wetenschap is het ontwikkelen en plannen van onderwijssituaties die de ontwikkeling van een kind stimuleren en mogelijk maken. Deskundigen beschouwen deze ontwikkeling op fysiek en biologisch niveau, maar ook op psychologisch, cognitief, sociaal en emotioneel niveau.

Kenmerken van kinderpedagogie

Bij wijze van samenvatting zouden we kunnen zeggen dat de belangrijkste kenmerken van kinderpedagogie en de methoden die door professionals zijn ontwikkeld en in de praktijk worden gebracht, de volgende zijn:

  • De educatieve behoeften van een kind op individuele basis begrijpen en ook rekening houden met de omgeving en de context waarin het kind leeft.
  • Op de onderwijsbehoeften van kinderen reageren op basis van individuele situaties en de verschillende groeifasen.
  • Kinderen aanmoedigen om autonoom te groeien en zich te ontwikkelen, en met het vermogen om voor zichzelf te denken.
  • Werken met het gezin en met de verschillende educatieve centra.
  • Opleidingsprogramma’s ontwerpen, coördineren, uitvoeren en evalueren. Dit kunnen zowel op scholen als op andere plaatsen zijn, zoals bedrijven, ngo’s, verenigingen, etc.
  • Onderwijsbeleid op grotere schaal ontwikkelen en analyseren. Subsidies, onderzoek en opleiding voor deze fase van voor- en vroegschoolse educatie bekijken.

Spelletjes: de beste methodologische tool in kinderpedagogie

Kinderen die zitten te lezen

Spelletjes spelen een belangrijke rol in de algehele ontwikkeling van een kind. De kinderpedagogie maakt er daarom voor educatieve doeleinden goed gebruik van.

Spelletjes helpen het leerproces bijvoorbeeld door het voor kinderen leuker en interessanter te maken. Spelletjes kunnen binnen de pedagogiek van kinderen echt een geweldig didactisch hulpmiddel worden.

De reden hiervoor is dat het experts in staat stelt om het hoofddoel van deze discipline te ontwikkelen, namelijk het leren van een kind in zijn vroege jaren.

Door dit te doen, helpt het om de doelen van professionele pedagogiek voor kinderen te bereiken, wat niets anders is dan het bevorderen, door te leren, van de juiste motorische, intellectuele, creatieve, emotionele, sociale en culturele ontwikkeling van een kind. Wellicht ook interessant voor jou

Wat is buitenonderwijs nu eigenlijk?
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Wat is buitenonderwijs nu eigenlijk?

Tegenwoordig raken kinderen verveeld met conventionele leermethoden. Daarom kiezen veel scholen en ouders buitenonderwijs. Maar wat is het precies?  • María Vizcaíno Timón, I., Blasco Cruces, A. (2017). Hablemos de educación infantil: orientaciones y recursos (0-6 años). Editorial Praxis. México.
  • Sandín Ibañez, C. (2016). El proyecto de educación infantil y su práctica en el aula. Editorial La Muralla. Madrid.