7 Sleutels voor je kind om een goede leider te worden

Een goede leider zijn is de sleutel tot een goede leider zijn op elk gebied van het leven. En deze kwaliteit kun je kinderen van jongs af aan aanleren. Dit is hoe.
7 Sleutels voor je kind om een goede leider te worden
Mara Amor López

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Mara Amor López.

Laatste update: 22 december, 2022

Wil een kind een goede leider zijn, dan is het vaak niet genoeg dat het aangeboren aanleg heeft; ouders moeten deze deugd aanmoedigen.

Leiderschap combineert verschillende individuele eigenschappen die mensen in staat stellen constructief te zijn en hun gedachten en ideeën te rationaliseren. Een kind dat leiderschapskwaliteiten bezit of verwerft, heeft meer kans om in de toekomst profijt te hebben van zijn prestaties.

Ondanks de wensen van ouders is het koesteren van de kwaliteiten van een goede leider geen gemakkelijke opgave. Maar als we ons inspannen, kunnen we onze kinderen helpen volwassenen te worden die in staat zijn hun leven verantwoordelijk en vaardig te leiden. Dus hier zijn wat tips die je vandaag thuis kunt toepassen.

Hoe je je kind helpt een goede leider te worden

Ouders kunnen hun kinderen helpen goede leiders te worden. Dit betekent dat ze hen moeten opvoeden tot verantwoordelijke , empathische, optimistische, creatieve en eerlijke mensen. Om aan deze taak bij te dragen, is het belangrijk de aanbevelingen in overweging te nemen die we hieronder geven.

1. Bevorder communicatie

Een goede leider weet hoe hij moet communiceren en is daar vloeiend in. Help je kinderen daarom te leren op een ongedwongen manier met elkaar om te gaan en hun ideeën op een assertieve manier te delen.

De eerste stap is te leren luisteren, want er kan geen communicatie zijn als je niet eerst gehoord hebt wat anderen gezegd hebben. Dit is de enige manier om op de juiste manier te reageren.

Een andere manier om deze vaardigheid aan te leren is kinderen te laten spreken als ze iets willen vertellen. Soms onderbreken we ze onbewust en nemen we beslissingen voor ze. Maar als we hen toestaan zich uit te drukken en hun mening te geven voor we de onze beredeneren, raken ze eraan gewend eerst te luisteren, later na te denken en gepast te reageren.

Sleutels voor je kind om een goede leider te worden
Een goede leider weet hoe hij als team moet werken om de gemeenschappelijke doelen te bereiken die alle leden hebben.

2. Leer je kind een goede leider te zijn

Een goed rolmodel zijn zal onze kinderen helpen goede leiders te leren zijn.

Als je wilt dat je kind een goede leider wordt, moet je eerst zelf een leider worden. We moeten ze leren hoe ze in bepaalde situaties moeten handelen en ze de juiste manier van reageren laten zien. Als jij het kunt, zullen zij het ook kunnen.

3. Benadruk het belang van werken in een groep

Weten hoe je in een groep moet handelen is essentieel voor succes in het leven. Veel banen zijn gericht op teamwerk en daarom is het belangrijk dat we onze kinderen van jongs af aan inschrijven voor groepsactiviteiten. Dat kan sport zijn, muziek, of welk ander gebied dan ook. De sleutel is dat kinderen leren zich te identificeren met de interesses of smaken van de groep. Zo zullen ze zich verenigen met de mensen die soortgelijke doelen hebben, met wie ze in dezelfde richting moeten navigeren.

4. Leer ze onderhandelen

Een goede leider ontvangt niet alleen, maar moet ook gelijkelijk geven en ontvangen. Kinderen moeten leren onderhandelen met hun vrienden, met hun leeftijdgenoten, of zelfs met hun familieleden thuis. Zo ontwikkelen ze de vaardigheden om tot vreedzame overeenkomsten te komen die alle partijen tevreden laten.

5. Moedig lezen aan

Lezen is altijd een kostbaar goed, maar voor een goede leider geldt dat nog meer. Lezen vergroot kennis, woordenschat en vaardigheden, en dit alles helpt het kind om vloeiender te worden in de wereld om hem heen. Daarom is het belangrijk om lezen van jongs af aan aan te moedigen, zodat kinderen verschillende leesstijlen (Engelse link) en onderwerpen leren kennen.

Een kind ligt lekker op de bank te lezen
Lezen is de sleutel tot het verbeteren van de woordenschat en het uitbreiden van de kennis. Dit helpt de leider om vloeiender in zijn omgeving te zijn.

6. Help je kind te plannen en strategieën te bedenken

Weten hoe je moet plannen en strategieën moet maken zijn twee essentiële vaardigheden voor een goede leider.

Als een kind een moeilijke taak te doen heeft, is het belangrijk hem te leren hoe hij zijn tijd zo goed mogelijk kan gebruiken door een efficiënte strategie te gebruiken. We kunnen ze bijvoorbeeld laten zien dat als de taak in verschillende delen wordt verdeeld en de duur van elk deel wordt bepaald, alles uiteindelijk gemakkelijker voor ze zal verlopen. Het is van essentieel belang de waarde te benadrukken van doorzettingsvermogen en inspanning om te bereiken wat ze zich voorgenomen hebben te doen.

7. Moedig ze aan optimistisch te zijn

Optimistisch zijn is een van de kwaliteiten van een goede leider. Als je wilt, kun je het; als je er echt in gelooft, zul je uiteindelijk bereiken wat je je voorgenomen hebt.

Het is belangrijk om je kinderen het belang van optimistische gedachten over te brengen om succes te bereiken. Verberg natuurlijk nooit je mislukkingen, want je leert van je fouten, nog meer dan van je successen. Bovendien zal het leren omgaan met frustraties en het positieve van de dingen in zien hen helpen om goede leiders te worden.

Over de sleutels om een goede leider te zijn, willen we nog het volgende kwijt…

Een goede leider zijn is een fundamentele eigenschap om succes te bereiken, zowel persoonlijk als beroepsmatig.

Als we onze kinderen van jongs af aan leren om goede leiders te zijn, zullen ze het zeker leren en dat in de toekomst ook worden. Deze sleutels kunnen je helpen in je werk, maar pas ze altijd toe binnen een kader van liefde, respect en empathie.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Sánchez Ocasiones, G. C., Soler Villanueva, S., & López, L. (1998). Estrategias para fomentar el liderazgo en niños de cinco a seis años del Liceo Infantil Divino Niño Jesús. En internet: https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/2083
  • Guachi Pilco, M. E. (2020). Desarrollo del liderazgo infantil en los juegos grupales en niños y niñas de preparatoria (Bachelor’s thesis, Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación-Carrera de Educación Parvularia). En internet: http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/31899
  • Zambrano Yánez, J. D. (2014). Trabajo grupal como potencialidad del liderazgo infantil de los niños de 5 a 6 años (Bachelor’s thesis, Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación). En internet: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/29392

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.