Begrijpen kinderen sarcasme?

Begrijpen kinderen sarcasme dat wij volwassenen soms gebruiken? In het volgende artikel geven we je het antwoord.
Begrijpen kinderen sarcasme?
Mara Amor López

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Mara Amor López.

Laatste update: 14 april, 2024

Wij volwassenen hebben de neiging om sarcasme te gebruiken in ons dagelijks leven. Soms gebruiken we het om te lachen om een specifieke situatie en soms gebruiken we het tegen een persoon. We hebben deze manier van spreken zo geïntegreerd dat we ons niet realiseren dat er kinderen zijn die sarcasme niet begrijpen. Sterker nog, sommige volwassenen begrijpen het ook niet en vatten het uiteindelijk verkeerd op.

Afhankelijk van de context waarin ze worden gebruikt, kunnen sarcastische woorden kwetsend zijn voor de mensen die ze ontvangen. Kinderen jonger dan 7 jaar begrijpen sarcasme als zodanig niet en slagen er daarom niet in om het correct te gebruiken.

Daarom is het belangrijk dat we voorzichtig zijn met dit soort zinnen om de emotionele gevolgen te vermijden die ze op kleintjes kunnen hebben. Ze zouden zelfs kunnen stoppen met het vertrouwen van volwassenen, gezien de incongruentie van hun woorden.

Jonge kinderen interpreteren boodschappen letterlijk

Een kind begrijpt de taal van volwassenen letterlijk. Dat wil zeggen, als een volwassene hen sarcastisch ‘geweldig!’ of ‘perfect!’ zegt als ze iets verkeerd hebben gedaan, zullen ze waarschijnlijk in de war zijn. Als gevolg daarvan zullen ze niet begrijpen waarom ze hen bevestigen terwijl wat ze gedaan hebben negatief is.

Kinderen beginnen sarcasme te begrijpen, hoewel niet letterlijk, rond hun vijfde of zesde. Op deze leeftijd realiseren ze zich dat wat ze in woorden horen in tegenspraak is met wat ze met gebaren horen te zeggen. Tussen 7 en 10 jaar beginnen ze te begrijpen dat sarcasme een vorm van spot of kritiek is.

Een moeder zegt iets sarcastisch tegen haar dochter
Volwassenen gebruiken context, gebaren en intonatie om de boodschap te begrijpen, maar jonge kinderen zijn nog niet volwassen genoeg om deze hulpmiddelen te gebruiken.

Sarcasme kan geleerd worden

Kinderen kunnen sarcasme leren begrijpen door ervaring op te doen. Ze moeten een kennisbasis opbouwen over wat het is en waarom mensen het gebruiken. Op die manier kunnen ze het begrijpen en weten ze hoe ze het moeten gebruiken. Daarom kan sarcasme bij kinderen worden aangeleerd, zodat ze niet in de war raken en zich slecht voelen.

Een onderzoek gepubliceerd (Engelse link) door de American Psychological Association (APA) en uitgevoerd door psychologie specialisten op 100 kinderen tussen de 3 en 6 jaar oud heeft het volgende geconcludeerd:

 • De ontwikkeling van begrip van sarcasme bij kinderen komt laat op gang. Jonge kinderen zijn niet in staat om twee tegengestelde ideeën te begrijpen totdat ze 7 jaar oud zijn.
 • Zelfs kinderen die beschikken over grote denk- en taalontwikkelingsvaardigheden zijn niet in staat om sarcasme te detecteren. Daarom zijn deze vaardigheden noodzakelijk, maar niet voldoende om dit soort zinnen te begrijpen.

Aanbevelingen om kinderen te helpen sarcasme te begrijpen

Zoals we hebben gezien, zijn jonge kinderen niet in staat om ironie te begrijpen. Kinderen met een autismespectrumstoornis ook niet. Daarom is het belangrijk om voorzichtig te zijn als je sarcastisch tegen hen praat. Tegelijkertijd kunnen ouders hun kinderen vaardigheden aanleren om hun taalbegrip te verbeteren. Het is dus belangrijk om het volgende in gedachten te houden:

 • Dat ze in staat zijn om het concept van het tegenovergestelde te begrijpen.
 • Leer ze dat woorden die met sarcasme worden gezegd andere mensen kunnen kwetsen. Daarom moeten ze voorzichtig zijn als ze ze zeggen.
 • Help ze te leren herkennen wanneer iemand iets sarcastisch of met slechte bedoelingen zegt.
 • Praat met ze over het concept van liegen en witte leugens.
 • Leg ze uit wat sarcasme precies is. Om dit te doen kun je situaties uit het dagelijks leven gebruiken. Als iets bijvoorbeeld niet lekker ruikt en we zeggen ‘dat ruikt lekker’, moeten we dat vergezeld laten gaan van een walgend of onaangenaam gezicht, zodat de kinderen begrijpen wat we bedoelen.
Begrijpen kinderen sarcasme?
Door sarcasme te gebruiken bij jonge kinderen, kunnen we hun gevoelens kwetsen en hen een communicatiemodel overbrengen dat gebaseerd is op spot en het verhullen van wat we echt bedoelen.

De gevolgen van sarcasme bij kinderen

Sarcastische woorden gebruiken bij kinderen zonder dat ze volwassen genoeg zijn om ze te begrijpen, kan schadelijk zijn. Hier zijn enkele gevolgen:

 • Het kwetst hun gevoelens. Meestal is de boodschap die we overbrengen negatief en omdat ze het niet begrijpen, kan het hen raken.
 • Kinderen zullen ons niet vertrouwen en misschien zelfs afstand nemen, omdat ze de tegenstrijdigheden van hun ouders niet begrijpen.
 • Het kan onzekerheid opwekken, omdat ons gezicht en onze gebaren niet overeenkomen met wat we zeggen. Bovendien kan het kind de boodschap verkeerd interpreteren.
 • Het zal ervoor zorgen dat we ons inlevingsvermogen verliezen, omdat we ons superieur aan hen voelen. Dit is geen goede manier om een gesprek te beginnen, vooral niet als we willen dat kinderen leren.

Kinderen leren sarcasme te begrijpen

Om sarcasme te begrijpen, moeten kinderen de juiste denk- en taalvaardigheden hebben verworven. Daarom moeten we voorzichtig zijn als we ironie gebruiken met kinderen, want als ze het niet begrijpen, kunnen we ze emotioneel kwetsen. Tegelijkertijd is het onze plicht als ouders om ze te leren de sarcastische zinnen te herkennen die dagelijks worden gebruikt.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.