Hebben enige kinderen een meer flexibel brein?

Volgens een artikel in het blad Brain Imaging and Behavior zijn de hersenen van enige kinderen anders dan die van kinderen die opgroeien met broers en zussen.
Hebben enige kinderen een meer flexibel brein?
María Alejandra Castro Arbeláez

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Geschreven door Zuleyvic Adriana Cuicas

Laatste update: 22 december, 2022

Het genoemde artikel verwijst naar een Chinees onderzoek dat stelt dat enige kinderen het gebied van hun hersenen dat aan taal is gewijd meer ontwikkeld hebben, maar dat het gebied dat verband houdt met de regulering van emoties minder geavanceerd is.

Een groep onderzoekers van de Southwest University in Chongqing, China, analyseerde 303 jonge Chinese kinderen: 126 enige kinderen en 177 met broers en zussen. Ze werden allemaal onderworpen aan tests die hun intelligentie, creativiteit en persoonlijkheid maten.

Wetenschappers analyseerden ook de hersenvorm van de studiedeelnemers door middel van magnetische resonantiebeeldvorming. Na analyse van hun resultaten ontdekten de onderzoekers dat de hersenen van enige kinderen een overontwikkeld en onderontwikkeld gebied hebben.

Dit komt voornamelijk doordat de gezinsomgevingen waarin individuen opgroeien, de ontwikkeling van de hersenstructuur beïnvloeden en hun persoonlijkheid conditioneren.

Enige kinderen zijn heel creatief

Hebben enige kinderen een meer flexibel brein

Onderzoekers vonden geen verschil in IQ, maar concludeerden wel dat enige kinderen een grotere hoeveelheid grijze stof hebben in het gebied dat verband houdt met taal, flexibiliteit, verbeeldingskracht en planning.

Dit komt grotendeels door de aandacht die ze krijgen van de ouders. Dat zou betekenen dat de creativiteit die kinderen ontwikkelen tot op zekere hoogte afhangt van de verwachtingen en aandacht die hun ouders aan hen besteden.

“Leer je kinderen niet om de moeilijkheden van het leven te vermijden, leer ze liever om ze te overwinnen.”
-Louis Pasteur-

Ook blijkt uit het onderzoek dat enige kinderen een kleinere hoeveelheid grijze stof hebben in de middelste frontale cortex. Dit is een gebied van de hersenen dat we associëren met de regulatie van de emoties. Daarom scoren ze lager wat betreft vriendelijkheid, in relatie tot degenen die wel broers en zussen hebben.

De Chinese onderzoekers stelden dat deze kenmerken erop kunnen wijzen dat de eenzaamste sociale omgeving datgene is wat deze verschillen genereert. Dit is ook gerelateerd aan de lage niveaus van empathie die in andere tests werden geregistreerd.

De reden waarom men enige kinderen als minder vriendelijk ervaart, kan op zijn beurt het gevolg zijn van overmatige aandacht van de ouders en de rest van de familie. In deze gevallen worden de jongens en meisjes minder blootgesteld aan sociale groepen van buitenaf. Ze zijn daarom meer gericht op activiteiten alleen.

Volgens het gepubliceerde artikel leidt dit ertoe dat de kinderen ‘ongewenste persoonlijkheidskenmerken’ vertonen, zoals afhankelijkheid, gebrek aan hartelijkheid, egoïsme en sociale onhandigheid.

Is deze studie wel representatief?

Door de afwezigheid van broers en zussen missen enige kinderen over het algemeen belangrijke kansen in sociale relaties omdat ze geen psychosociale vaardigheden of emotionele steun ontwikkelen, volgens experts.

Het is ook belangrijk op te merken dat de bovengenoemde studie werd uitgevoerd met een kleine steekproef in China. Ook werden er alleen jongeren geanalyseerd. In andere onderzoeken en met verschillende leeftijdsgroepen kunnen andere variabelen naar voren komen. Het onderzoek heeft dus ook zijn mogelijke beperkingen en vooroordelen.

Dit is echter niet de eerste keer dat een onderzoek de hersenstructuur van enige kinderen analyseert. Er zijn eerdere gedragsonderzoeken die vergelijkbare resultaten laten zien als die van de Chinese studie.

Er is ook een analyse van 115 wetenschappelijke onderzoeken die men in 1986 uitvoerde. Deze analyse toonde aan dat enige kinderen beter presteerden op intelligentietests, karakter en ouderschap dan kinderen die opgroeiden met meerdere broers en zussen.

Koppige persoonlijkheid

Enige kinderen zijn meestal erg eigenwijs

Enige kinderen zijn meestal erg eigenwijs omdat ze gewend zijn hun eigen interesses na te streven. Ze kunnen ook erg bezitterig zijn. Ook kunnen ze erg precies zijn over hun privacy en tijd. Ze zijn namelijk niet gewend om die met iemand anders te delen.

De persoonlijkheid varieert echter afhankelijk van de leefomstandigheden van het kind. Opvoeding vormt de persoonlijkheid van het kind op een krachtige manier.

In een artikel dat online werd gepubliceerd legt men uit dat een andere eigenschap van de persoonlijkheid van enige kinderen is dat ze over het algemeen erg volwassen zijn voor hun leeftijd. Dit is een eigenschap die te wijten is aan hun omgeving. Omdat ze geen broers of zussen hebben, zoeken ze het gezelschap van hun ouders of andere volwassen op. En aangezien ze de enige rolmodellen zijn die ze hebben, hebben ze de neiging om zichzelf met hen te vergelijken.

Ze houden ervan te doen alsof ze veel ouder zijn dan ze zijn. Velen van deze enige kinderen kunnen zelfs de typische ‘betweters’ worden.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.