9 Prachtige citaten over onderwijs

Deze citaten over onderwijs benadrukken het belang van dit fundamentele recht van alle mensen, dus zorg dat je ze kent en ze aan je kleintjes leert!
9 Prachtige citaten over onderwijs
Mara Amor López

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Mara Amor López.

Laatste update: 22 december, 2022

Onderwijs is een van de basispijlers waarop de samenleving steunt, al wordt het soms niet naar waarde geschat. Daarom hebben we in dit artikel een selectie gemaakt van citaten over onderwijs, van opvoeders, politici en schrijvers.

Op 1 december 1948 werd in Parijs de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens afgekondigd in het kader van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ze omvat alle rechten die we als mens hebben en onderwijs is een van de meest fundamentele.

Wil een samenleving goed functioneren, dan is het belangrijk dat haar leden goed opgeleid zijn. Daarom laten we je deze beroemde zinnen na om kinderen het belang in te prenten van onderwijs en respect voor hen die ons onderwijzen. Let op!

Onderwijs, een belangrijke pijler van de samenleving

Er zijn veel voordelen verbonden aan een samenleving die op onderwijs gebaseerd is. Daartoe behoren grotere sociale integratie, kritisch denken, respect voor alle mensen, lagere kindersterfte, en grotere verdraagzaamheid tussen gelijken.

Zoals in artikel 13 van de Verklaring van de Rechten van de Mens staat, heeft iedereen het recht onderwijs te volgen.

“(…) zal het onderwijs alle mensen in staat stellen effectief deel te nemen aan een vrije samenleving, begrip, verdraagzaamheid en vriendschap tussen alle naties en tussen alle raciale, etnische of religieuze groepen bevorderen, en de activiteiten van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede bevorderen”.

Daarom moeten alle staten hun burgers goed onderwijs garanderen door middel van programma’s en culturele middelen die voor iedereen geschikt zijn. Ze moeten er ook voor zorgen dat geen enkele groep het recht op studie wordt ontzegd. Ondanks het feit dat onderwijs een basisrecht is, zijn er landen waar kinderen niet naar school gaan door gebrek aan middelen.

Prachtige citaten over onderwijs
Het is belangrijk dat we allemaal het onderwijs beschermen en ons steentje bijdragen aan de handhaving van dit fundamentele recht. Want kinderen een goede kwaliteit onderwijs garanderen zal hen betere volwassenen maken.

Mooie citaten over onderwijs

Er zijn zinnen van beroemde mensen die een waar eerbetoon aan het onderwijs zijn. Ze zijn ook perfect om kinderen te helpen de waarde van het genieten van dit recht te internaliseren.

1. “Vertel het me en ik vergeet. Leer het me en ik onthoud. Betrek me en ik leer”

Dit is een citaat van politicus Benjamin Franklin, voormalig president van de Verenigde Staten. Als je een kind iets vertelt, kan het het vergeten. Als je het ze leert, onthouden ze het misschien. Maar als je ze betrekt bij dat leren, zullen ze het voor altijd koesteren.

2. “Een leraar is een kompas dat de magneten van nieuwsgierigheid. kennis en wijsheid in de leerlingen activeert“.

Ever Garrison, auteur en leraar, gebruikte deze zin om leraren de waarde te geven die ze verdienen. Zij zijn degenen die leerlingen kunnen begeleiden om nieuwsgierig te zijn, te willen leren, en, uiteindelijk, te weten.

3. “Om ver te reizen is er geen beter schip dan een boek”

Deze zin werd uitgesproken door dichteres Emily Dickinson en is perfect om kinderen het belang van boeken voor het onderwijs te leren kennen.

4. “Wat kinderen wordt aangedaan wordt, doen zij de maatschappij aan”

De Amerikaanse psychiater Karl A. Menninger zei deze veelzeggende zin. Kinderen met een goede opvoeding zullen de maatschappij en de wereld tot een betere plaats maken.

5. “Onderwijs is geen voorbereiding op het leven; onderwijs is het leven zelf”.

Van de filosoof John Dewey belichten we deze zin die het belang van onderwijs als overlevingsmiddel voor het leven weergeeft.

6. “Onderwijs helpt een mens om te leren zijn wat hij kan zijn”

Dit is een zin van de Oudgriekse dichter Hesiod. Beter kan het niet samengevat worden, want onderwijs helpt ons allemaal om onze beste versie te bereiken. Houd dit in gedachten om het aan je kinderen door te geven.

7. “Onderwijs dat impact heeft is geen strijd”

Van professor Howard G. Hendricks nemen we een van de beste zinnen over onderwijs. De boodschap ervan is eenvoudig: om te onderwijzen, moeten we ons hart uitstrekken.

Een kind geniet van het onderwijs
Als onderwijs in een gunstige context wordt aangeboden, heeft leren voor dat kind meer betekenis. Daarom moeten we onderwijs herwaarderen en de transcendentie ervan elke dag benadrukken.

8. “In zaken van cultuur en kennis verlies je alleen wat je bewaart; je wint alleen wat je geeft“.

Deze zin is van de schrijver Antonio Machado en we vonden hem prachtig. Wat vind jij ervan?

9. “De taak van de moderne opvoeder is niet het kappen van oerwouden, maar het irrigeren van woestijnen.

We eindigen met deze zin van Clive Staples Lewis, een Britse professor en romanschrijver met grote bekendheid in deze natie.

Citaten over onderwijs

Je hebt nu een paar van de citaten over onderwijs die je aan je kinderen kunt vertellen, zodat ze het belang van dit recht voor hun leven en voor de samenleving leren kennen. Soms geven we het niet al het belang dat het heeft. Maar zonder onderwijs zou niets goed werken en zouden we allemaal verloren zijn.

Aarzel dus niet om sommige van deze zinnen tegen je kinderen te herhalen, zodat ze ze internaliseren en hun leraren meer gaan waarderen. Samen kunnen we de wereld een betere plaats maken, en onderwijs is van fundamenteel belang om dat te bereiken.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.