Gevoelens van frustratie bij kinderen: hoe ga je daarmee om?

Leer je kind reeds op jonge leeftijd om met gevoelens van frustratie om te gaan. Zo leren ze om moeilijke situaties in het leven het hoofd te bieden.
Gevoelens van frustratie bij kinderen: hoe ga je daarmee om?
Fátima Servián Franco

Geschreven en geverifieerd door de psychologe Fátima Servián Franco.

Laatste update: 20 juni, 2018

Gevoelens van frustratie bij kinderen worden veroorzaakt door behoeften of wensen die niet vervuld worden. Frustratie is een emotie die iedereen ervaart wanneer we onze wensen, verwachtingen of doelen niet kunnen bereiken.

Frustratie is met andere woorden onvermijdelijk. Iedereen zal het op een bepaald moment in het leven ervaren.

In feite is frustratie een van de emoties die we reeds op zeer jonge leeftijd ontwikkelen. Snelle stemmingswisselingen, van tevredenheid naar frustratie en weer terug, komen bovendien heel vaak voor tijdens de kindertijd.

Elke frustrerende situatie gaat over personen of obstakels die ons beletten om ons doel te bereiken.

Dit obstakel kan tijdelijk of onoverkomelijk zijn. Er is met andere woorden iets dat ons belet om te krijgen wat we willen.

Gevoelens van frustratie steken ook de kop op wanneer het kind een bepaalde vorm van beloning verwacht.

Frustratie kan zich bovendien uiten in de vorm van verschillende emoties of in een combinatie van meerdere: woede, ontgoocheling, triestheid of wanhoop.

Waardoor worden gevoelens van frustratie veroorzaakt?

Gevoelens van frustratie: boos jongetje
Gevoelens van frustratie kunnen echter in elk ontwikkelingsfase van een kind de kop op steken. Hier zijn enkele van de belangrijkste oorzaken:
 • Stress
 • Verwachtingen die niet vervuld worden
 • Afwijzing
 • Zich niet aanvaard voelen
 • Gebrek aan flexibiliteit
 • Jaloezie
 • Competitiedrang
 • Perfectionisme
 • Provocatie

“Het bewust zijn van individuele tekortkomingen en onvolkomenheden zetten gefrustreerde mensen er bovendien toe aan om slechte wil en valsheid te herkennen in hun medemensen.”

– Eric Hoffer –

Wat kun je doen tegen gevoelens van frustratie bij kinderen?

1. Geef het goede voorbeeld

Ouders met een positieve houding ten opzichte van lastige situaties tonen het beste voorbeeld. Door zich aan hen te spiegelen, leren kinderen immers om oplossingen te zoeken voor alle problemen waarmee ze te maken krijgen.

2. Probeer frustratie om te zetten in een leerervaring

Moeilijke situaties zijn een perfecte manier voor kinderen om iets nieuws te leren.

Als ze kunnen vasthouden wat ze hebben geleerd dan zal deze ervaring ervoor zorgen dat ze datzelfde probleem in de toekomst het hoofd kunnen bieden.

3. Leer het belang aan van doorzettingsvermogen

Kinderen die leren dat doorzettingsvermogen de beste manier is om zaken aan te pakken, leren dat ze hun frustraties in allerlei situaties kunnen hanteren.

4. Leer het belang van inzet aan

Om gevoelens van frustratie te kunnen vermijden moet je je kind aanleren dat inzet nodig is om problemen op te lossen.

5. Verwen je kind niet

Verwen je kind niet, maar geeft het de kans om zelf uitdagingen meester te worden. Zo kunnen ze fouten maken en leren ze bovendien van hun ervaringen.

6. Geef niet zomaar toe

Wanneer je telkens helpt wanneer kinderen hun frustratie uiten, zullen ze verwachten dat je altijd al hun problemen zal oplossen.

7. Stel doelen

Leer je kind om met frustratie om te gaan door realistische en haalbare doelen te kiezen.

Tolerantie voor frustratie ontwikkelen

Tolerantie voor frustratie betekent in staat zijn om met problemen en beperkingen om te gaan. Zo kunnen kinderen immers leren om met de negatieve emoties om te gaan die deze frustratie veroorzaken.

Gelukkig kunnen alle kinderen een tolerante houding ten opzichte van frustratie aanleren en ontwikkelen.

Eigenschappen van kinderen met een hoge tolerantie voor frustratie

Kinderen met een hoge tolerantie voor frustratie kunnen uit zichzelf omgaan met een negatieve situatie.

Hierdoor zullen deze kinderen slechts in een zeer extreme gevallen echte gevoelens van frustratie ervaren.

Voor mensen met deze tolerantie is het leven plezieriger, gemakkelijk en bovendien minder stresvol.

Problemen worden omgezet in nieuwe kansen. Er is immers altijd de keuze om de bladzijde om te slaan en opnieuw te beginnen.

Deze mensen zijn daardoor in staat om gevoelens van frustratie, pijn, mislukking en ongemak te herkennen en te aanvaarden zonder er het slachtoffer van te worden.

Gevoelens van frustratie: jongen staart uit raam

Karaktereigenschappen van kinderen met een lage tolerantie voor frustratie

Kinderen met een lage tolerantie voor frustratie zullen het moeilijk hebben om sommige situaties het hoofd te kunnen bieden. Ze raken bovendien gemakkelijk gedemotiveerd wanneer ze met tegenslagen te maken krijgen.

Kinderen met een lage tolerantie voor frustratie zijn daardoor gewoonlijk impulsiever en hebben minder geduld.

Ze zijn het immers gewend dat hun wensen onmiddellijk worden vervuld. Daarom raken ze gemakkelijk gestrest wanneer ze geconfronteerd worden met conflicten en tegenslag.

Het staat bovendien vast dat het de ouders zijn die de gevoelens van frustratie bij kinderen moeten aankaarten.

Het is daarom belangrijk om te weten dat tolerantie voor frustratie iets is dat iedereen kan ontwikkelen.

Als jouw kinderen deze tolerantie ontwikkelen dan zullen ze alles aankunnen waar het leven hen mee opzadelt. Hierdoor zullen ze bovendien een gelukkig leven leiden met veel voldoening. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Bandura, A. (s.f.) Teorías de la personalidad. Traducción al castellano de Rafael Gautier.
  • Del Barrio, Ma V. (2005) Emociones infantiles. Evolución, evaluación y prevención. Madrid: Pirámides.
  • Guerri, M. (1998) Índice de psicología infantil.
  • Hurtado, M., De la Cruz, P., & Robles, X. (2015). MANEJO DE FRUSTRACIÓN EN NIÑOS. http://se-humanitas.com.mx/autoadministrable/PDF/formacion_padres/07.pdf
  • Rodríguez Ruiz, C. (2013) Enseñar a los niños a afrontar los fracasos y la frustración. Educapeques portal de educación infantil y primaria.
  • Rodríguez Yagüe, R. (2015). La frustración en la etapa de Educación Infantil. http://uvadoc.uva.es/handle/10324/14479

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.