De voordelen van kinderen vroeg naar school sturen

De voordelen van kinderen vroeg naar school sturen
María José Roldán

Geschreven en geverifieerd door de psychopedagoog María José Roldán.

Laatste update: 14 december, 2020

Veel gezinnen zijn het niet eens wat betreft het naar school sturen van kinderen voordat ze drie jaar zijn. Deskundigen en studies tonen echter aan dat er wel degelijk voordelen zijn wanneer kinderen vroeg naar school gaan. Dit komt omdat de lessen uit deze eerste levensjaren hen het langst bijblijven.

Deskundigen zijn tot de conclusie gekomen dat kinderen voor hun derde levensjaar aanzienlijke vorderingen maken wat betreft wiskunde, wetenschap en taal. Er zijn echter niet veel openbare scholen die gericht onderwijs voor deze leeftijdscategorie aanbieden.

Privéonderwijs is bijna hetzelfde en biedt slechts iets meer mogelijkheden.

Studies hebben aangetoond dat er niet veel kinderen van drie jaar of jonger op school zitten.

Hoewel het niet verplicht is om kinderen pas vanaf drie jaar naar school te sturen, kiezen veel ouders hier toch voor.

Waarop is deze studie gebaseerd?

Volgens het Nationaal Instituut voor de Evaluatie van Onderwijs in Spanje zijn er meerdere factoren die invloed hebben op het effect dat scholing op kinderen die reeds vroeg naar school gaan heeft.

De studie is gebaseerd op de verschillen tussen de cognitieve volwassenheid van kinderen.

Je zou denken dat kinderen die ouder zijn dan drie meer volwassen zijn.

Het is echter bewezen dat jongere kinderen zeer complexe lessen kunnen leren en in zich kunnen opnemen.

Rond deze leeftijd zouden kinderen ten minste één linguïstische structuur onder de knie moeten hebben. Bovendien zouden ze elementen van ruimte, tijd en numerieke waarden moeten kunnen begrijpen.

Rond het derde levensjaar moet een kind kunnen praten, begrijpen en zichzelf kenbaar kunnen maken. Ze kunnen zelf eten en zijn meestal zindelijk. Afhankelijk van de thuisomgeving en hun routines kunnen ze ook in staat zijn om vormen, kleuren en texturen te herkennen.

In deze zin is er geen wezenlijk verschil tussen kinderen in deze fase van ontwikkeling die wel of niet op school zitten.

De onderzoekers hebben studenten uit het vierde leerjaar geanalyseerd die reeds voor hun derde naar school gingen. De studie toonde aan dat deze leerlingen een aanzienlijk voordeel (tot 40 punten) hadden.

De onderzoekers concludeerden dat de verschillen aantoonden dat kinderen die voor hun derde naar school gingen beter scoorden.

Is het gunstig om kinderen vroeg naar school te sturen?

Volgens de studies is het wel degelijk voordelig om je kinderen vroeg naar school te sturen. Kinderen pas na hun derde naar scholen gingen ondervonden hier nadelen van. Zij die reeds op jonge leeftijd onderwijs kregen hadden aanzienlijke voordelen.

Deze studie wees ook op een tekort aan onderwijsmogelijkheden voor kinderen van deze leeftijd.

Kinderen uit een moeilijkere sociaal-economische omgeving ondervinden eveneens nadelen.

De studie ontdekte ook dat jongere kinderen bepaalde vaardigheden niet zo snel aanleerden. Ze hadden het door een gebrek aan ervaring moeilijk met meer complexe uitdagingen.

De voordelen van vroeg naar school gaan komen vooral naar voren op het gebied van wiskunde en taalDit zorgde voor betere communicatieve vaardigheden en een betere algehele ontwikkeling.

Daarom zou het gunstig zijn voor alle leerlingen moesten de onderwijsinstellingen hun normen een beetje aanpassen.

Deskundigen raden aan dat er meer plaatsen voor jonge leerlingen moeten worden gecreëerd.

Ze ijveren ook voor het aanbieden van meer gevorderde programma’s voor deze leeftijd.

De kleuterschool zou aangepast moeten worden zodat er een basis op gebied van wiskunde en lezen wordt gelegd.

Er zijn nog andere factoren die de leerervaringen van jonge kinderen beïnvloeden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderwijsprogramma van de school en de opleiding en methodiek van de onderwijzers.

Ook de kwaliteit van het aangeboden onderwijs is van invloed.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.