Hoe wetenschappelijk denken bij kinderen te stimuleren

Het is belangrijk dat we wetenschappelijk denken bij kinderen stimuleren, aangezien het veel voordelen voor zowel de academische als persoonlijke ontwikkeling van kleintjes heeft.
Hoe wetenschappelijk denken bij kinderen te stimuleren
Mara Amor López

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Mara Amor López.

Laatste update: 23 april, 2024

Het stimuleren van wetenschappelijk denken bij kinderen heeft enorme voordelen. Niet alleen op academisch niveau, maar ook in hun dagelijks leven en in hun persoonlijke ontwikkeling.

De ontwikkeling van redenering en logica zal doorslaggevend zijn om hen te helpen de problemen die ze tegenkomen op te lossen en zich aan de nieuwe situaties waarmee ze worden geconfronteerd aan te passen.

Als we het over wetenschappelijk denken hebben, dan bedoelen we niet alleen dat wat met wetenschap te maken heeft (wiskunde, natuur, biologie, techniek, geneeskunde, meetkunde). We hebben het ook over het vermogen om zelfstandig te zijn en de problemen van het dagelijks leven op te lossen.

Waarom is het belangrijk om wetenschappelijk denken bij kinderen te stimuleren?

Meisje bij een microscoop

Zoals we eerder hebben gezegd, is het erg belangrijk om dit soort denken bij kleintjes te stimuleren. Ze zijn in volle ontwikkeling en alles wat hen cognitieve stimulatie geeft, zal voor hun academische ontwikkeling en als zelfstandige mensen zeer positief zijn.

We gaan dus naar de voordelen kijken die je kinderen biedt als je wetenschappelijk denken stimuleert.

  • Verbetert het leren om problemen in echte situaties op te lossen.
  • Verhoogt de observatie- en analysecapaciteit bij kinderen over wat er in hun omgeving gebeurt. Tegelijkertijd verbetert het hun redeneervermogen en bevordert het de constructie van complexere ideeën.
  • Ontwikkelt hun onderwijscapaciteit en stelt hen in staat om strategieën te leren om hun eigen oplossingen te geven.
  • Versterkt de relatie van kinderen met hun omgeving en de manier waarop ze die ervaren.
  • Helpt bij het opbouwen van het eigen leren.
  • Verbetert hun perceptie van ruimte en hun relatie met de fysieke omgeving (vormen, onderdelen, alles, etc.).

Dit zijn slechts enkele van de voordelen waarvoor het belangrijk is om het wetenschappelijk denken bij onze kinderen te stimuleren. Hierdoor kunnen ze moeilijke situaties het hoofd bieden en oplossen, kunnen ze vanuit verschillende gezichtspunten analyseren en een globale visie op de wereld hebben waarin ze leven.

Waar moet je op letten om het wetenschappelijk denken voldoende te stimuleren?

Om de ontwikkeling van wetenschappelijk denken adequaat te laten zijn, moet je met bepaalde essentiële aspecten rekening houden. Hieronder zullen we er enkele bekijken:

  • Gebruik wetenschappelijk denken in het dagelijkse leven van je kind.
  • Gebruik logica om gecompliceerde situaties op te lossen.
  • Bied de vaardigheden en technieken die je kind nodig heeft om zijn omgeving te observeren en te analyseren en dienovereenkomstig te handelen.
  • Moedig kinderen aan om pogingen te doen, zelfs als ze fouten maken. Ze moeten oplossingen proberen en als ze niet werken, moeten ze deze veranderen. Fouten maken is een leermogelijkheid en we moeten onze kinderen dit concept bijbrengen.

