Waar gaat de anti-vaccinatiebeweging over?

De anti-vaccinatiebeweging leidt wereldwijd tot vermijdbare sterfgevallen. Lees in het artikel van vandaag meer over deze beweging en het belang van vaccinaties.
Waar gaat de anti-vaccinatiebeweging over?

Laatste update: 23 juli, 2020

De anti-vaccinatiebeweging is niets nieuws. Het bestaat al sinds de eerste vaccinaties verschenen. De beweging is erg gevaarlijk, omdat ze de openbare en individuele gezondheid in gevaar brengt.

Er is bovendien geen wetenschappelijk bewijs tegen vaccinaties. Kinderen en individuen met een onderdrukt immuunsysteem zijn de populaties die het meest in gevaar zijn.

Hoe is de anti-vaccinatiebeweging ontstaan?

Een anti-vaccinatiebeweging kan worden gedefinieerd als een collectief van mensen die tegen vaccinatie zijn. Zij zijn van mening dat de gezondheidsrisico’s van vaccins of vaccinatie tegen de voordelen opwegen. De redenen voor hun overtuiging tegen vaccinaties kunnen religieus, politiek, filosofisch of sanitair zijn.

De oorsprong van het eerste vaccin gaat terug tot het jaar 1796. In dat jaar beschreef Edward Jenner, een landelijke Engelse arts, het vermogen om de verspreiding van pokken te voorkomen. Hoe? Door gezonde individuen in contact te brengen met het pus van de wonden van een persoon die besmet is met pokken.

Op hetzelfde moment verschenen de eerste vaccinatiesceptici, zelfs onder de medische gemeenschap. Sinds die tijd en tot op de dag van vandaag zijn er in veel landen uitbraken van te voorkomen ziekten geweest als gevolg van de invloed van mensen die tegen vaccinaties zijn.

Een van de meest bekende artikelen van de anti-vaccinatiebeweging is er een die in 1998 in The Lancet werd gepubliceerd. Het artikel in het wetenschappelijk tijdschrift bracht het vaccin tegen mazelen-bof-rubella in verband met autisme en darmaandoeningen.

Zes jaar later bleek dat de auteur van het hoofdartikel, Andrew Wakefield, financiële belangenconflicten had. Deze zetten hem ertoe aan om de resultaten van de studie in zijn eigen voordeel aan te passen.

Verschillende co-auteurs van hetzelfde artikel trokken uiteindelijk de conclusies terug die zogenaamd door de studie waren verkregen. Helaas was en is de schade al geleden.

Het frauduleuze artikel veroorzaakte paniek en veroorzaakte een daling van de immunisatiesnelheid. Het niet vaccineren heeft op zijn beurt tot het uitbreken van dezelfde ziekten geleid.

Waar baseert de anti-vaccinatiebeweging zich op?

Kind krijgt inenting

Verschillende studies hebben de inhoud van anti-vaccinatie websites geanalyseerd. Enkele van de argumenten die deze groepen beweren, kunnen in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

Zoals hierboven vermeld, zijn er verschillende redenen waarom verschillende groepen tegen vaccinatie pleiten. De argumenten die zij beweren, kunnen in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

 • Godsdienstige overtuigingen. Volgens bepaalde religies zijn vaccinaties een externe en onnodige interventie op het menselijk lichaam.
 • Filosofische redenen. Deze groepen zijn van mening dat het verplichte karakter van immunisaties (aanwezig in sommige landen) een schending van iemands individuele rechten is.
 • Gebrek aan effectiviteit. Sommigen zijn van mening dat de afname van door vaccinatie te voorkomen ziekten niet het gevolg is van de vaccinaties zelf. Zij stellen eerder dat de daling een product is van sociaal-economische verbeteringen.
 • Risico’s en gevolgen verbonden aan vaccinatie. Deze argumenten gaan over mogelijke bijwerkingen van vaccins en vaccinatie. Ze leggen verbanden tussen vaccinatie en bepaalde ziekten, vooral idiopathische (onverklaarbare) aandoeningen en aandoeningen die de immuniteit veranderen.
 • Economisch profiteren. Hier richten argumenten zich op het economische voordeel dat door farmaceutische bedrijven, gezondheidsbedrijven en laboratoria wordt behaald. Verder wijzen ze op het gebrek aan transparantie bij de partijen die in de vaccinatieketen mengen.
 • Verdere argumenten. Mensen die tegen vaccinaties zijn kunnen ook verwijzen naar de pijn veroorzaakt door injecties, mogelijke gevolgen van een slechte techniek bij het aanbrengen van vaccinaties, enz.

