Hoe je je eerstgeboren kind niet minder belangrijk laat voelen

Als er een nieuwe baby komt, zal het grootste deel van je tijd op hem of haar gericht zijn. Hier is hoe je ervoor kunt zorgen dat je eerstgeboren kind zich niet minder belangrijk voelt.
Hoe je je eerstgeboren kind niet minder belangrijk laat voelen
Ana Couñago

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Ana Couñago.

Geschreven door Gladys González

Laatste update: 22 december, 2022

Als er een nieuwe baby thuiskomt, weten we dat de meeste van onze tijd op hem of haar gericht zal zijn. In dit artikel leggen we uit hoe je je eerstgeboren kind niet minder belangrijk kunt laten voelen.

De eerstgeborene is een heel bijzonder kind omdat mama en papa hem of haar met veel enthousiasme hebben ontvangen en overladen met aandacht en voortdurende demonstraties van onvoorwaardelijke liefde.

Met je eerstgeboren kind word je ouders. Je neemt dan een rol op je die je nog nooit eerder hebt gehad. Dit betekent dat als er een tweede baby komt, de proeven herhaald worden, maar alles zal anders zijn. Niet alleen omdat je wat meer ervaring en rijpheid hebt, maar ook omdat je speciale zorg moet geven aan je eerstgeboren kind, dat dat meer dan ooit nodig zal hebben.

Het is normaal dat je oudere kind een beetje jaloezie voelt. Dat is heel normaal, want jullie aandacht wordt nu gedeeld en het nieuwe gezinslid zal wat meer aandacht en toewijding nodig hebben.

Daarom moeten we je eerstgeboren kind erbij betrekken vanaf het moment dat je weet dat je zwanger bent. Leg hem of haar uit dat ze na de geboorte van hun broertje veel zorg en aandacht aan de baby moeten geven en dat ze kunnen meewerken aan deze mooie taak. Zo beginnen de banden van liefde te ontstaan.

Hoe kun je je eerstgeboren kind zover krijgen dat het zijn kleine broertje of zusje accepteert?

Hoe je je eerstgeboren kind niet minder belangrijk laat voelen

Veel gedachten kunnen ons in verwarring brengen: “Mijn oudste kind is mijn leven, maar mijn tweede ook”, “Mijn eerste kind is eraan gewend dat zijn ouders alle aandacht aan hem geven, maar mijn tweede kind heeft ons ook nodig. Het werkt beslist niet als papa voor de een zorgt en mama voor de ander”.

Het gebrek aan eerlijkheid en de gebrekkige gezinsintegratie kunnen belangrijke psychologische problemen bij je kind teweegbrengen. Dit kan een onverschillige houding opleveren. Als we dit dus niet op tijd oplossen, kan het heel moeilijk zijn het te veranderen.

Enkele aanbevelingen

Dus, overweeg elk van de volgende aanbevelingen om ervoor te zorgen dat je eerstgeboren kind zich niet minder belangrijk voelt:

Evenwicht

We moeten niet de fout maken meer aandacht aan het oudere kind te besteden omdat we denken dat het het meest getroffen zal worden door de komst van zijn kleine broertje of zusje. Zeker, de oudere broer of zus kan een zekere mate van jaloezie (Spaanse link) voelen, maar dat betekent niet dat hij of zij al je aandacht moet monopoliseren.

Eerlijkheid

Beiden moeten leren en begrijpen dat ze broers en zussen zijn en daarom evenveel geliefd zullen worden. Er moet voor gezorgd worden dat ieder zijn ruimte en tijd heeft. Hoe druk je het ook hebt, activiteiten met je eerstgeboren kind mogen niet verwaarloosd worden.

Gelegenheid

Zodra je het nieuws hebt dat je weer ouders wordt, is het verplicht om met je oudere kind te praten over de komst van zijn broertje of zusje, de liefde die ze voor elkaar moeten hebben, en de liefde van ouders voor al hun kinderen. De bedoeling hiermee is dat ze zich belangrijk voelen, ongeacht wie er eerst is geboren.

Loop vooruit op de komende scenario‘s

Kinderen zijn heel goed in het maken van analogieën en ze leren er door. Je zou dus films en boeken kunnen zoeken die gaan over het onderwerp van een nieuwe baby die thuiskomt. Of ga op bezoek bij een familielid met jonge kinderen om een indruk te krijgen van de ervaring.

Dialoog

Alles leidt tot dialoog. Zelfs als ze heel jong zijn, hebben kinderen het vermogen om alles te begrijpen en te doorgronden naar gelang hun stadia. Vertel ze dat ze met je kunnen praten over wat ze voelen. Misschien komen hun angsten aan het licht en kun je ze helpen weer vertrouwen te krijgen.

Geen vergelijking

Een veel voorkomende fout die ouders maken is ‘vergelijken’. Het is voor geen enkel kind gezond zich vergeleken te voelen of zinnen te horen als: “je oudere broer doet het beter”, ook al kennen we ieders sterke en zwakke punten.

Pas op je woorden

Je moet voorzichtig zijn met de woorden die je zegt, want je kinderen kunnen er verkeerde conclusies uit trekken. Spreek verantwoord en vermijd dat ze zich schuldig en minderwaardig voelen.

Betrek je kind bij de zwangerschap

Dingen om in gedachten te houden

Misschien lijkt met de nieuwe baby alles ingewikkelder. Twee kinderen van verschillende leeftijden, maaltijden thuis, meer verantwoordelijkheden, alles wordt verdubbeld. Maar je moet je eerstgeboren kind er geen slecht gevoel over geven. Doe je dat wel, dan zend je indirect een ongepaste boodschap uit.

Meestal wordt alles wat het oudere kind achterlaat (speelgoed of kleren) doorgegeven aan het jongere. Wees hier voorzichtig mee! Het is redelijk om economische redenen, maar het kan broer en zus rivaliteit veroorzaken.

Aan de ene kant kan je oudere kind het namelijk moeilijk hebben om afscheid te nemen van zijn geliefde bezittingen. Maar daarnaast kan je tweede d kind het gevoel hebben dat het geen recht heeft op nieuwe dingen die hij wil. Probeer dus evenwicht te scheppen en deze gevoelens zoveel mogelijk te voorkomen.

Ouders hebben geen handleiding (Spaanse link) om perfect te zijn, maar we hebben wel genoeg geweten om geen twee prototypen van kinderen in ons huis te scheppen. Elk van hen zal uniek en onherhaalbaar zijn, zoals elke geboorte dat is. Evenwicht, liefde, en geen vergelijkingen maken zijn de sleutels.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Arranz Freijo, E. B. (2000). Interacción entre hermanos y desarrollo psicológico: una propuesta educativa. Innovación educativa. https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/70217
  • Fernández, A., Gamarra, A., Izal, C., Betelu, M., & Pamplona, E. (2001). La familia ante los celos infantiles: pautas y orientaciones. Recuperado de http://www. clinicajuandeborbon. com/CELOS% 20INFANTILES. pdf.
  • Monzo Climent, E. (2017). Análisis de los factores predisponentes en los celos infantiles (Doctoral dissertation). https://riucv.ucv.es/handle/20.500.12466/1547
  • Vega-Rodríguez, A. M. (2015). Los cuentos de los Hermanos Grimm y el valor educativo en la literatura infantil.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.