Stappen voor kinderen om conflicten op te lossen

Tijdens de kindertijd is het heel gewoon dat kinderen ruzie maken. Hier laten we je enkele stappen zien om je kinderen te helpen conflicten op te lossen.
Stappen voor kinderen om conflicten op te lossen
Mara Amor López

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Mara Amor López.

Laatste update: 27 december, 2022

Tijdens de kindertijd is het normaal dat kinderen van mening verschillen, of het nu gaat om vrienden, klasgenoten, neven, nichten, broers en zussen, enz. Onenigheid kan om verschillende redenen ontstaan en heeft een oplossing nodig. Geconfronteerd met deze situaties voelen vaders, moeders en leraren zich vaak verloren en weten niet hoe ze met deze ingewikkelde momenten moeten omgaan. Gelukkig kunnen we hen helpen deze problemen op te lossen en ervan te leren. Hieronder gaan we kijken welke stappen we kunnen nemen om kinderen te helpen conflicten op te lossen.

Conflicten tussen kinderen

Ruzies of conflicten tussen kinderen komen vaak voor en zijn normaal tijdens de kindertijd. Bovendien zijn de meningsverschillen die kinderen hebben nodig om geleidelijk hun persoonlijkheid te vormen.

Two siblings fighting at home.

Iedereen heeft verlangens, meningen, smaken, ideeën, of behoeften waardoor deze kwesties opduiken. Idealiter leren kinderen, met de hulp van volwassenen, mogelijke oplossingen voor deze conflicten te verdragen, onder ogen te zien en te hanteren.

Kinderen moeten, met onze hulp, leren dat er heel veel meningen en verlangens zijn, evenveel als er mensen in de wereld zijn. Vaak denken of willen we niet hetzelfde als anderen. Het belangrijkste is dat ze leren zich in te leven en te luisteren om de ander beter te begrijpen. En dat is de beste manier voor kinderen om conflicten op te lossen.

Uit conflicten kunnen ook grote lessen voortkomen die ons helpen als mens te groeien en te evolueren. Dus, conflicten oplossen zal hen helpen meer over andere mensen te leren, en ook over zichzelf. We moeten van deze momenten gebruik maken om aan verschillende waarden te werken, zoals opvoeding, begrip, empathie, socialisatie, assertiviteit, enz.

Daarvoor moeten we weten hoe we kinderen stap voor stap kunnen helpen conflicten op te lossen.

Stappen om kinderen te helpen conflicten op te lossen

Hoe kunnen we conflicten tussen kinderen oplossen? We gaan nu bekijken hoe we dat kunnen doen. Dit zijn strategieën die, als kinderen ze eenmaal geleerd hebben, ze in hun gedrag kunnen opnemen en zelfstandig in hun dagelijks leven kunnen gebruiken.

De taak van de volwassene is hier om de kinderen te begeleiden en te sturen, maar de kinderen zullen er wel voor moeten werken. Uiteraard zal het ook afhangen van de leeftijd van de kinderen. Volwassenen zullen meer of minder relevant zijn, en de leeftijd kan bepalend zijn voor de tips die je kiest.

Stel het probleem vast

Het eerste wat je moet doen als er een conflict tussen kinderen ontstaat, is uitzoeken wat er gebeurd is. Om dit te doen moet je ze rechtstreeks vragen wat er gebeurd is en de kinderen toestaan je hun versie van de gebeurtenissen te geven.

Ieder zal zijn kant van de zaak geven. De kinderen kunnen het er wel of niet mee eens zijn, maar ze vertellen je in ieder geval wat ze denken dat er gebeurd is en hoe ze zich voelen. De basis voor het oplossen van conflicten is het achterhalen van het onderliggende probleem.

Bied hen een ruimte om zich te uiten

Voortbordurend op de vorige stap moet je hen nu de ruimte geven om zich te uiten en je te vertellen hoe ze zich tijdens het conflict voelden en hoe ze zich nu voelen. Enkele vragen die je hen kunt stellen zijn:

  • Hoe heeft dit probleem met… je doen voelen?
  • Vind je dat je er goed mee omging?
  • Vind je dat… er goed mee omging?

Stel beide kinderen deze vragen. Op die manier luisteren ze als het andere kind antwoordt, zonder te onderbreken.

