De voordelen van geschiedenis leren voor kinderen

Geschiedenis heeft betrekking op een reeks gebeurtenissen die een sociale gemeenschap meemaakt; daarom is het leren van geschiedenis essentieel voor kinderen.
De voordelen van geschiedenis leren voor kinderen
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 13 februari, 2022

Geschiedenis heeft te maken met een reeks gebeurtenissen die een persoon of een sociale gemeenschap meemaakte; daarom is geschiedenis leren essentieel voor de academische vorming van kinderen.

Wat is geschiedenis?

Geschiedenis kan omschreven worden als de discipline die het verleden blootlegt en diepgaand bestudeert in verband met de gebeurtenissen die zich in de oudheid hebben voorgedaan. Gebeurtenissen die de ontwikkeling van de mensheid vormen vanaf het begin tot het heden.

Op grond van het bovenstaande kunnen we dus concluderen dat geschiedenis leren essentieel is voor kinderen. Het is namelijk diep verbonden met de gevoelens en handelingen van individuen door de jaren heen. Maar hoe kan geschiedenis nu aantrekkelijker gemaakt worden voor kinderen, en welke voordelen hebben kinderen bij het leren van geschiedenis?

Hoe geschiedenis aan kinderen te leren

Kinderen zijn geneigd te denken dat het leren van geschiedenis saai en eentonig is. Het komt er echter op aan de geschiedenis op een leuke, interactieve en onderhoudende manier te benaderen om de belangstelling van de jongste leden van het gezin te wekken. Met dit in gedachten volgen hier enkele suggesties voor geschiedenisonderwijs aan kinderen:

  1. Gebruik een schoolbord om een tijdlijn te markeren waarlangs verschillende gebeurtenissen die de tijd en de duur ervan beschrijven benoemd worden.
  2. Je kunt beginnen met het kind een interessant gegeven te geven dat verwijst naar een feit dat ze al kennen over een gebeurtenis, om zo hun aandacht te trekken.
  3. Presenteer nieuwe informatie over het te bespreken onderwerp. Je kunt werken met leesmateriaal waarover het kind kan nadenken. Materiaal dat je kunt gebruiken om de kennis te testen die het kind al over een gebeurtenis verworven heeft.
De voordelen van geschiedenis leren voor kinderen

Films over een historisch onderwerp laten zien

Over een te behandelen historisch onderwerp kunnen films worden vertoond. Dit schept een ideaal klimaat met betrekking tot de sociale context waarin de gebeurtenissen zich afspeelden. Er zij op gewezen dat het gebruik van films ideale beelden of details in het kind graveert. Deze beelden helpen het kind het kader te begrijpen waarin verschillende historische gebeurtenissen zich afspeelden.

Vertel het verhaal alsof het een sprookje is. Om dit te doen moet je weten wat je wilt overbrengen. Dat wil zeggen, wat je wilt bijdragen zodat het kind een of andere historische gebeurtenis begrijpt en assimileert. Gebruik bijvoorbeeld beelden of dia’s. In dit geval moet je teksten niet te veel gebruiken.

Ontwikkel de onderzoeksvaardigheden van het kind en gebruik vragen

Voer om de 15 dagen verschillende activiteiten uit. Het kind kan gevraagd worden een presentatie te houden over een bepaald historisch onderwerp of gebeurtenis; dit zal de onderzoeksvaardigheden van het kind ontwikkelen.

Gebruik ook vragen. Hiermee kun je nagaan hoeveel het kind weet over een onderwerp of historische gebeurtenis en wat het nog moet weten. Bovendien ontwikkelen ze zo hun kritisch denken en informatie-analyse vaardigheden.

Gebruik samenvattingen

Vat samen. Ouders kunnen samenvattingen maken voor het kind om te leren. Zo leggen ze de opmerkelijke punten van een gebeurtenis vast en schrappen ze overbodig materiaal. Leg uit wat de gevolgen zijn van menselijke handelingen die in een historische gebeurtenis beschreven worden. Zo zal het kind bij het analyseren van historische problemen goed onderscheid kunnen maken tussen oorzaken en gevolgen.

Zeker, deze suggesties kunnen geschiedenis voor kinderen boeiender en interessanter maken. Maar welke voordelen hebben kinderen van geschiedenis leren?

Voordelen van geschiedenis leren voor kinderen

Enkele van de eerste vragen die veel mensen stellen zijn: “Wat is geschiedenis voor kinderen?” “Waarom is het belangrijk geschiedenis te bestuderen?” “Wat zijn de voordelen van geschiedenis voor kinderen?” De voordelen zijn echter ontelbaar. Hieronder volgen enkele van de voordelen van geschiedenis voor kinderen:

Geschiedenis onderwijzen aan kinderen helpt hen een waardering te kweken voor hun wortels en voor wat er gebeurde voordat ze geboren werden. Het geeft hen informatie over de offers die vorige generaties brachten, wat direct van invloed is op het genieten van hun huidige levensstijl.

Geschiedenis helpt kinderen de eigenschappen en persoonlijkheden te begrijpen van personen die vóór ons leefden; waardoor ze kunnen begrijpen waarom die bepaalde beslissingen namen die van invloed zijn geweest op de huidige samenleving.

Leren van geschiedenis: inzicht in de oorzaken en gevolgen van bepaalde gebeurtenissen

Geschiedenis leren helpt hen de evolutie van ideeën te begrijpen. Zo kunnen ze de gevolgen begrijpen van ideologieën en denkwijzen over politiek, het leven en de wereld van vandaag.

Een meisje is aan het leren in de bibliotheek

Geschiedenis helpt hen te begrijpen dat ze deel uitmaken van de grote stroom van de menselijke geschiedenis, dus dat ze deel uitmaken van een proces (Engelse link) dat duizenden jaren geleden begon en tot op de dag van vandaag voortduurt. Het helpt hen ook te leren van de fouten die in het verleden gemaakt werden, en leert hen over wat ze in de toekomst wel en niet moeten doen.

Geschiedenisonderwijs voor kinderen is diep verbonden met aardrijkskunde

Het is onmogelijk de gebeurtenissen uit het verleden van een samenleving te bestuderen zonder ook de plaats of plaatsen te bestuderen waar die gebeurtenissen plaatsvonden. Daarom brengt geschiedenisonderwijs aan kinderen hen direct in verband met de geografie van verschillende naties, waaronder die van hun eigen land.

Het helpt hen te begrijpen waarom verschillende naties welvarender economieën hadden dan andere, gezien de geografische omgeving waarin ze gevestigd waren.

En dit zijn nog maar enkele van de voordelen die kinderen kunnen hebben van geschiedenisonderwijs. Zeker, menselijk gedrag kan op verschillende momenten onvoorspelbaar zijn. Maar een beter begrip door de studie van de geschiedenis kan waardevolle informatie opleveren voor toekomstige generaties.

Om deze en andere redenen kunnen we concluderen dat historische kennis onmisbaar is om jongeren en kinderen voor te bereiden op het leven in de maatschappij van vandaag. Het verschaft namelijk algemene kennis over de ontwikkeling van de mens en de wereld om hem heen. Wellicht ook interessant voor jou

Geografie onderwijzen aan kinderen: een wereld om te ontdekken
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Geografie onderwijzen aan kinderen: een wereld om te ontdekken

Geografie bestudeert de relatie tussen de mens en zijn fysieke omgeving. Het onderwijzen ervan aan kinderen is dus essentieel.
De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.