Systemische pedagogiek: definitie, kenmerken en voordelen

Vandaag vertellen we je alles over systemische pedagogiek, die een actieve rol van het gezin en interactie met de scholen vereist.
Systemische pedagogiek: definitie, kenmerken en voordelen
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 16 februari, 2022

Ouders zijn steeds op zoek naar nieuwe strategieën om hun kinderen goed op te voeden. Een daarvan is systemische pedagogiek. Deze strategie is gebaseerd op het organiseren, visualiseren en begrijpen van een geheel. Dat wil zeggen, gezin, gewoonten, waarden, school en gemeenschap.

Systemische pedagogiek probeert ouders te integreren in de opvoeding van hun kinderen door een verbinding te leggen tussen gezin en school. Kinderen nemen het gedrag van hun ouders over, net zoals hun ouders de gedragspatronen van hun ouders overnamen. Daarom moeten leerkrachten enige kennis hebben van de generaties die het kind zijn voorgegaan.

Systemische pedagogiek richt zich vanaf het begin op het gezin, de gemeenschap, en de culturele uitingen ervan. Hierdoor is het gemakkelijker om het gedrag en de vaardigheden (Spaanse link) die het kind bezit te begrijpen.

Zowel thuis als op school moeten ouders en leerkrachten hun rollen omwisselen en plaats maken voor liefdevol onderwijs waarin de aanvaarding van vaardigheden en zwakheden plaatsvindt.

Systemische pedagogiek staat geen uitsluiting toe; integendeel, deze strategie streeft ernaar alle aspecten die met het kind te maken hebben te omvatten om onevenwichtigheden of ongewenste houdingen te verwerpen.

Hoe systemische pedagogiek in scholen toepassen?

Om systemische pedagogiek in scholen te integreren moeten opvoeders samenwerken met de traditionele pedagogiek; men meent namelijk dat het ene het andere aanvult.

De omgeving en het gezin van de leerling brengen basiskennis over die ondersteund wordt door waarden als respect, acceptatie en inclusie. Deze zijn fundamenteel voor het samenleven.

Het is dus van cruciaal belang dat de familie zich bij het leerproces van de leerling betrokken voelt. De initiatiefnemers ervan bevestigen dat daar zeer sterke en nuttige banden kunnen ontstaan, die benut moeten worden.

Systemische pedagogiek gaat uit van de eigenaardigheden van de leerling, de context ervan en cultuur, en ontwikkelt ze door positieve attitudes te versterken en ze om te zetten in waarden en mogelijkheden.

Systemische pedagogiek

Het belang ervan

Een van de belangrijkste voordelen van systemische pedagogiek is insluiting. Niet alleen van mensen, maar van alles wat het leerproces inhoudt. Ouders hebben daarom de verantwoordelijkheid hun kinderen op te voeden door ze te vullen met waarden, tradities en principes.

Anderzijds brengen leraren hun kennis over, rekening houdend met hun realiteiten en mogelijkheden. Ze moeten hen als individuen aanvaarden en respecteren.

Systemische pedagogiek maakt plaats voor een wisselwerking tussen de elementen die het kind omringen en zijn gezinsomgeving. Deze wisselwerking gaat uit van de vereniging en herbevestiging van kennis en waarden.

Systemische pedagogiek staat geen uitsluiting toe; integendeel, het streeft ernaar alle aspecten die met het kind te maken hebben op te nemen, om onevenwichtigheden of ongewenste houdingen te verwerpen.

Systemische pedagogiek volgens Bert Hellinger

In het begin van de jaren 1980 ontwikkelde de Duitse pedagoog Bert Hellinger de methode van de familieopstellingen. Deze methode werkt met de wetten van menselijke systemen: gezin, school en gemeenschap.

Deze wetten richten zich op het verminderen van problemen in de systemen waardoor een betere werking en operabiliteit ontstaan, zodat elk individu zich prettig kan ontwikkelen. Het gezin, als systeem, is een van de belangrijkste en meest betrokken. Verandering van een van de elementen ervan beïnvloedt alle andere door hun nauwe relatie.

Volgens Hellinger zijn er met betrekking tot systemische pedagogiek drie kenmerken van het leven waarmee rekening gehouden moet worden:

  • Het eerste is dat elk individu het recht heeft in het systeem te blijven waarin hij zich bevindt, zonder enige vorm van uitsluiting of afwijzing. Verzet om zich aan te passen aan de gevestigde normen kan een onevenwichtigheid veroorzaken in alle leden van het systeem.
  • Het tweede is te aanvaarden dat evenwicht in alle systemen altijd anders zal zijn en noodzakelijk. Ouders geven veel meer dan kinderen, de laatsten ontvangen wat aangeboden wordt en geven, als ze opgroeien, wat ze geleerd hebben door aan hun nakomelingen.
  • Tot slot is er respect voor de regels. Ieder individu, ongeacht zijn pikorde, moet de afspraken die in de verschillende systemen gemaakt zijn respecteren en naleven.
Een moeder helpt haar dochter met haar huiswerk

Een mogelijke toepassing van systemische pedagogiek

Uiteindelijk is de echte uitdaging in elk systeem zijn realiteiten onder ogen te zien en te aanvaarden, terwijl het zijn rechtmatige plaats inneemt en levensvatbare oplossingen biedt voor problemen die zich voordoen.

Systemische pedagogiek leert ons de familie, de gemeenschap en de gevestigde normen te ordenen, te aanvaarden en er liefde aan te hechten, ten bate van alle generaties.

Als deze pedagogische stroming wordt toegepast, opent ze een ruimte voor intercommunicatie op basis van waarden, morele principes en de versterking van de opvoedkundige context, zowel op school als thuis.  • Núñez, Q. Á. (2017). Pedagogía sistémica e interculturalidad: claves para construir un aula inclusiva. Revista Lusófona de Educação.
  • Parellada, C. (2007). La pedagogía sistémica: la educación sigue latiendo al compás de los tiempos. Reflexión.
  • Traveset Vilaginés, M. (2007). La pedagogía sistémica: fundamentos y práctica. Barcelona. Graó. 1a ed.

De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.