Hoe leg je de dood van een grootouder uit aan je kind?

Om het overlijden van een grootouder aan je kind uit te leggen, heb je oprechtheid en empathie nodig. Lees verder om alles te weten te komen wat je moet weten.
Hoe leg je de dood van een grootouder uit aan je kind?
Elena Sanz Martín

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Elena Sanz Martín.

Laatste update: 24 mei, 2023

Grootouders zijn heel bijzondere figuren in het leven van kinderen. Ze zijn hun liefdevolle verzorgers, hun vertrouwelingen, degenen die altijd een glimlach en een knuffel klaar hebben staan voor hun kleine geliefde kleinkinderen. Daarom is hun overlijden een van de pijnlijkste ervaringen voor een kleinkind. De dood van een grootouder uitleggen aan je kind is niet gemakkelijk, maar er zijn bepaalde richtlijnen die je kunnen helpen de situatie in goede banen te leiden.

Tips om de dood van een grootouder uit te leggen aan je kind

Laten we in gedachten houden dat de dood van een grootouder vaak het eerste verlies is dat een kind meemaakt. Bovendien is de dood in onze samenleving nog steeds een taboe, en zelfs volwassenen vinden het moeilijk om het te accepteren. Daarom is het belangrijk hen duidelijk te maken dat het een natuurlijke gebeurtenis is die bij het leven hoort, hoewel dit niet betekent dat het ons geen pijn doet. Om je kind te helpen deze realiteit te begrijpen, kunnen we bepaalde stappen volgen die we hieronder in detail uitleggen.

Houd rekening met hun leeftijd

Dit is een van de belangrijkste factoren om rekening mee te houden, omdat de cognitieve ontwikkeling en de beschikbare emotionele hulpmiddelen niet op alle leeftijden hetzelfde zijn. Een kind onder de twee jaar begrijpt het concept van permanentie nog niet helemaal en zal het moeilijker hebben om echt te begrijpen wat verlies betekent. Naarmate ze ouder worden, zijn kinderen zich meer bewust van wat de dood is en wat het inhoudt, maar de aanpak zal nog steeds anders moeten zijn.

Jongere kinderen hebben eenvoudiger taal en uitleg nodig, en meer emotionele steun. Adolescenten zijn beter in staat hun emoties te beheersen, maar ook in dit geval kunnen de vormen, toon en woorden die je gebruikt een belangrijke rol spelen.

Bereid hen zoveel mogelijk voor

De dood van een dierbare onder ogen zien is nooit gemakkelijk, maar het is minder traumatisch voor kinderen als we hen van tevoren voorbereiden. Als hun grootouder in slechte gezondheid verkeert, is het beter om het je kind te vertellen en hem bewust te maken van de realiteit.

Hoe leg je de dood van een grootouder uit aan je kind
Je kind informeren dat er bezorgdheid is over de gezondheid van hun grootouder is te verkiezen boven het verbergen van de achteruitgang en je kleintje in een luchtbel te houden die vroeg of laat zal barsten.

Vind het juiste moment om het nieuws te brengen

Als je je kind gaat vertellen over het overlijden van een grootouder, ben je bezig je eigen verdriet te verwerken. Dit kan ertoe leiden dat je in een staat van emotionele onrust verkeert die niet bevorderlijk is om het nieuws op de juiste manier te vertellen. Probeer dus een goed moment te vinden, waarop je het nieuws beheerst kunt overbrengen en een rustig gesprek kunt voeren.

Kies een rustige plek die veilig voelt voor het kind en waar geen afleiding is. Zet de tv en mobiele telefoons uit en concentreer je op dat moment. Evenzo is het belangrijk een tijdstip te kiezen waarop het kind niet oververmoeid, boos of prikkelbaar is, zodat het het beter kan verwerken.

Je kunt bijvoorbeeld ook van tevoren plannen wie het nieuws gaat brengen en welke woorden je gaat gebruiken. Dit zal het gemakkelijker maken om op dat moment te reageren.

Vertel altijd de waarheid als het gaat om de dood van een grootouder

Soms zijn we, in een poging om de beproeving gemakkelijker te verwerken, geneigd om kinderen bepaalde ‘witte leugens’ te vertellen. Hen vertellen dat hun opa of oma weg is of dat ze slapen kan de eerste schok verzachten, maar is niet de beste optie. Vooral omdat deze vage zinnen de onomkeerbaarheid van de dood niet communiceren en kinderen in verwarring kunnen brengen.

