Eerlijkheid aanleren: waarom dit zo belangrijk is voor je kind

Eerlijkheid aanleren: waarom dit zo belangrijk is voor je kind
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 13 september, 2018

Woede en straffen zijn vaak niet voldoende om ervoor te zorgen dat je kind niet liegt. Als ouders moeten we hen reeds op jonge leeftijd de voordelen en het belang van eerlijkheid aanleren.Vaak proberen ouders het gedrag van hun kinderen te veranderen door hen te straffen. Dit heeft meestal een omgekeerd effect want veel kinderen beginnen te liegen om straffen te ontlopen. 

Het is één van onze verplichtingen als ouder om onze kroost het belang van eerlijkheid bij te brengen. Hun toekomst kan er immers van afhangen.

Dit onderwerp is niet zo simpel als het klinkt. Onze kinderen eerlijkheid aanleren is niet hetzelfde als leren hoe je je veters moet knopen. Er zijn veel mogelijke factoren die invloed kunnen hebben op hoe een kind bepaalde waarden aanleert.

Het is een belangrijke plicht om een kind bepaalde deugden aan te leren. Gelukkig zijn er een heleboel handige tips die kunnen helpen om je kind te leren om eerlijk te zijn.

Waarom kinderen liegen

Het is belangrijk dat ouders beseffen dat kinderen om andere redenen liegen dan volwassenen. Specialisten in kinderpsychologie hebben een lijstje gemaakt van alle redenen waarom kinderen de waarheid verdraaien.

De twee belangrijkste redenen zijn liegen om aandacht of om bepaalde materiële zaken te krijgen.

Een andere belangrijke reden waarom kinderen liegen is om straf te ontlopen. Het is vooral wat betreft deze laatste reden dat ouders voorzichtig moeten zijn. Te streng zijn kan immers leiden tot kinderen die vaker liegen.

Eerlijkheid aanleren aan een meisje dat liegt
Kinderen liegen vaak omdat ze fantasie en werkelijkheid door elkaar halen of omdat ze andere mensen willen imiteren. Wanneer een rolmodel van het kind liegt dan staat het bijna vast dat het kind dit gedrag zal nabootsen.

Wanneer moeten we het verschil aanleren tussen leugens en de waarheid?

Het is belangrijk om in gedachten de houden dat het zinloos is om waarden aan te leren voor de leeftijd van drie jaar. Een kind dat jonger is dan drie jaar heeft nog niet de capaciteiten om het belang van waarden in te zien.

Vanaf het derde levensjaar wordt het echter belangrijk dat de ouders opmerkzaam zijn. Het is niet voldoende dat ouders hun kind bepaalde zaken aanleren. Ze moeten ook goed kijken naar het specifieke gedrag van het kind.

Zo kunnen we ontdekken waarom een kind liegt. We kunnen dit probleem slechts aanpakken wanneer we het op een objectieve manier hebben kunnen analyseren.

Waarom eerlijkheid belonen belangrijker is dan leugens bestraffen

Een kind belonen kan een enorme stimulans betekenen voor zijn of haar leerproces. Door te belonen gaat het kind eerlijkheid associëren met iets positiefs. Op deze manier kan binnen het huishouden een sterke vertrouwensband worden opgebouwd.

Leugens moeten berispt worden met gematigde maar gerichte straffen. Een kind uitschelden voor leugenaar kan zeer negatief zijn. Is het trouwens niet ons doel om ervoor te zorgen dat het kind ons vertrouwt?

Het onderwerp eerlijkheid en liegen heeft met meerdere zaken te maken dan uitsluitend met discipline of moraliteit. Het gaat over vertrouwen en elkaar ondersteunen om samen problemen om te lossen.

Eerlijkheid aanleren bij kinderen die liegen

Kinderen eerlijkheid aanleren

Naarmate kinderen ouder worden is het belangrijk om ze het belang te doen inzien van de waarheid te vertellen. Eerst en vooral moeten ze beseffen dat het door leugens te vertellen moeilijker wordt voor ons om hen te helpen.

Vertrouwen speelt uiteraard een zeer grote rol. Kinderen zullen dit leren te begrijpen wanneer we onze trots uitdrukken omdat het vertrouwen wederzijds is. Ook het belonen van eerlijkheid zal hen dit doen inzien.

Kinderen zullen meestal eerlijk zijn wanneer wij zelf ook eerlijk zijn. Dit begint uiteraard thuis: we moeten ervoor zorgen dat onze kinderen ons niet op leugens betrappen. Ouders zijn de rolmodellen die kinderen nabootsen. Daarom zal veel afhangen van het gedrag van de ouders.

Niemand heeft ooit beweerd dat eerlijkheid aanleren bij kinderen een simpele kwestie was. Verdraagzaamheid, geduld, analyse en vertrouwen zijn de beste hulpmiddelen om van jullie thuis een eerlijke omgeving te maken. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.