Wat te doen als je partner niet meer kinderen wil?

Je wilt een groter gezin maar je partner wil niet meer kinderen. Wat kun je dan doen? Hier zijn een paar goede tips.
Wat te doen als je partner niet meer kinderen wil?
Elena Sanz Martín

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Elena Sanz Martín.

Geschreven door Gladys González

Laatste update: 22 december, 2022

Een van de grootste meningsverschillen waar een echtpaar mee te maken kan krijgen is wanneer een van beiden niet meer kinderen wil en de ander wel. Omdat dit een beslissing is die door beiden genomen moet worden, kan het moeilijk zijn om tot een overeenkomst te komen. Eén van beiden zal namelijk moeten toegeven.

Als je met zo’n situatie te maken hebt, willen we je helpen die te overwinnen. Daarom behandelen we deze situatie hieronder vanuit verschillende perspectieven.

Mogelijke oorzaken van meningsverschillen

Tijdens de verkering fantaseren beide partners over het huis waarin ze zullen wonen en het aantal kinderen dat ze samen zullen grootbrengen. Maar de waarheid is dat eenmaal getrouwd de verwachtingen kunnen veranderen. Misschien wil een van de twee geen kinderen meer.

Dit gebeurt in principe omdat het niet meer alleen een kwestie van fantaseren is. Het is namelijk ook een kwestie van de realiteit onder ogen zien. Met alle verantwoordelijkheden en uitgaven die kinderen met zich meebrengen. Droomde je vroeger misschien van vier kinderen? Nu kun je denken dat je niet de draagkracht zult hebben om zo’n groot gezin te onderhouden. Je plannen moeten dus veranderen.

Ondanks de economische variabele zijn er vrouwen en mannen die zich verzetten tegen het idee dat ze niet alle kinderen kunnen krijgen waarvan ze droomden toen ze jong waren. De een kan de realiteit aanvaarden. Maar de ander kan volharden in zijn of haar pogingen een groot gezin te krijgen, ook al weten ze dat ze financieel niet de beste situatie hebben.

Als het eerste kind verwelkomd wordt, zijn de meningsverschillen nog niet waarneembaar. Maar als een van de twee begint te overwegen dat het tijd is om naar een tweede kind uit te kijken, is de ander daar misschien nog niet aan toe. Er beginnen dan moeilijkheden in het huwelijk te ontstaan.

Als je een baby wilt, maar je partner wil niet meer kinderen

Wat te doen als je partner niet meer kinderen wil

Gezinspsychologe Viviana Briceño waarschuwt dat veel moeders na het krijgen van hun eerste kind vaak willen dat het gezin blijft groeien. Intussen zal de vader waarschijnlijk pauzeren om te beoordelen of de economische situatie geschikt is en de beslissing liever uitstellen.

“Problemen ontstaan vanaf het moment dat een vrouw zwanger wil worden maar haar man te kennen geeft het er niet mee eens te zijn. De visie van de ene partner wil zich aan de andere opdringen om te laten zien wie er gelijk heeft. Beiden vergeten dat voor het verwekken van een kind iets meer nodig is dan begeerte: de essentiële voorwaarde is een stabiel en harmonieus gezin“, verduidelijkt de specialist in gezinsplanning.

In deze gevallen kan de vrouw proberen nog een kind te verwekken. Ze negeert de mening van haar partner, in de overtuiging dat de nieuwe baby het geluk zal brengen dat het gezin nodig heeft. Maar het effect van een zwangerschap kan juist het tegenovergestelde zijn. Het kan er namelijk toe leiden dat meningsverschillen nog frequenter worden. Het kan zelfs tot een gezinsbreuk leiden.

Aan de andere kant is het misschien de moeder die niet klaar is voor nog een kind en voelt ze zich door haar man onder druk gezet om opnieuw zwanger te worden. De gevolgen hiervan zouden negatief zijn en de afwijzing van het moederschap door een vrouw op gang kunnen brengen.

Als je man een kind wil, maar jij niet

Als je een situatie doormaakt die lijkt op wat we net beschreven, is het het beste om open en eerlijk te blijven communiceren en tot een gezamenlijke beslissing te komen die voor jullie beiden het beste is.

