9 tips om een goede stiefouder te zijn

Om een goede stiefouder te zijn, moet je allereerst het kind van je partner de tijd geven om naar je toe te komen wanneer ze zich op hun gemak voelen.
9 tips om een goede stiefouder te zijn
Maria Fátima Seppi Vinuales

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Maria Fátima Seppi Vinuales.

Laatste update: 31 juli, 2023

Als je een relatie hebt met iemand die kinderen heeft, moet je accepteren dat ze een fundamenteel onderdeel van zijn leven zijn. Bovendien is het mogelijk dat je op een gegeven moment moet delen met de familie van je partner, wat een grote uitdaging inhoudt. Je zult je dus moeten aanpassen, een andere gezinsrealiteit moeten leren kennen, en dichter bij hun kinderen moeten komen. Laten we eens kijken hoe je een rol als goede stiefouder kunt opbouwen.

Over banden

Voordat je nadenkt over hoe je een goede stiefouder kunt zijn, is het de moeite waard om een ‘vorige stap’ te overwegen. Wat betekent het voor jou om een goede ouder, broer of zus of vriend te zijn? In dit verband is het, hoewel de rollen binnen een gezin gedrag voorschrijven en ook verwachtingen bepalen, belangrijk om na te denken over welke waarden we als leidraad voor ons handelen willen hebben.

Banden worden gemaakt, niet geboren. Dus, als je een goede stiefouder wilt zijn en een positieve relatie wilt opbouwen, probeer dan een voorbeeld te zijn van die band die je voor ogen hebt.

Schrijf deze tips op om een goede stiefouder te zijn

Hier zijn enkele tips om in gedachten te houden voor een goede relatie als stiefouder.

1. Vermijd zelfgenoegzaam te zijn

Probeer de genegenheid van de kinderen van je partner niet te winnen door overdreven gul te zijn of een ‘makkelijk ja’ te geven. Je kunt het ook op een assertieve en respectvolle manier oneens zijn met gedrag. Dat is veel behulpzamer en oprechter dan proberen te vleien.

Een vader spreekt met zijn zoon
Dicht bij de kleintjes komen en momenten met hen delen is de sleutel tot positieve binding. Als je alleen thuis verschijnt om bevelen te geven, zal het moeilijk zijn om een ruimte van vertrouwen te genereren.

2. Ga dicht bij de kinderen staan

Om een relatie op te bouwen moet je de ander kennen. Als je in dit verband een echte band wilt opbouwen met het kind van je partner, kun je beginnen met toenadering zoeken, hun spelletjes of interesses delen, en hen vertellen over die van jou.

3. Accepteer dat elk gezin zijn eigen regels en gebruiken heeft

Vermijd het opleggen van jouw visie op de dingen alsof het een universele regel is en alsof er maar één manier is om een gezin te zijn. Bedenk dat je deel komt uitmaken van een groep die al op een bepaalde manier bestond en functioneerde. Dat kan veranderd en verrijkt worden, maar opleggen is niet de manier.

4. Respecteer hun timing

Als er een recente scheiding is, rouwt dat kind misschien nog om het concept van het gezin dat het kende en zijn de dingen niet meer zoals vroeger. Misschien was de scheiding conflictrijker dan gewenst en zijn er nog steeds conflicten. Daarom is het belangrijk voorzichtig te zijn met betrekking tot zowel de fase waarin het gezin zich bevindt als de situatie van het kind in kwestie.

5. Vermijd vergelijkingen

De klassieke zinnen als “in mijn huis was dit niet toegestaan” of “als het aan mij lag, zou je al gestraft zijn” kunnen onder andere het beste vermeden worden, evenals die vergelijkingen of negatieve opmerkingen die naar de andere ouder verwijzen. Bedenk dat deze persoon altijd hun moeder of vader zal zijn, ongeacht of jij wel of niet in het leven van het kind bent gekomen.

6. Accepteer dat iedereen zijn plaats heeft

Probeer niet te wedijveren met het kind om te laten zien wie belangrijker is of meer gezag heeft. Probeer de momenten alleen die je partner met het kind heeft te respecteren, evenals het genereren van je eigen ruimtes. Op een gegeven moment kunnen jullie misschien ook meer tijd samen doorbrengen.

7. Probeer nieuwe tradities of activiteiten te creëren

Vermijd concurrentie met de ex van je partner over wie de beste maaltijden of de meeste buitenplannen heeft. Als je een band wilt opbouwen met hun kinderen, probeer dan afstand te nemen van wat zij al doen en kom met originele plannen.

een stiefouder met zijn stiefdochter
Stiefouder zijn en een goede relatie opbouwen met de kinderen van je partner is een kans voor de kinderen om toegang te krijgen tot nieuwe ervaringen.

8. Overrule hun ouders niet om de steun van het kind te krijgen

Je bent het misschien niet altijd eens met alles wat de ouder van het kind doet. Je weet echter niet waarom ze het doen. Vermijd dus te oordelen over iets wat je maar half kent en laat bovendien het kind van je partner geen standpunt voor of tegen innemen. Daarom is het belangrijk dat je niet slecht spreekt over hun ouders en probeert te luisteren en te begrijpen.

9. Stel grenzen op een respectvolle manier

Je moet niet zo flexibel zijn dat het lijkt alsof grenzen niet bestaan, noch moet je autoritair opvoeden, want beide benaderingen zijn niet gepast. Als het kind van je partner je niet respecteert, kun je erop wijzen dat dit gedrag niet juist is en hoe jij je daarbij voelt.

Vermijd geweld, sarcasme en elke stijl van communicatie die niet constructief is. Het is beter om van tevoren met je partner te praten over je rol en reikwijdte, en om regels vast te stellen om het samenleven in het gezin te laten werken.

Alles heeft tijd nodig

Fundamenteel, als we het over relaties hebben, bedoelen we banden die zich ontwikkelen en groeien of stagneren door verschillende handelingen. Bijvoorbeeld een maaltijd delen, een mening geven over een film, of interesse tonen in elkaars dagelijks leven.

Maar voordat je tot dit stadium overgaat, zal het ook essentieel zijn om een gesprek met je partner te voeren om erachter te komen wat de meest geschikte manier is en wanneer het beste moment is om de familie te leren kennen.

In dit verband moet je je ook afvragen wat je eigen ideeën over familie zijn. Ben je er klaar voor om de kinderen van je partner te ontmoeten? Ben je duidelijk over je interesse in het vormen van een nieuw gezin (Spaanse link)? Het is goed om eerlijk te zijn tegen jezelf en je partner. Zo voorkom je verrassingen en onaangenaamheden in de toekomst.

Laat ook verwachtingen en sociale druk los. Misschien is familie heel belangrijk voor je, en dat is prima. Je hoeft echter niet van de ene op de andere dag een nieuw gezin te stichten om aan te geven dat het je menens is.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.