Wat te doen als iemand je kind uitscheldt?

Weet je wat je moet doen als iemand je kind beledigt? We geven je de sleutels om deze situatie op de meest geschikte manier op te kunnen lossen.
Wat te doen als iemand je kind uitscheldt?
Mara Amor López

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Mara Amor López.

Laatste update: 22 december, 2022

Velen van ons hebben wel eens te maken gehad met beledigingen. Maar als iemand je kind uitscheldt, wordt de situatie ingewikkelder. Je moet dan weten hoe je er mee om moet gaan.

Kinderen opvoeden over het belang van respect voor andere mensen is essentieel. En ook moeten we ze leren dat als ze door iemand beledigd of bedreigd worden, ze onmiddellijk hulp moeten zoeken om een eind aan het probleem te maken.

Een op zichzelf staande belediging is misschien niet van veel belang. Maar als beledigingen herhaaldelijk gegeven worden, kunnen ze het gevoel van eigenwaarde van degene die ze ontvangt beschadigen. Daarom is het belangrijk deze situatie zo snel mogelijk in te dammen en er een eind aan te maken. In dit artikel gaan we je vertellen hoe. Lees verder!

Hoe moet je handelen als iemand je kind uitscheldt?

Als een kind of adolescent herhaaldelijk en voortdurend beledigingen ontvangt van andere kinderen, kunnen we dit beschouwen als een pestsituatie. In deze gevallen is het het beste om alle bewijzen te verzamelen voor je handelt. Zoek indien mogelijk enkele getuigen. Daarna moeten we het onderwijscentrum op de hoogte brengen. Zo kunnen anti-pestprotocollen in gang gezet worden om het probleem te proberen op te lossen.

In de meeste gevallen waarin alleen beledigingen worden uitgedeeld, is het probleem meestal opgelost als volwassenen ingrijpen en de bijbehorende maatregelen nemen (zoals het van school sturen van de agressor).

Wat te doen als iemand je kind uitscheldt?

Wat gebeurt er als de school niets doet om deze situatie op te lossen?

Als de school, nadat ze de juiste autoriteiten op de hoogte gebracht heeft, niets doet, is wat je moet doen het volgende:

  1. Houd een gedetailleerd verslag bij van elk incident van het pesten. Ook van elke keer dat je het onderwerp bij de school hebt aangekaart. Noteer ook met wie je praat.
  2. Blijf de ladder van autoriteit opgaan – de leraar, de directeur, de hoofdinspecteur, enz. Stop niet met aandringen tot iemand je serieus neemt.
  3. Als het centrum nog steeds geen actie onderneemt, moet de school aangegeven worden wegens het niet nakomen van de verplichting om zijn leerlingen veiligheid te bieden.

Anderzijds, als de school de nodige maatregelen neemt maar de situatie onopgelost blijft, moeten de ouders een klacht indienen tegen degenen die hun kind pesten. Van daaruit moeten ze verder met het door de autoriteiten aangegeven protocol om verder te komen met de strafrechtelijke procedure.

Wat te doen als het een volwassene is die je kind uitscheldt?

Deze situatie komt niet vaak voor en niemand verwacht dat een volwassene een kind uitscheldt, maar vandaag de dag kan alles gebeuren.

Geen enkele ouder vindt het leuk als zijn kind thuiskomt met de klacht dat het door zijn leeftijdgenootjes uitgescholden is. Maar als de agressie van een volwassene komt, maakt dat ons nog veel ongeruster.

Als je kind vertelt dat een volwassene hem uitgescholden heeft, moet je in de eerste plaats naar hem luisteren. Je moet er altijd op letten dat je luistert, of je kind nu door een kind of door een oudere persoon uitgescholden is. Tegelijk moet je getuigen zoeken om uit te zoeken wat er precies gezegd is.

In het geval dat het vermoeden bevestigd wordt, moet je op de juiste manier te werk gaan. Hier zijn enkele tips.

Blijf kalm

Als iemand je kind uitscheldt, of je er nu bij bent of niet, ligt het voor de hand dat je je boos gaat voelen. Maar je moet vooral kalm blijven.

Is het eerste wat in je opkomt de ander ook uit te schelden? Dit zal je later geen goed gevoel geven. Het is zeker ook niet het beste voorbeeld om je kinderen te leren hoe je bij agressie te werk moet gaan.

Praat met de volwassene

Als je rustiger bent en in staat tot redeneren, probeer dan met de volwassene te praten die je kind uitgescholden heeft.

Als de beledigingen afkomstig zijn van een vreemde die je toevallig tegenkomt, kun je hem of haar zeggen dat die opmerking niet alleen onnodig was, maar ook onattent. Vervogens moet je de plek verlaten omwille van je kind.

Tegelijkertijd, als de persoon die je kind beledigd heeft iemand is met wie je kind vaker omgang heeft, is gaan zitten en met hem of haar praten de beste optie. Vooral als je niet aanwezig was op het moment van de gebeurtenis.

Je moet hem of haar uitleggen dat hun opmerking de gevoelens van je kind gekwetst heeft. En, dat het goed zou zijn als hij of zij zich tegenover je kind verontschuldigt en de actie niet herhaalt.

Een kindje wordt gepest door een volwassene

Beperk de blootstelling van je kind aan die volwassene

Als zelfs na een gesprek met de volwassene de beledigingen doorgaan, wat je moet doen is de blootstelling van je kind aan de pester, wie het ook is, tot een minimum beperken. Maak in het ideale geval een plan met je kind zodat het nooit op dezelfde plaats is als de volwassene.

Naast dit alles is het belangrijk met het kind te praten en uit te leggen dat wat andere mensen of kinderen zeggen of denken niet altijd waar is. Ook, dat het niet hun schuld is dat de agressor zijn impulsen niet kan beheersen. Help hen inzien dat beledigingen loze woorden zijn die bedoeld zijn om te schaden.

Conclusies over wat te doen als iemand je kind uitscheldt

Als iemand je kind uitscheldt, of het nu een volwassene of een kind is, moet je actie ondernemen om deze situatie op te lossen. Denk eraan altijd kalm te handelen, zonder met meer geweld te reageren of jezelf op hetzelfde niveau als de pester te plaatsen.

Het is volkomen normaal dat je je verloren voelt bij zo’n gebeurtenis. Het belangrijkste is echter dat je hulp zoekt als je niet weet wat je kunt doen en wat niet. Rechtsbeoefenaars kunnen je uitleggen welke stappen je moet nemen om de situatie zo snel mogelijk op te lossen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.