Tips om wetenschappelijk denken bij kinderen te stimuleren

Wetenschappelijk denken helpt kinderen feiten, ideeën en oorzaken met hun gevolgen in verband te brengen. Als we enkele eenvoudige oefeningen in ons dagelijks leven toepassen, dan zullen we ze helpen om deze manier van denken, logica en deductie te ontwikkelen. Laten we in die zin enkele tips bekijken die je toe kunt passen:

Moedig hun nieuwsgierigheid naar de wereld aan

We moeten kleintjes aanmoedigen om alle objecten om hen heen te onderzoeken, om te begrijpen hoe dingen werken en waar ze voor zijn. Dit betekent dat ze de objecten moeten manipuleren en vallen en opstaan moeten testen om de mechanismen te realiseren die ze in beweging hebben gezet.

Vanaf het moment dat ze klein zijn, moeten ouders toestaan dat ze allerlei soorten voorwerpen manipuleren, inclusief verschillende materialen, stoffen, speelgoed, enz. Zolang de objecten maar veilig zijn natuurlijk.

In eerste instantie zullen kinderen door aanraking en zicht de verschillen tussen de objecten in termen van kleuren, vormen en afmetingen bepalen. Tegelijkertijd onderzoeken ze hun kenmerken en functies. Naarmate ze groeien, kun je enkele huishoudelijke wetenschappelijke experimenten gebruiken om de oorzaak-gevolgrelatie te analyseren.

Stel vragen om hun interesse in dingen aan te moedigen

Er zijn hele nieuwsgierige kinderen die alles vragen en aanraken, terwijl anderen niet zo nieuwsgierig zijn. Voor de laatste moeten we hun interesse wekken door hen vragen over de wereld om hen heen te stellen. Tegelijkertijd moeten we ze aanmoedigen om onderzoek te doen om een verklaring te vinden voor alles wat ze niet begrijpen.

Laat ze oefenen en probeer de problemen die ze tegenkomen op te lossen

Zolang het niet gevaarlijk is, moeten we ze zelfstandig naar oplossingen laten zoeken, volgens hun criteria wanneer er zich bij het manipuleren of opzetten van een object problemen voordoen. Dit moet altijd onder jouw toezicht gebeuren en je dient geduldig te zijn en indien nodig advies te geven.

Gebruik spel en fantasie

Jongen denkt heel diep na

Je kunt ze eenvoudige uitdagingen voorstellen om te proberen om ze op te lossen. Je kunt bijvoorbeeld ook een verhaal beginnen en hen vragen om het voort te zetten. Laat ze ook uitleggen wat er met de personages gebeurt, hoe ze denken, hoe ze reageren, enz.

Gebruik verhalen om wetenschappelijk denken bij kinderen aan te moedigen

Verhalen kunnen ook een heel goed hulpmiddel zijn om wetenschappelijk denken bij kinderen aan te moedigen. Eerst lees je het verhaal voor en stel je ze vervolgens vragen om hun redenering en begrip te ontwikkelen.

Later, als ze ouder zijn, zullen ze hoogstwaarschijnlijk proberen de antwoorden op de vragen te vinden die ze hebben door andere boeken te raadplegen en te onderzoeken, enz.

Voorzichtig richting geven aan hun leren

Als ze met een probleem worden geconfronteerd dat ze niet weten op te lossen, geef ze dan niet de oplossing. In plaats daarvan kun je ze bijvoorbeeld aanwijzingen geven of vragen stellen die hen tijdens het denken naar de oplossing zullen leiden. Op deze manier zullen zij degenen zijn die de oplossing vinden.

Zoals je kunt zien, is het erg belangrijk dat ouders het wetenschappelijk denken bij hun kinderen stimuleren. Dit zal hen niet alleen op academisch gebied helpen, waar het erg belangrijk zal zijn, maar ook voor hun vorming als onafhankelijke individuen die in staat zijn om de problemen waarmee ze worden geconfronteerd op te lossen.

Onthoud altijd dat we als ouders hun gidsen zijn op dit pad van leren en dat we met geduld, liefde en toewijding onze kinderen kunnen helpen om op alle gebieden geweldige mensen te worden.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.