Wat zijn de voordelen van vaccinaties?

Vaccinaties vormen een van de grootste vorderingen in de geschiedenis van de geneeskunde. De wetenschap heeft bewezen dat vaccinaties jaarlijks miljoenen sterfgevallen voorkomen.

Op dezelfde manier sterven er elke dag miljoenen mensen over de hele wereld als gevolg van door vaccinaties te voorkomen ziekten. Dit kan komen door een gebrek aan toegang tot de vaccinaties of door een direct gevolg van de anti-vaccinatiebeweging.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van vaccinaties:

 • Vaccinaties zijn veilig. Ze zijn een van de veiligste medische producten die er bestaan. Vaccinaties moeten namelijk tal van veiligheidscontroles ondergaan.
 • Ze produceren dus niet de ziekte waartegen ze vaccineren.
 • Vaccinaties veroorzaken geen autisme (bovendien zijn de ziekten die ze voorkomen veel ernstiger en levensbedreigender dan autisme zelf).
 • De mogelijkheid van bijwerkingen is altijd aanwezig. De voordelen van vaccinaties wegen echter altijd op tegen de kans op mogelijke risico’s.
 • Vaccinaties zijn zeer effectief.
 • Hun bescherming is langdurig, hoewel voor sommige vaccinaties aanvullende doses nodig zijn.
 • Vaccinaties zijn nodig om de bescherming van individuen en de bevolking tegen ziekte te behouden.
 • De bescherming van de gezondheid van een kind is een ethische zaak van onmiskenbare morele waarde.
 • Onafhankelijk wetenschappelijk bewijs ondersteunt het gebruik van vaccinaties.

Andere voordelen van vaccinaties

Spuit met vaccin

Momenteel zijn er geen alternatieven voor vaccinaties waarvan is bewezen dat ze beter (of vergelijkbaar) zijn dan de vaccinaties zelf. In elke staat in de Verenigde Staten moeten kinderen worden ingeënt om naar school te kunnen gaan. Dat gezegd hebbende, laten 47 staten echter uitzonderingen toe op basis van religieuze of filosofische bezwaren.

Toch hebben ouders dus een burgerlijke en morele verplichting om hun kinderen te beschermen. Door dit te doen, kan namelijk een betere samenleving worden opgebouwd waarin we onszelf beschermen en vooral degenen die niet de kans krijgen om te worden gevaccineerd.

Tegenwoordig zijn we ons niet bewust van de ernst van veel kinderziektes, omdat we zelf hun gruwelijkheden niet hebben gezien. Hoewel verbeteringen op het gebied van hygiëne ongetwijfeld hebben bijgedragen hebben aan de afname van hun voorkomen, kunnen we de rol van vaccinaties in hun uitroeiing dus niet ontkennen.

Helaas brengt de anti-vaccinatiebeweging nu kleine kinderen en andere kwetsbare personen in gevaar doordat ze door vaccinatie te voorkomen ziekten oplopen. Wellicht ook interessant voor jou

9 ziekten bij kinderen van jonger dan één jaar oud
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
9 ziekten bij kinderen van jonger dan één jaar oud

Het is belangrijk om te weten wat de meest voorkomende ziekten bij kinderen van jonger dan een jaar zijn. Sterker nog, een aantal ervan komen vaak ... • Adam A. (2015). Vacunación, antivacunación y los derechos del paciente menor. Gac. int. cienc. forense ISSN 2174-9019. Nº 16. Julio-Septiembre, 2015. Disponible en: https://www.uv.es/gicf/2TA1_Adam_GICF_16.pdf
 • Aparicio Rodrigo M. (2015). Antivacunas: un reto para el pediatra. Rev Pediatr Aten Primaria  [Internet]. 2015  Jun [citado  2019  Abr  17] ;  17( 66 ): 107-110. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4321/S1139-76322015000300001
 • Bello J. (2017). La actitud antivacuna como enfermedad emergente, la responsabilidad de la Administración y la asistencia primaria de pediatría. Rev Enf Emerg.
 • López Santamaría MA. (2015). Los movimientos antivacunación y su presencia en internet. ENE, Revista de Enfermería. v. 9, n. 2, ago. 2015. ISSN 1998 348X. Disponible en ene.enfermeria.org
 • Rosell Aguilar I. (2017).“Antivacunas” y dudas parentales en vacunación infantil: recuperemos la confianza en los profesionales sanitarios. CLINICA, num.26 (2017): 3 – 10 ISSN: 0301 – 0392. Disponible en: https://revistas.uva.es/index.php/clinica/article/view/1250/1086