Non-verbale leerstoornis bij kinderen: wat is het?

Weet je wat een non-verbale leerstoornis bij kinderen is? We vertellen je alles wat je moet weten in dit artikel.
Non-verbale leerstoornis bij kinderen: wat is het?
Mara Amor López

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Mara Amor López.

Laatste update: 22 december, 2022

Er is een neuro-ontwikkelingsstoornis die non-verbale leerstoornis heet, en die de verwerving van ‘niet-verbaal’ leren kan aantasten en daardoor vele jaren totaal onopgemerkt blijft door leerkrachten en ouders. In dit geval kunnen kinderen moeilijkheden vertonen bij het opnemen van andere begrippen dan taal, zelfs als dit gebied voor hun leeftijd sterk ontwikkeld is.

Deze stoornis beïnvloedt vooral de sociale en perceptuele gebieden van peuters. De kleintjes die eraan lijden hebben bijvoorbeeld moeite met het begrijpen van de patronen van gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal, en elke andere vorm van communicatie waar geen woorden aan te pas komen.

Als je meer wilt weten over wat het is en wat er aan gedaan kan worden om de ontwikkeling van je kinderen te verbeteren, mag je dit artikel niet missen. Lees je verder?

Wat is non-verbale leerstoornis bij kinderen?

Non-verbale leerstoornis (NLD) is een probleem met neurobiologische basis. Dat wil zeggen, de hersenen ontwikkelen zich met deze verandering vanaf het begin en het is niet het gevolg van iets dat in de vroege kinderjaren gedaan of juist niet gedaan is.

Zoals we al verwachtten, wordt NLD gekenmerkt door een storing in bepaalde gebieden van de hersenen, die verbonden zijn met motorische, coördinatie en visuospatiële/visuoconstructieve vaardigheden, en door moeilijkheden in sociale relaties. Dit komt ook voor bij kinderen met een optimale taalontwikkeling en met een normaal intelligentieniveau.

Als kinderen heel jong zijn, kunnen enkele psychomotorische moeilijkheden worden waargenomen, zoals bij plastische taken, tekenen, en later, bij rekenen.

In de volwassenheid zijn het meest kenmerkend problemen bij het aangaan van familie-, koppel-, of vriendschapsrelaties. Ook moeilijkheden in het samenleven, in persoonlijke autonomie, en in het functioneren op het werk.

Veel mensen met deze stoornis kunnen psychische problemen hebben die het gevolg zijn van de invloed die deze stoornis op hun leven heeft.

Non-verbale leerstoornis bij kinderen
Leerstoornissen kunnen verschillende gebieden van de hersenontwikkeling aantasten. Ze gaan niet altijd met dezelfde verschijnselen gepaard en worden meestal duidelijk naarmate het kind verder op school komt.

Symptomen van non-verbale leerstoornis (NLD)

Enkele van de symptomen die kunnen leiden tot het vermoeden van NLD zijn onder andere de volgende:

 • Problemen met het begrijpen van lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen.
 • Moeite met het omgaan met nieuwe situaties.
 • Slechte planning en organisatorische vaardigheden.
 • Hoog niveau van mondelinge taal ontwikkeling (ze hebben bijvoorbeeld de neiging meer te praten dan andere kinderen).
 • Beperkt begrip van wiskundige begrippen.
 • Neiging tot ongecoördineerde bewegingen (ze bewegen daardoor onhandig).
 • Moeite met het inschatten van afstanden en het begrijpen van nabijheidsrelaties.
 • Gebrek aan vermogen om sarcasme en dubbele betekenissen te begrijpen.
 • Ook onvermogen om de emoties van anderen te onderscheiden.
 • Moeite met het decoderen en begrijpen van visuele informatie.
 • Slecht probleemoplossend vermogen.

Gebieden die het meest aangetast zijn door NLD

Vijf gebieden zijn het meest aangetast bij kinderen met NLD, hoewel dit niet wil zeggen dat ze altijd moeilijkheden ondervinden (Spaanse link) in al deze gebieden.

1. Begrip van hogere orde

Ze hebben moeite met het vaststellen van de hoofdgedachte van dingen en de details die deze ondersteunen, en ook met het verband tussen deze aspecten. Om deze reden worden begrijpend lezen en schrijven dus sterk beïnvloed.

2. Visueel en ruimtelijk bewustzijn

Veel kinderen met deze stoornis hebben ook moeite met het begrijpen van visuele beelden en zijn niet in staat het verband te zien tussen wat ze zien en de plaats ervan.

3. Sociale communicatie

Deze kinderen hebben vaak problemen met het begrijpen van de emoties van anderen wanneer die niet door woorden worden bemiddeld. Dat wil zeggen, problemen met gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal. Daardoor hebben ze vaak moeite met sociale interacties en kunnen ze het punt van conflict niet aanwijzen.

4. Executieve functies

Executieve functies zijn een geheel van vaardigheden die ons helpen onze gedachten te ordenen, te plannen en acties uit te voeren om bepaalde problemen op te lossen.

Kinderen met non-verbale leerstoornis hebben ook moeilijkheden met plannen en organiseren van functies.

5. Rekenkundige begrippen begrijpen

Als kinderen jong zijn, kunnen ze het goed doen in rekenen omdat ze de feiten die ze leren uit het hoofd leren. Maar naarmate ze ouder worden, vinden ze het steeds moeilijker om rekenkundige problemen op te lossen, vooral die met betrekking tot patronen en begripsherkenning.

Hoe wordt de non-verbale leerstoornis aangepakt?

De behandeling voor deze stoornis moet multimodaal zijn. Ingrijpen op bijna alle aangedane gebieden is namlijk nodig:

 • Neuropsychologische/neurocognitieve training.
 • Educatieve interventie.
 • Sociale vaardigheidstraining.
 • Interventie met het gezin (training en voorlichting aan ouders).
 • Psychologische therapie.

Dit zijn enkele van de behandelingen die worden uitgevoerd om de symptomen van deze stoornis te verbeteren. We mogen niet vergeten dat vroegtijdige opsporing en vroegtijdig ingrijpen de sleutel zijn om de beste resultaten in de ontwikkeling van het kind te verkrijgen.

Een meisje is aan het leren aan de hand van afbeeldingen
De begeleiding van deze zuigelingen en hun gezinnen is essentieel om in de toekomst een grotere zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bereiken.

Non-verbale leerstoornis bij kinderen

Non-verbale leerstoornis bij kinderen is een uitdaging als het gaat om opsporing. Het kan namelijk verward worden met andere neuro-ontwikkelingspathologieën, zoals het syndroom van Asperger.

Ook is er, bij gebrek aan algemene diagnostische criteria, veel onwetendheid van de kant van gezondheids- en onderwijsdeskundigen. En als er geen juiste en tijdige diagnose is, komt er geen aanpassing in de klas.

Deze stoornis kan bij kinderen die eraan lijden onopgemerkt blijven omdat ze een zeer gevorderde taal laten zien. Ze kunnen zelfs op andere gebieden goede academische resultaten behalen.

Als je dus twijfelt of je kind tot deze groep kan behoren, aarzel dan niet je kinderarts te raadplegen of de hulp van een kinderpsycholoog in te roepen. Bedenk dat hoe vroeger het ontdekt wordt, hoe betere kansen je je kind kunt bieden. Wellicht ook interessant voor jou

Soorten leerstoornissen en hun kenmerken
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Soorten leerstoornissen en hun kenmerken

Ken de verschillende soorten leerstoornissen en hun kenmerken, zodat je ze op tijd kunt opsporen om kinderen te helpen. Lees verder.
De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.