Het belang van het aanmoedigen van kunst in huis

Kunst is een krachtig leermiddel. Dat is waarom het aanmoedigen van kunst in huis erg belangrijk is.
Het belang van het aanmoedigen van kunst in huis
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 31 maart, 2019

Kunst zorgt niet alleen voor goede motorische vaardigheden bij kinderen, maar ook dat ze zichzelf beter begrijpen en uiten. Kunst is een krachtig leermiddel. Daarom is het aanmoedigen van kunst in huis erg belangrijk.

Creatie is een vorm van expressie op zich. De manier waarop het wordt ervaren is ook een vorm van expressie. Het maken van kunst is een handeling die ons namelijk helpt een idee, ervaring, gevoel of fantasie uit te drukken. Daarom helpt dit ons om ons vrij te voelen om te experimenteren en interactie te hebben met de wereld om ons heen.

Tijdens de jeugd is het belangrijk om kinderen de kans te geven om hun fantasie de vrije loop te laten gaan met behulp van één of meerdere van deze bezigheden:

 • schilderen
 • tekenen
 • beeldhouwen
 • muziek
 • theater
 • dansen
De linker- en rechterhersenhelft

Kunst in het menselijke brein

Op fysiologisch niveau bestaat het menselijke brein uit twee hemisferen: de linker hersenhelft en rechter hersenhelft.

 • De linker hersenhelft wordt gebruikt voor logisch nadenken, redeneren en andere analytische processen. Daarom staat het in verbinding met wiskundige oefeningen, lezen en wetenschappelijke zaken.
 • De rechter hersenhelft wordt gebruikt voor emotionele beleving, intuïtie en creativiteit. Deze helft wordt vooral gebruikt wanneer een persoon bezig is met creatieve activiteiten, zoals kunst.

Door de rechter hersenhelft te stimuleren en te trainen kan de connectie tussen de twee hersenhelften verbeterd worden. Daarom is het aanmoedigen van kunst erg belangrijk vanaf jonge leeftijd, omdat het helpt bij het ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden van het kind.

Op deze manier zal het kind erin slagen om zijn potentieel optimaal te benutten, niet alleen op school, maar ook in het leven zelf.

De techniek is niet belangrijk

Wanneer het gaat om het aanmoedigen van kunst thuis is het niet belangrijk om bewust te zijn van de technieken. Het is belangrijker dat het kind zich comfortabel voelt met vrij dingen creëren. Het idee is dat je je kind geen gecompliceerde activiteit voorlegt, maar hem juist veel mogelijkheden geeft.

Wat betreft de hulpmiddelen, is het goed als deze makkelijk te gebruiken zijn. Het is belangrijk dat je het kind de nodige vaardigheden voor het gebruiken van de hulpmiddelen leert, zodat hij ze zelf kan gebruiken.

Dit betekent niet dat ze een meesterwerk hoeven te maken, maar dat het ze helpt om van het proces van het creëren te genieten. Als gevolg kunnen we de ontwikkeling van het lateraal denken aanmoedigen.

Het belang van het aanmoedigen van kunst in huis

Kinderen kunnen veel leren van creatieve activiteiten die voorgeschoteld worden als spel. Dit staat hun toe om de wereld om hen heen te ontdekken, vragen te stellen en te kijken hoe dingen werken.

Kunst staat hen toe zichzelf te zijn, keuzes te maken, na te denken over ideeën en simpelweg te experimenteren met hun fantasieën.

 • Kunst helpt kinderen om zichzelf te uiten.
 • Het is een gezonde bezigheid.
 • Het is gunstig voor de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden.
 • Kunst moedigt de ontwikkeling van fijne en grove motorische vaardigheden aan (afhankelijk van het type kunst).
 • Wanneer de creativiteit van kinderen gewaardeerd wordt, zal het hen gewaardeerd en geaccepteerd laten voelen. Dit heeft positieve gevolgen voor het zelfvertrouwen.

Welke voordelen heeft het aanmoedigen van kunst voor kinderen?

1. Fysieke ontwikkeling door het aanmoedigen van kunst

Artistieke activiteiten moedigen de ontwikkeling van de spieren, maar ook hand-oogcoördinatie van de kinderen aan. Dit gebeurt vooral bij creatieve activiteiten waar fijne motorische vaardigheden het belangrijkst zijn.

Kind schildert met zijn vader

2. Sociale ontwikkeling

Wanneer kinderen samen kunst maken, leren ze te delen, samen te werken met anderen en verantwoordelijk te zijn voor het schoonmaken en bewaren van spullen. Dit zijn positieve en belangrijke acties voor de sociale ontwikkeling.

3. Cognitieve ontwikkeling

Jonge kinderen kunnen veel leren door te experimenteren. Ze komen er bijvoorbeeld achter wat er gebeurt wanneer ze twee primaire kleuren mixen en een secundaire kleur krijgen.

4. Emotionele ontwikkeling

Dankzij kunst kunnen kinderen hun ideeën beter uiten dan wanneer ze erover praten. Ze kunnen bijvoorbeeld dingen uit proportie tekenen waardoor ze de aspecten die zij belangrijk vinden overdrijven.

Overwegingen

Over het algemeen wordt er op school niet genoeg nadrukt gelegd op het belang van creatief leren en geven ze niet genoeg tijd om kunstprojecten af te maken.

Tijd die kinderen aan artistieke activiteiten kunnen besteden is vaak vrij beperkt, omdat ze bekend staan als afleiding in plaats van een leermiddel. Daarom moeten we proberen om thuis kunst aan te moedigen.

Wanneer je de nadruk legt op kunst betekent dat niet dat academische verantwoordelijkheden aan de kant gelegd hoeven te worden of dat het kind alleen maar bezig moet zijn met kunst. Het gaat om het profiteren van dit krachtige leermiddel voor een betere ontwikkeling.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Silva, E. A. da, Oliveira, F. R., Scarabelli, L., Costa, M. L. de O., Oliveira, S. B., & Vera Lúcia Lins Sant’Anna. (2010). Fazendo arte para aprender : A importância das artes visuais no ato educativo. Pedagogia Em Ação.
 • Camargo, D., & Finck, S. C. M. (2010). A dança inserida no contexto educacional e sua contribuição para o desenvolvimento infantil. InterMeio.
 • Orellana Alvarado, F. L. (2018). El arte en el desarrollo integral del niño. Realidad y Reflexión, 2018 Año. 18, N° 47, p 86-91. http://ri.ufg.edu.sv/jspui/handle/11592/9113
 • Alvarado, F. L. O. (2018). El arte en el desarrollo integral del niño. Realidad y Reflexión, 86-91. https://www.camjol.info/index.php/RyR/article/view/6277
 • Rodriguez Carrera, K. E. (2013). Las artes plásticas como medios de desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 4 y 5 años de la sección pre-escolar del Colegio Johannes Kepler año lectivo 2012-2013 (Bachelor’s thesis, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL. FACULTAD: EDUCACIÓN A DISTANCIA). http://192.188.51.77/handle/123456789/10933

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.