7 gemeenschappelijke kenmerken van slechte leraren

Ontdek welke eigenschappen slechte leraren over het algemeen hebben om bepaald negatief gedrag te identificeren dat van invloed kan zijn op de opvoeding van je kind.
7 gemeenschappelijke kenmerken van slechte leraren
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 08 januari, 2020

In het artikel van vandaag willen we de algemene kenmerken van slechte leraren blootleggen. Er zijn valse overtuigingen bij sommige onderwijzers dat hard zijn tegen leerlingen de juiste manier is om studenten beter te laten leren. Maar niets is minder waar.

Hoe harder leraren zijn, hoe minder hun leerlingen op hen letten. Studenten worden zelfs angstig en veroorzaken conflicten die hun toekomst kunnen beïnvloeden.

Helaas bestaat deze bijna militaire stijl van lesgeven nog steeds bij sommige onderwijzers en doet niets om een ​​positieve leerervaring te creëren.

Slechte leraren:

Proberen schuldgevoelens op te leggen en angst op te wekken

Deze onderwijzers leggen graag het falen van studenten bloot en maken ze zelfs belachelijk. Ze hebben ook de neiging onbedoeld slecht gedrag van hun studenten te veroorzaken, waardoor hun leervermogen afneemt.

De angst van studenten neemt nog meer toe bij het overhoren. Dit is vooral het geval wanneer een leerling bang is dat hij of zij een fout zal maken bij het beantwoorden van de vraag van de leraar.

Als gevolg hiervan ontwikkelen kinderen een bepaald niveau van wantrouwen, waardoor ze meer terughoudend zijn om deel te nemen aan de klas uit angst om fouten te maken.

Ontmoedigen deelname en evalueren niet continue

Slechte leraren houden nooit rekening met de deelname van hun studenten. Ze willen altijd volledige en absolute controle over de klas hebben en weigeren aanvullende uitleg te geven wanneer een student dieper op een bepaald onderwerp wil ingaan. Volgens deze onderwijzers zou dit alleen maar leiden tot onnodige vertragingen.

Het komt ook regelmatig voor dat deze leraren de inspanning en houding van de leerlingen over het hoofd zien. In plaats daarvan baseren ze hun beoordeling alleen op prestaties tijdens proefwerken.

Leerlingen in de klas steken hun hand op

Geven studenten de schuld voor algehele slechte prestaties

Slechte leraren denken vaak niet na over waarom de meerderheid van hun studenten slechte cijfers haalt. Ze gaan er bovendien van uit dat slechte prestaties het gevolg zijn van het gebrek aan belangstelling van de studenten voor het onderwerp. Deze onderwijzers vragen zich ook nooit af wat hun eigen rol hierin zou kunnen zijn.

Weigeren de tijd te nemen om zichzelf op de hoogte te houden

Slechte leraren werken hun onderwijstechnieken of -materiaal nooit bij. Ze willen niet op de hoogte blijven van nieuwe technologie of pedagogische trends. Bovendien weigeren velen hun studenten toe te staan ​​dezelfde moderne en geavanceerde bronnen te gebruiken.

Blijven afstandelijk

Sommige leraren zijn van mening dat zich op een bepaalde afstand houden van hun studenten hen een soort voordeel oplevert omdat studenten hen als autoriteitsfiguren zien.

Deskundigen zeggen echter dat leraren die betere relaties met hun studenten aangaan meer respect en bewondering krijgen. Bovendien bieden ze hun studenten een niveau van vertrouwen en veiligheid dat de rest van hun leven blijft bestaan.

Gaan niet dieper in op de stof

Slechte leraren willen alleen de stof uit het boek onderwijzen aan hun leerlingen en raken daarom alleen het oppervlak van de leerstof. En vanwege de angst die deze leraren vaak oproepen, durven hun leerlingen niet om meer adequate uitleg te vragen.

Leraar is gestresst

Houden niet van kinderen

Een goede leraar moet een zekere mate van empathie hebben voor elke leerling en probeert de klas plezierig te maken. Maar waarom houden sommige leraren niet eens van kinderen?

  • Op de basisschool zijn sommige leraren onverdraagzaam tegenover het typische geschreeuw en rumoerigheid van kinderen van deze leeftijd.
  • Op de middelbare school kunnen leraren gefrustreerd raken door leerlingen die niet op kunnen letten of meer geïnteresseerd zijn in andere dingen.
  • Veel universiteitsprofessoren raken gedemotiveerd vanwege lage salarissen, wat betekent dat ze grotere offers moeten brengen voor minder beloningen. Als de motivatie er niet is, zijn de gevolgen duidelijk.

Om samen te vatten, slechte leraren hebben een algemeen gebrek aan betrokkenheid bij hun studenten en veel zwakke punten met betrekking tot hun kennis.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.