Een beslissing die niemand dwingt iets te doen wat hij of zij niet wil of iets op te geven waar hij of zij naar verlangt.

In veel onderzoeken is sprake van de stille revolutie van de vrouw, die spreekt van veranderingen in verwachtingen en maatschappelijke positie. Het gezinsmodel waarin de man voor het gezin zorgde is de laatste jaren veranderd. Veel vrouwen identificeren zich niet meer met de vooraf vastgelegde rol van ‘huisvrouw’.

Tegenwoordig verkeren vrouwen in betere academische en beroepsomstandigheden en de tendens is om een grotere economische onafhankelijkheid te verwerven. Naast andere factoren heeft dit ertoe geleid dat het gemiddelde wereldwijde vruchtbaarheidscijfer in Europa in 2020 1,19 kinderen per vrouw bedroeg.

De waarheid is dat de beslissing om geen kinderen te krijgen een afstand onthult van de traditionele visie. Een visie die vrouwen definieerde en inlijstte als moeders en moederschap als het meest gewenste verlangen.

Maar het waardesysteem is veranderd en het al dan niet krijgen van kinderen is een rationele beslissing, onderworpen aan economische en professionele imperatieven. Persoonlijke vervulling, die vroeger gevisualiseerd werd in het krijgen van een kind, wordt op andere doelen gericht en beantwoordt aan andere belangen.

In sociologische termen wordt wat vrouwelijk is en wat mannelijk is gedenatureerd. En tegelijk wordt het irrationeel gevonden dat vrouwen onderworpen zijn aan normatieve ruimten. Tegenwoordig staan autonomie en onafhankelijkheid centraal in de constructie van identiteiten.

Een kind krijgen is een gedeelde beslissing

Een kind krijgen is niet langer alleen een natuurlijke, romantische of spirituele daad, maar de concrete uitdrukking van een reeks beslissingen waarin elementen gewogen worden die goed in staat zijn de veronderstelde toekomst te bepalen en te veranderen.

Inderdaad, een kind krijgen maakt deel uit van het vitale traject van de meeste jonge mensen. Maar het is omgeven door veelvoudige conditionerende factoren die tegenstellingen doen ontstaan tussen verlangens en werkelijkheid.

Tegenwoordig neigen echtparen naar democratisering, en vaders hebben een grotere verantwoordelijkheid als het gaat om de opvoeding van hun kinderen. Het gezin verandert (Spaanse link) en het aantal kinderen neemt af naarmate de mate van betrokkenheid toeneemt.

Hoe onenigheid over kinderen te overwinnen

Een gezin met hun kind op het strand

De redenen om kinderen te verwekken en om ze niet te krijgen zijn immens en persoonlijk. Waar het om gaat is dat jij en je man alles doen wat in jullie vermogen ligt om te voorkomen dat een zo bijzondere zaak als ouders zijn een probleem wordt.

Luister naar je partner en probeer zijn perspectief te begrijpen. Bespreek de omstandigheden die de geboorte van een baby moeten omringen. Spreek vervolgens een datum af om opnieuw zwanger te worden. Als het zover is en de omstandigheden zijn niet goed, wees dan begripvol. En geniet intussen van het kind of de kinderen die jullie al hebben en van jullie relatie.

Bedenk dat ouders zijn geen verplichting kan zijn. Het is een heel grote verantwoordelijkheid die jullie beiden moeten aanvaarden en wensen.

De beslissing om kinderen ter wereld te brengen is exclusief aan elk gezin. Dus we kunnen je niet vertellen wat je moet doen. Maar we kunnen je wel zeggen dat het altijd beter is te plannen kinderen te krijgen als jullie als stel op jullie best zijn. Dus, cultiveer je relatie en je zult zien dat het gemakkelijker zal zijn om samen beslissingen te nemen. Wellicht ook interessant voor jou

Sleutels om relatieconflicten op te lossen
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Sleutels om relatieconflicten op te lossen

Je moet over de juiste hulpmiddelen beschikken om relatieconflicten op te lossen. Als je je leven met iemand deelt, dan zul je vroeg of laat ruzie ...


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.