Opvoedvaardigheden: soorten en activiteiten

Ouderschapsvaardigheden zijn de vaardigheden die ouders hebben voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Leer er vandaag meer over.
Opvoedvaardigheden: soorten en activiteiten
Mara Amor López

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Mara Amor López.

Laatste update: 19 juni, 2024

Kinderen opvoeden is geen eenvoudige taak. Kinderen worden niet geleverd met een handleiding. Daarom is het belangrijk om vaardigheden te verwerven die succesvol opvoeden mogelijk maken. Dit zijn de opvoedvaardigheden die ouders geleidelijk moeten verwerven om hun kinderen te beschermen, te verzorgen en succesvol op te voeden. Hier gaan we je vertellen over de soorten competenties en de activiteiten om eraan te werken.

Er zijn verschillende soorten opvoedvaardigheden die ervoor zorgen dat onze kinderen gezond kunnen opgroeien. De ontwikkeling hiervan hangt af van verschillende factoren, waaronder de sociaal-culturele en sociaaleconomische situatie van het gezin. Dit zorgt ervoor dat ouders wel of geen geschikte en goede opvoedingsvaardigheden hebben.

Wat zijn opvoedvaardigheden?

Als we het hebben over opvoedvaardigheden, bedoelen we de vaardigheden, capaciteiten en technieken die ouders hebben voor de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen. Al deze factoren zorgen voor een andere reactie op het kind en ook voor een andere betrokkenheid van de ouders of hoofdfiguren bij de opvoeding.

Zo zal het voor volwassenen die leven in een context van armoede, criminaliteit en drugs- of alcoholgebruik heel moeilijk zijn om de juiste opvoedingsvaardigheden te ontwikkelen.

Soorten opvoedvaardigheden

Er zijn verschillende soorten vaardigheden, hoewel ze allemaal te maken hebben met het bereiken van een optimale ontwikkeling van het kind. Hier zijn de belangrijkste.

Opvoedingscompetenties

Dit zijn alle competenties die te maken hebben met het dagelijks leven van het kind. Bijvoorbeeld persoonlijke veiligheid, lichamelijke verzorging, genegenheid, zelfbeheersing, emotioneel beheer, bevordering van hun sterke kanten, onvoorwaardelijke steun en de bevordering van respect en begrip.

Opvoedvaardigheden kun je leren
Opvoedvaardigheden kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals cultuur, waarden, omgeving, kennis, type leven en sociale context.

Persoonlijke en partnervaardigheden

Hiervan kunnen we de volgende eruit lichten:

 • Afspraken tussen partners om bij beiden dezelfde opvoedstijl vast te stellen. Reacties op het gedrag van de kinderen moeten coherent zijn en in dezelfde richting wijzen.
 • Geïnteresseerd zijn in het begrijpen en kennen van de kinderen. We moeten weten in welke fase van ontwikkeling ze zitten om ons op een juiste en positieve manier aan hen te kunnen aanpassen.
 • Het moet voor beiden duidelijk zijn dat ouderschap inspanning, toewijding en tijd vergt.

Sociale vaardigheden

Ouders moeten weten hoe ze problemen met andere mensen kunnen oplossen. Ze moeten ook hun eigen emoties en die van anderen herkennen, inclusief die van hun kinderen, en empathisch zijn.

Persoonlijke levensvaardigheden

Dit is de belangrijkste vaardigheid, want als deze niet goed ontwikkeld is, zal de rest slechts bij goede bedoelingen blijven. Daarvoor is het belangrijk om onszelf te kennen en te werken aan de aspecten die ons niet ten goede komen. De vaardigheden die ouders moeten verwerven om hun kinderen correct te kunnen opvoeden, zijn de volgende:

 • Sociale vaardigheden.
 • Correcte impulscontrole.
 • Het vermogen om met stress om te gaan.
 • Assertiviteit.
 • Conflictoplossing.
 • Een goed gevoel van eigenwaarde.
 • Een levensproject dat goed gepland is.
 • Het leven op een positieve manier bekijken.

