Wat zijn visuele schema's met pictogrammen?

Weet jij wat visuele schema’s met pictogrammen zijn en hoe je ze moet gebruiken? Ontdek ze in dit zeer interessante artikel!
Wat zijn visuele schema's met pictogrammen?

Laatste update: 07 oktober, 2021

Visuele schema’s met pictogrammen zijn zeer nuttige hulpmiddelen voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Weet jij hoe je ze moet gebruiken? Hieronder leggen we uit wat ze zijn.

Maar allereerst moet je weten dat ASS een neurologische ontwikkelingsstoornis is die zich voornamelijk manifesteert met problemen op twee gebieden: communicatie en sociale interactie en denkflexibiliteit en gedrag.

Bovendien kan het in veel gevallen ook aanzienlijke veranderingen in de taalontwikkeling veroorzaken. Daarom is het een goed idee om visuele schema’s met pictogrammen als communicatiesysteem te gebruiken.

Wat zijn visuele schema’s met pictogrammen?

Een visueel schema met pictogrammen is een soort notitieboekje met ruimte voor bepaalde afbeeldingen of illustraties. Ze geven op een eenvoudige en duidelijke manier onder meer objecten, mensen, acties, gevoelens en situaties weer.

Wat zijn visuele schema's met pictogrammen

Deze pictogrammen kunnen worden geëxtraheerd uit het Aragonese Portal of Augmentative and Alternative Communication (ARASAAC), dat veel grafische bronnen van dit type bevat. Je kunt ook foto’s gebruiken die kinderen vertrouwd vinden (foto’s van onder meer familieleden, leerkrachten en hun persoonlijke bezittingen).

Het doel van deze tool is om visueel te anticiperen op de activiteiten die het kind op een bepaald moment zal doen. Dit is perfect voor veel kinderen met bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis (ASS) omdat ze, vanwege de mentale rigiditeit die hen kenmerkt, meestal anticipatie en planning nodig hebben om beter te begrijpen wat er in hun omgeving gebeurt.

Deze visuele schema’s kunnen dus in verschillende contexten worden gebruikt, zoals:

 • Thuis: om te anticiperen op alle taken die ze tijdens hun dagelijkse routines moeten doen (denk bijvoorbeeld aan douchen, ontbijten, tanden poetsen, naar school gaan, enz.).
 • School: om te anticiperen op alle activiteiten die ze tijdens de schooldag zullen doen.
 • Therapie: om te anticiperen op wat ze gaan doen en waar ze aan gaan werken in de therapiesessie.

Hoe gebruik je ze?

Om visuele schema’s met pictogrammen correct te gebruiken, moet je deze stappen volgen:

 1. Besteed allereerst een paar minuten aan het schema aan het begin van de dag, de schooldag of de therapiesessie, afhankelijk van de context waarin het wordt gebruikt.
 2. Kies als ouder, leraar of therapeut samen met het kind de pictogrammen die de activiteiten vertegenwoordigen die ze tijdens de dag, schooldag of therapiesessie zullen doen.
 3. Leg de pictogrammen daarna over het visuele schema. 
 4. Lees de pictogrammen vervolgens hardop voor zodat het kind de volgorde kent van de activiteiten die het gaat doen.
De hele dag kan met pictogrammen ingedeeld worden

Op deze manier zal het kind de informatie in zijn hoofd structureren. Ze zijn er zo zeker van wat er op een bepaald moment gaat gebeuren. Dit is zeer positief voor kinderen met ASS, omdat ze hierdoor gemoedsrust krijgen en goed kunnen functioneren.

Ander gebruik van visuele schema’s met pictogrammen

Je kunt visuele schema’s met pictogrammen ook voor andere doeleinden gebruiken, zoals:

 • Noteer de datum en het weer.
 • Laat belangrijke gebeurtenissen zien die op die dag plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld een verjaardag of feestdag).
 • Laat het kind zijn emoties en gevoelens op een bepaald moment van de dag overbrengen en uiten.
 • Anticipeer op wat ze de hele week gaan doen.
 • Anticipeer op de maaltijden die ze die dag zullen krijgen. Dit omvat ook de tijd dat ze deze maaltijden of snacks zullen hebben.