Sporten verbetert de sociale vaardigheden bij kinderen

Het is mogelijk om de sociale vaardigheden van kinderen door sport te verbeteren, zolang ze er maar voortdurend plezier aan beleven. Leer meer in het artikel van vandaag.
Sporten verbetert de sociale vaardigheden bij kinderen
Andrés Felipe Cardona Lenis

Geschreven en geverifieerd door de leraar lichamelijke opvoeding en sport Andrés Felipe Cardona Lenis.

Laatste update: 22 december, 2022

Het valt niet te ontkennen dat sporten voor kinderen talrijke psycho-fysieke voordelen biedt. In feite helpt sporten zelfs de sociale vaardigheden te verbeteren. Maar om van deze voordelen te kunnen profiteren, moet je je kinderen eerst aanmoedigen een sport te kiezen die hen bevalt.

Sporten verbetert de sociale vaardigheden bij kinderen

Het verwerven van sociale vaardigheden is een van de belangrijkste aspecten van de menselijke ontwikkeling.

Je hebt waarschijnlijk nog niet over het belang ervan nagedacht, maar deze vaardigheden stellen ons in staat met andere mensen om te gaan en ons tot de omgeving te verhouden. En dit is iets fundamenteels tijdens de kindertijd.

Daarom is het belangrijk de nadruk te leggen op die strategieën die de ontwikkeling van sociale vaardigheden van jongs af aan bevorderen, zoals sporten.

Het maakt niet zo veel uit welke sport gekozen wordt. Maar het belangrijkste is dat het kind er plezier aan beleeft.

Het is ook belangrijk de omgeving waarin je kind sport te evalueren. De context (Spaanse link) kan de manier waarop de sociale vaardigheden ontwikkeld worden namelijk aanzienlijk beïnvloeden.

Welke sociale vaardigheden bevordert sporten?

Het beoefenen van een sport kan je kinderen enorme lichamelijke, psychologische en sociale voordelen bieden, maar het belangrijkste is dat ze zich prettig en gelukkig voelen bij de discipline die ze kiezen.

Hier zijn de belangrijkste sociale vaardigheden die je kind door sport kan ontwikkelen.

Teamwork

Een van de meest relevante sociale vaardigheden in ons leven is teamwork. Daardoor versterken we niet alleen intermenselijke relaties, maar leren we ook delen en respecteren.

“…sport is de meest ideale omgeving om sociale vaardigheden te ontwikkelen en eraan te werken, want in de sportwereld zijn er veel verschillende situaties die mensen dwingen tot interactie met de omgeving”
– Carlos Becerra Rivero -.

Sporten verbetert de sociale vaardigheden bij kinderen
Sport beïnvloedt kameraadschap en samenwerking tussen mensen. Die gezamenlijke disciplines bevorderen teamwerk, want daardoor wordt de notie dat het welzijn van één het welzijn van allen is, bijgebracht.

Deze waarden moeten het hele leven lang aangeleerd en versterkt worden, maar we mogen niet vergeten dat de kindertijd een van de gevoeligste leerfasen is, waarin alles een diepe indruk achterlaat.

Naleving van de regels tijdens het sporten

Een van de ingewikkeldste aspecten om bij sport te begrijpen zijn de regels. Dat zijn de grenzen die er zijn bij de activiteit die uitgevoerd wordt.

Regelmatige sportbeoefening van jongs af aan bevordert dit leren bij kinderen. Natuurlijk zal elk kind het in zijn eigen tijd bereiken, maar op den duur zullen ze het allemaal begrijpen.

Sport is een goede plaats om begrippen als discipline en respect voor anderen te leren, en ook om de gezagsfiguur te versterken. De juiste context zal ervoor zorgen dat het kind dit leerproces niet als star en autoritair ervaart, maar als een levensles voor zijn toekomst.

Wachten en beurten nemen

Ben je ooit een ongeduldig kind tegengekomen? Het antwoord is waarschijnlijk ja, want over het algemeen hebben kinderen de neiging nogal ongeduldig en soms wat wispelturig te zijn.

Dit komt waarschijnlijk door het soort opvoeding (Spaanse link) dat ze gehad hebben, en natuurlijk ook door hun ontwikkelingsstadium. Maar je moet niet wanhopen of het jezelf moeilijk maken als dit het geval is. Je moet gewoon opnieuw bedenken hoe je dat kunt verbeteren en een hulpmiddel vinden om ze daarbij te helpen.

Sport kan hiervoor een prima oplossing zijn, want sporten kan je kind helpen te werken aan geduld, grenzen, en respect voor anderen. Natuurlijk kost het tijd, dus je zult ook geduld moeten oefenen als je goede resultaten wilt zien.

Respect voor jezelf en voor anderen tijdens het sporten

Respect is een van de belangrijkste sociale vaardigheden, want het is de hoeksteen van het gemeenschapsleven.

Bij individuele sporten zullen kinderen het begrip respect beginnen te begrijpen door de figuur van de rivaal. Dit betekent niet dat ze die als een slecht iemand zien, maar als een noodzakelijke leeftijdsgenoot om te kunnen spelen. Iemand om mee te wedijveren en vooral om te waarderen.

Als de sport een teamsport is, zal respect eerst getoond worden aan hun teamgenoten en dan aan hun rivalen.

Met deze grondslagen op hun plaats zullen kinderen sociale vaardigheden in hun dagelijks leven kunnen toepassen. Ze zullen snel begrijpen dat door andere mensen te respecteren, ze in staat zullen zijn zichzelf voor de rest van hun leven te respecteren.

Omgaan met frustratietolerantie

De begrippen winnen en verliezen zijn zeer relevant in iemands leven. In feite kunnen veel volwassenen geen nederlaag verdragen en raken erg gefrustreerd als ze geen overwinning behalen.

Het is belangrijk om met kinderen van jongs af aan aan deze kwestie te werken, zodat frustratie zich niet in lijden vertaalt. Gelukkig bevordert sport dit leren, want vanaf het begin krijgen kinderen te maken met het concept van winnen of verliezen. Zo maken ze ook kennis met de begrippen concurrentievermogen.

Een groep kinderen met de winnende beker in handen

“…sociale vaardigheden zijn een geheel van specifieke gedragingen en vaardigheden die ons in staat stellen met anderen om te gaan. Specifieke gedragingen en vaardigheden die ons in staat stellen met anderen om te gaan op een manier die op de meest geschikte manier voor de situatie waarin we ons bevinden, en op een voor beide partijen gunstige manier .”
– Eva Marín en Pedro Madrona -.

Verbeter sociale vaardigheden door te sporten: Een plezier voor hen, een verantwoordelijkheid voor jou

Je kinderen moeten sporten niet als een last zien. Het is namelijk belangrijk dat ze plezier beleven aan de activiteit die ze vrij gekozen hebben.

De verantwoordelijkheid ligt bij jou en bestaat uit hen steunen, begeleiden, naar hen luisteren en hen aanmoedigen. Zo zul je de vooruitgang en de verwerving van nieuwe sociale vaardigheden kunnen opmerken.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.