Een samenleef burn-out: overweldigd door familierelaties

Overweldigd worden door relaties is iets normaals dat in elk gezin kan gebeuren. Het is daarom belangrijk dat gezinnen bepaalde strategieën volgen en elkaar respecteren om een samenleef burn-out te voorkomen.
Een samenleef burn-out: overweldigd door familierelaties
Natalia Cobos Serrano

Geschreven en geverifieerd door de sociaal pedagoog Natalia Cobos Serrano.

Laatste update: 27 december, 2022

Tegenwoordig kan wat we thuis noemen worden opgevat als een toevluchtsoord dat een rustige en begripvolle omgeving biedt. Het kan echter gemakkelijk een plaats van confrontatie worden wanneer familieleden overweldigd raken en uiteindelijk aan een samenleef burn-out lijden.

Samenleef burn-out

Bij het organiseren van een familievakantie doen we dit met de verwachting om te ontspannen en als gezin plezier te hebben. Het is echter gebruikelijk dat ruzies en verschillen naar voren komen, waardoor spanning, woede en een zeker gebrek aan respect binnen een gezin ontstaan.

Deze samenleef burn-out komt vooral voort uit de toename van de tijd die samen doorgebracht wordt, misschien met oplegging van de gebruikelijke intimiteit van elk lid.

Gergen (1991) suggereert dat een fenomeen dat hij de ‘verzadigde familie’ noemt, in de lift zit. Deze huishoudingen zijn niet langer een bron van harmonie, maar eerder een plaats van confrontatie tussen mensen van verschillende leeftijden en geslachten.

Met andere woorden, een samenleef burn-out of verzadiging vindt plaats wanneer dagelijkse conflicten een negatieve invloed hebben op een gezin en zo de leden ervan overweldigen.

“Wederzijds respect impliceert discretie en reserve, zelfs in de liefde zelf. Het betekent zoveel mogelijk de vrijheid te behouden van diegenen wiens leven we delen.”
–Henri-Frédéric Amiel–

Hoe kunnen we een samenleef burn-out voorkomen? Communicatie en respect

Als gezin leven

Constante en geschikte communicatie tussen ouders en kinderen is een essentieel onderdeel van het gezinsleven.

In zijn boek Cómo mejorar las relaciones familiares (Hoe gezinsrelaties te verbeteren), suggereert Hernando Duque de noodzaak voor familierelaties om zich op complementaire en wederzijdse ondersteuning te baseren. Elk gezinslid moet zich onderdeel van het geheel voelen.

Om toekomstige misverstanden te voorkomen, is het belangrijk om de dialoog en actief luisteren te oefenen. Wanneer we onszelf bijvoorbeeld te midden van een dialoog met een ander familielid bevinden, concentreren we ons vaak alleen op wat we willen zeggen.

Dat is echter een gewoonte die we moeten vermijden. In plaats daarvan moeten we ons inspannen om interesse te tonen in wat anderen zeggen.

Tegelijkertijd hebben we het niet alleen over acceptatie en begrip als we het over respect in het gezin hebben. In onze huizen moeten we de individualiteit van elk lid respecteren.

We moeten bijvoorbeeld gemeenschappelijke ruimtes respecteren. Over het algemeen ontstaan conflicten doordat deze ruimtes niet op een ordelijke manier worden gedeeld. Tegelijkertijd heeft elk lid in ruimtes zoals slaapkamers het recht om zijn of haar eigen smaak en persoonlijkheid te uiten.

Bovendien betekent respect ook interesse. Met andere woorden, interesse tonen om onze kinderen en onze partner te leren kennen.

Strategieën voor het verbeteren van het gezinsleven

Een samenleef burn-out
  • Creëer een tijd die aan familie is gewijd en maak het een onderdeel van je routine. Maak elke week een middag of avond vrij om samen te snacken, spelletjes te spelen of films te kijken. Het is belangrijk om een ruimte voor je gezin te creëren die op een gevoel van betrokkenheid bij alle leden is gebaseerd.
  • Maak plannen met de inbreng van je hele gezin. Als alle gezinsleden deelnemen aan het plannen van bijvoorbeeld vakanties, zullen de motivatie en interesse aanzienlijk toenemen. Dit helpt alle gezinsleden om meer tevreden te zijn met de plannen die je maakt en mogelijke conflicten en verschillen te voorkomen.
  • Werk samen als een team. Het delen van huishoudelijke taken met je kinderen vanaf jonge leeftijd zal bijvoorbeeld aan hun gevoel van verbondenheid bijdragen. Tegelijkertijd helpt dit hen meer verantwoordelijkheid in huis te nemen.
  • Laat je kinderen deelnemen aan gezinsgesprekken en beslissingen. Geef ze de gelegenheid om hun gevoelens en meningen te uiten. Hun zelfrespect zal omhoog gaan als ze weten dat je hun inbreng waardeert.
  • Moedig je kinderen aan om hun eigen beslissingen te nemen. Naast ze te helpen om hun verantwoordelijkheidsgevoel te versterken, zullen je kinderen meer vertrouwen in je stellen. Laat hen beslissen hoe ze hun kamers inrichten, welke kleding ze dragen, etc.

Conclusie

We kunnen concluderen dat het gezinsleven een grotere uitdaging dan ooit tevoren is. Sociale media spelen een belangrijke rol bij het vormen van iemands gevoel van verbondenheid, wat een diepgaand effect op het gezinsleven heeft.

Familierelaties worden steeds complexer en de beste ingrediënten om ze te laten werken zijn respect en goede communicatie.

Bovendien moeten je kinderen en partner je steun voelen, maar dat is niet alles. Ze moeten het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van een gezin waar alles belangrijk en waardevol is. Elk lid moet zich dus onvervangbaar voelen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Gergen, K. J. (1991). La familia saturada. Nueva York, Estados Unidos: Networker.
  • Duque, H. (2007). Cómo mejorar las relaciones familiares. Bogotá, Colombia: Sociedad de San Pablo.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.