In plaats daarvan is het beter om te communiceren dat ze overleden zijn of zelfs een korte uitleg te geven waarom. Vertel het kind bijvoorbeeld dat hun hart is gestopt met kloppen. Het hebben van deze informatie zal voorkomen dat kinderen de gaten invullen met hun fantasie of onjuiste veronderstellingen.

Als je religieuze overtuigingen hebt, kun je het nieuws vanuit dit perspectief overbrengen, omdat dit troost en kracht (Spaanse link) kan brengen. Zeggen “je opa is naar de hemel gegaan” is een geschikte keuze, omdat het hen wel informeert over de onomkeerbaarheid van de dood en kinderen helpt te begrijpen wat er is gebeurd.

Stimuleer emotionele expressie

Bij het uitleggen van de dood van een grootouder aan je kind is het essentieel om aandacht te besteden aan hun emotionele niveau. Voor kinderen is het een harde klap, maar niet iedereen zal op dezelfde manier reageren of zich uiten. Sommigen zullen huilen van wanhoop en anderen zullen reageren met schijnbare onverschilligheid. Geen van beide houdingen is goed of fout. Het belangrijkste is om hen toe te staan zich op hun eigen manier te voelen en te uiten.

In dit verband zijn zinnen als “niet huilen” of “het is oké” erg ontkrachtend op dit moment. Ook al doet het pijn en maakt het ons ongemakkelijk om onze kinderen te zien lijden, het beste wat we voor hen kunnen doen is hen toe te staan die pijn te voelen en te begeleiden. Evenzo kunnen we onze eigen gevoelens tonen, want dat zal hen helpen begrijpen dat het normaal is om verdriet en rouw te voelen.

Een moeder troost haar huilende kind
Het kind laten deelnemen aan de afscheidsrituelen zal hen helpen het verlies beter te verwerken en zich gesteund te voelen door de familie en hun geliefden.

Rouwrituelen na uitleg van de dood van een grootouder

Het nieuws van de dood van een grootouder geven is pas het begin van een emotioneel proces waarin we ons kind moeten begeleiden. Het is belangrijk om mogelijkheden te bieden om erover te praten in de dagen, weken en maanden die volgen.

Aanvankelijke onverschilligheid kan omslaan in diep verdriet terwijl ze het nieuws verwerken. Later kunnen vragen rijzen die er aanvankelijk niet waren, en we moeten bereid zijn die te beantwoorden en hun gedachten en emoties verwelkomen.

Daarnaast kan het goed zijn voor het kind om deel te nemen aan de afscheidsrituelen en -ceremonies, zoals de wake, visitatie, begrafenis of begrafenis. Soms betrekken we hen niet bij deze momenten omdat ze als ongeschikt worden beschouwd voor kleintjes, maar ze helpen hen juist om het verlies te verwerken en de steun van de familie en de gemeenschap te voelen.

Tegelijkertijd is het goed om thuis eigen rituelen te ontwikkelen. Zo kan het maken van een album met favoriete foto’s die je met die grootouder hebt gedeeld, het schrijven van een afscheidsbrief, of samenkomen om herinneringen op te halen aan tijden die je samen hebt doorgebracht, helpen om de emoties te beheersen.

Grootouders blijven voor altijd in het hart van een kind

Het uitleggen aan kinderen dat een geliefde is overleden en niet langer in hun leven zal zijn, is een bittere pil om te slikken. Maar als we het met de nodige tact, empathie en eerlijkheid tegemoet treden, kunnen we de impact verminderen. Bovenal moeten ze weten dat de dood de gedeelde liefde niet uitwist en dat deze grootouder bij hen zal blijven in hun herinnering en in hun hart.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Rivas Bárcena, R. (2010). Duelo y rituales terapéuticos desde la óptica sistémica. Revista Electrónica de Psicología Iztacala11(4).
  • Salgado, A. C. (2014). Revisión de estudios empíricos sobre el impacto de la religión, religiosidad y espiritualidad como factores protectores. Propósitos y representaciones2(1), 121-159.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.