Empathisch luisteren: waarom is het zo belangrijk?

Empathisch luisteren helpt ons om te luisteren en te begrijpen hoe anderen zich voelen. Het is een van de belangrijkste sociale vaardigheden die we nodig hebben om gezonde relaties met anderen te onderhouden.

Laatste update: 17 juni, 2021

Empathisch luisteren helpt ons om gezonder en effectiever met de mensen om ons heen om te gaan. Het helpt ons om te gaan met die mensen die het dichtst bij ons staan. Ook helpt het om onze fouten te beseffen van de manier waarop we omgaan met andere mensen in de samenleving. Als gevolg hiervan beginnen we onze standpunten te heroverwegen en verbeteren we als mensen.

We weten allemaal dat horen niet hetzelfde is als luisteren. Dus als we met andere mensen omgaan, moeten we begrijpen wat ze tegen ons zeggen. Om succesvol te kunnen communiceren, moeten we kijken wat de behoeften en perspectieven van de ander zijn. Dus waarom is empathisch luisteren zo belangrijk? Laten we dit onderwerp eens verder bekijken…

Wat bedoelen we met empathisch luisteren?

Zoals de naam al doet vermoeden, hebben we goede sociale vaardigheden en empathie nodig om met anderen om te kunnen gaan. Dankzij empathisch luisteren kunnen we begrijpen hoe de mensen met wie we omgaan zich voelen en welke emoties ze ervaren. Op onze beurt kunnen we de manier waarop we met hen omgaan aanpassen.

foto

Meelevend zijn met andere mensen gaat niet alleen over begrijpen hoe andere mensen zich voelen. Het gaat ook over het aannemen van een positieve houding ten opzichte van wat we in anderen waarnemen. Door dit te doen, kunnen we er aspecten in zoeken die onze eigen persoonlijkheid en karakter aanvullen.

Dus als we het hebben over empathisch luisteren, bedoelen we het vermogen om andere mensen te begrijpen en actief bij te staan, rekening houdend met hun emoties, gevoelens, lichaamstaal, non-verbale communicatie, enz. Deze kwaliteit helpt ons om onszelf te plaatsen in de schoenen van een ander en om hun angsten, woede, frustraties, behoeften, lijden en motivatie te begrijpen.

We zouden zelfs zo ver gaan om te zeggen dat empathisch luisteren een van de belangrijkste en meest noodzakelijke sociale vaardigheden is die ons kunnen helpen om op een gezonde manier met anderen om te gaan, positieve verbindingen en communicatie tot stand te brengen.

Empathisch luisteren helpt ons als mens beter te worden

Met empathie omgaan met anderen heeft een positief effect op ons leven. Het helpt ons namelijk om het beste in ons naar boven te halen en om betere mensen te zijn. Empathisch luisteren speelt een belangrijke rol om ons te helpen onszelf in andermans schoenen te plaatsen. Het helpt ons zo te begrijpen waarom er veranderingen optreden in de relaties die we hebben met de mensen om ons heen (collega’s, vrienden, familie, enz.).

Enkele van de voordelen van de toepassing ervan in ons leven zijn dat het:

  • Onze persoonlijke ontwikkeling stimuleert en verzorgt.
  • Ons helpt te begrijpen hoe context de emoties van mensen kan beïnvloeden.
  • Onze manier van kijken naar het leven verrijkt, omdat het ons andere gezichtspunten geeft.
  • Ons helpt te zoeken naar de dingen die we gemeen hebben met anderen.

Empathisch luisteren helpt ons om ons met succes aan te passen aan de eisen van het dagelijks leven om op alle niveaus te verbeteren.

Hoe helpt het ons om onze ideeën in twijfel te trekken?

Empathisch luisteren helpt ons niet alleen op persoonlijk en sociaal niveau. Het helpt ons ook om sommige van onze overtuigingen en ideeën in vraag te stellen en na te denken over de manier waarop we de wereld zien. Het stelt ons in staat om ons in de ander te verplaatsen en rekening te houden met andere manieren van denken of het oplossen van problemen en behoeften. We moeten ons realiseren dat er ook andere manieren zijn hoe de wereld te zien!

Met meelevend luisteren kunnen we onze kijk op het leven en onze kijk op de werkelijkheid verrijken. Het geeft ons de mogelijkheid om onze fouten te corrigeren en te anticiperen op de reacties die andere mensen in bepaalde situaties kunnen hebben.

foto

Naast dit alles geeft het ons ook de mogelijkheid om onze vooropgezette ideeën en vooroordelen over andere mensen te veranderen. Ideeën die we hebben aangenomen zonder echt enig idee te hebben hoe andere mensen zich voelen.

Dus, welke conclusies kunnen we trekken over empathisch luisteren?

Je hebt al gezien hoe belangrijk de vaardigheid van meelevend luisteren is om de manier waarop we met andere mensen omgaan te verbeteren, zowel op persoonlijk als op professioneel gebied. Daarnaast helpt het ons om onze eigen persoonlijke ontwikkeling en hoe we leren over de wereld te optimaliseren.

Als we in ons dagelijks leven rekening houden met empathisch luisteren, zullen we enorme voordelen hebben. Het zal ons helpen betere mensen te worden en de redenen achter bepaald gedrag van andere mensen te begrijpen.

Deze vaardigheid is essentieel om de vooropgezette ideeën die we hebben over andere mensen of de vooroordelen die ons ertoe kunnen brengen om ongepast met anderen om te gaan, simpelweg omdat we niet proberen onszelf in hun schoenen te plaatsen, te vermijden. Wellicht ook interessant voor jou

Het belang van luisteren naar onze kinderen
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Het belang van luisteren naar onze kinderen

Het is waardevol om naar onze kinderen te luisteren en te begrijpen dat elk kind het waard is en in staat is een veel betere wereld te creëren.  • Naranjo, M. G. M. (2018). Escucha activa y empática. Editorial Elearning, SL.
  • Caballo, V. (1983). Manual de entrenamiento y evaluación de las habilidades sociales. Madrid: Siglo XXI.
  • Gómez, F. G. (2007). Comunicación y escucha empática de Carl Rogers. In Intervención social con familias (pp. 141-162).