Vaardigheden om het dagelijks leven te organiseren

De organisatie van het dagelijks leven moet zorgen voor een ontspannen en rustige omgeving. Hiervoor moeten er schone en opgeruimde ruimtes zijn, evenals een correcte inrichting van de dagelijkse routines.

Een gezin brengt tijd samen door
Alle gezinsleden moeten worden onderwezen en verzorgd, zodat ze een gezonde levensstijl krijgen op het gebied van voeding, rust en hygiëne.

Activiteiten om je opvoedvaardigheden te verbeteren

Je vraagt je vast af of je je opvoedvaardigheden kunt verbeteren. En het antwoord is ja. Om dat te doen kun je de oefeningen die we hieronder voorstellen gebruiken om na te denken over je opvoedingspraktijken. Ook kun je rekenen op de andere gezinsleden:

 • Opvoedstijl: deze activiteit is aan te raden om met z’n tweeën te doen om afspraken te maken als we verschillende opvoedstijlen hebben. We kunnen zinnen gebruiken als “Ik ben permissief als…”, “Ik ben autoritair als…” of “Ik ben democratisch als…”. Beide partners moeten deze zinnen afmaken zodat ze het eens zijn en in dezelfde richting kijken als het gaat om de opvoeding van hun kind.
 • Ken ik mijn kind? Deze activiteit reflecteert op het vermogen van de ouders om hun kind te kennen, d.w.z. onder andere hun voorkeuren, interesses en zorgen. Door het kind goed te kennen, kunnen we beter reageren op de verschillende situaties waarmee we te maken krijgen.
 • Hoe los ik conflicten op? Deze oefening is bedoeld om de communicatie tussen het hele gezin te verbeteren. Alle gezinsleden moeten eerlijk zijn en de volgende vragen beantwoorden: “Hoe los ik conflicten op en wat moet ik doen zodat ik niet van streek raak en een kalmer antwoord kan geven?” Vervolgens kun je brainstormen om te zien welke situaties conflicten uitlokken en hoe je ze op een respectvolle manier kunt oplossen.

Kinderen hebben de liefde van hun ouders nodig

Uiteindelijk is het heel belangrijk dat ouders de opvoedvaardigheden ontwikkelen waarmee ze hun kinderen succesvol kunnen opvoeden. Zo kunnen ze zich gezond ontwikkelen. Het is ook waar dat deze vaardigheden niet bij alle ouders even sterk ontwikkeld zijn, omdat ze onder andere afhankelijk zijn van hun sociaaleconomische en socioculturele situatie.

Goede opvoedvaardigheden zullen bepalen of kinderen volwassenen zullen worden die in staat zijn om aan de eisen van hun kinderen te voldoen. We moeten niet vergeten dat voor kinderen hun ouders hun helden zijn. Ze verwachten dus veiligheid, bescherming en aandacht van hen, maar vooral veel liefde.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Quintana, J. C. M., & Casimiro, E. C. (2009). Las competencias parentales en contextos de riesgo psicosocial. Psychosocial Intervention, 18(2), 113-120.
 • Carrobles, J. A., & Perez-Pareja, J. (2011). Escuela de padres / Parents meeting: Guía práctica para evitar problemas de conducta y mejorar el desarrollo infantil / Practical Guide to prevent behavior problems and improve child deve. Piramide Ediciones Sa.
 • Ger, S., & Sallés, C. (2011). Las competencias parentales en la familia contemporánea: descripción, promoción y evaluación. Educación social. Revista de intervención socioeducativa, 49, 25-47.
 • Bernal-Ruiz, F., Rodríguez-Vera, M., González-Campos, J., & Torres-Álvarez, A. (2018). Competencias parentales que favorecen el desarrollo de funciones ejecutivas en escolares. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 16(1), 163-176.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.