Moedig wederzijds begrip aan om conflicten op te lossen

Nu moet je niet alleen naar elkaar luisteren, maar ook proberen ze zover te krijgen dat ze zich in elkaars schoenen verplaatsen en elkaar begrijpen. Zelfs als ze het eerst niet begrijpen, moeten ze het proberen.

Hier moet de volwassene ingrijpen om uit te leggen waarom ieder handelde zoals hij deed. Als ze elkaar niet helemaal begrijpen, zijn ze in ieder geval tot respect voor elkaar gekomen.

Zoek samen oplossingen

Deze stap is ook belangrijk omdat je ze helpt oplossingen te vinden voor het conflict dat ze net hadden. Elk kind kan verschillende ideeën inbrengen over hoe het probleem op te lossen en tot een oplossing te komen.

Hier kunnen wij volwassenen hen helpen. Je kunt proberen de situatie glad te strijken en proberen ze dichter bij elkaar te brengen.

Leer ze hun emoties te beheersen om conflicten op te lossen

We weten allemaal hoe belangrijk emotionele opvoeding is om kinderen te helpen hun emoties te beheersen. Emoties brengen ons soms tot handelingen die niet gepast zijn en we kunnen er uiteindelijk anderen mee kwetsen. Daarom moeten we weten hoe we ze kunnen beheersen.

Volwassenen moeten het goede voorbeeld geven en hen andere manieren van handelen aanleren, waarbij ze vermijden te schreeuwen, te slaan of elkaar te kwetsen. Je kunt alternatief gedrag gebruiken zoals rustig spreken, ademhalen en tot 10 tellen, nadenken voor je spreekt, niet slaan of schreeuwen, je verplaatsen in de ander, enz.

Two kids fighting over a soccer ball.

Bevorder onderhandelen

Bij deze stap probeer je een soort ‘pact’ te sluiten om te begrijpen wat er gebeurd is en een patroon te volgen om verder te gaan. Bijvoorbeeld, onderbreek de ander niet als hij zich ergens op concentreert, luister voor je spreekt, kijk om de beurt TV en speel met speelgoed, enz.

Je moet ze leren hoe belangrijk het is om flexibel en open met elkaar om te gaan. Bovendien zullen ze zich veel beter voelen als ze het eens zijn over iets wat ze allebei leuk vinden.

Bied je verontschuldigingen aan als dat nodig is

Soms betekent een conflict dat beiden of een van beiden zich slecht gedragen heeft, en het is belangrijk dat ze zich bewust zijn van hun gedrag en zich verontschuldigen. Kinderen moeten de waarde van vergeving (Engelse link) en berouw leren kennen. Het hardop zeggen maakt moedig omdat we erkennen dat we iets verkeerd gedaan hebben.

Volg conflicten tussen kinderen op

Meestal komen conflicten af en toe voor. Maar als ze vaak tussen dezelfde kinderen gebeuren, zoals op school, is het belangrijk om dit probleem op te volgen en er naar te handelen.

Als het tussen broers en zussen is, moeten ouders kijken of ze vaak voorkomen. Beoordeel dan de situatie om de beste oplossing te vinden.

Kortom, deze stappen lossen conflicten tussen kinderen op en kunnen heel behulpzaam zijn als ze ruzie maken. Soms weten we niet hoe we moeten ingrijpen, verliezen we ons kalmte, en kunnen we zelfs eindigen met schreeuwen. Dit is echter iets wat we koste wat kost moeten proberen te vermijden.

Als je deze stappen volgt, zullen je kinderen ze met oefening leren. Na verloop van tijd zullen ze in staat zijn hun eigen problemen op te lossen zonder dat volwassenen hoeven in te grijpen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Alzate, R. (2005). Programas de convivencia en el ámbito educativo: Enfoque global de transformación de conflictos y mediación escolar. La mediación, una visión plural: 1-18.
  • Guerrero Ortiz, L. (1994). Aprendiendo a convivir. Estrategias para resolver conflictos con los niños en la escuela y en la familia. Infancia y Sociedad. 2.
  • Carrasco, A., & Schade, N. (2013). Estrategias que utilizan las educadoras de párvulos en el aula inicial para abordar los conflictos entre niños y niñas de 4 a 6 años de edad. Psicoperspectivas, 12(2), 104-116.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.