Je kind leren anderen niet te pesten

Veel kinderen lachen een ander uit zonder na te denken over de gevolgen. Je kind leren anderen niet te pesten, hoe doe je dat? Respect leren begint thuis, en empathie is een fundamenteel onderdeel in de opvoeding van jongeren.
Je kind leren anderen niet te pesten
María Alejandra Castro Arbeláez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Alejandra Castro Arbeláez.

Laatste update: 12 oktober, 2020

Het is heel belangrijk om onze kinderen te leren anderen niet te pesten of voor gek te zetten. Kinderen moeten leren dat gedrag zoals plagen en pesten schadelijk is en van invloed kan zijn op ons vermogen om met de mensen om ons heen om te gaan.

Anderen pesten doet alle betrokkenen pijn

We denken niet vaak aan het kind dat anderen pest, als slachtoffer. Maar in werkelijkheid verbergt wreed gedrag vaak zwakte en angst.

Anderen pesten kan namelijk een bewijs zijn van slecht gedrag dat ze thuis hebben geleerd. Het kan ook een teken zijn dat een kind niet lekker in zijn vel zit.

In sommige gevallen halen kinderen, die zelf het slachtoffer zijn geworden van plagerijen, uit naar andere kinderen om zichzelf te beschermen.

Het aanleren van waarden begint thuis. Sommige ouders slagen er niet in om gedrag, zoals het uitlachen van anderen, te stoppen, simpelweg omdat ze dat niet als een probleem zien.

Het kan zijn dat het in hun huishouden bijvoorbeeld normaal is om onvriendelijke opmerkingen over anderen te maken. Als dit het geval is, kopiëren kinderen wat ze zien.

Agressie thuis

Als een kind een ander pest, is het de moeite waard om uit te zoeken waarom ze dit doen. Een gebrek aan liefde of agressie thuis kan leiden tot pesten bij kinderen.

Kinderen die in dit soort omgeving opgroeien, kunnen hun frustratie op anderen uiten door verbale en fysieke aanvallen op schijnbare zwakkere kinderen.

Alle ouders moeten begrijpen dat het uitlachen van een ander agressief gedrag bij hun kind kan veroorzaken. Het kan ook hun prestaties op school beïnvloeden en hun vermogen om zinvolle relaties met anderen aan te gaan ondermijnen.

Als onderdeel van discipline moeten ouders die zien dat hun kind een ander pest, onmiddellijk acties ondernemen.

Kinderen opvoeden over kwesties van emoties en relaties is iets dat tijd kost. Als je een kind leert om anderen niet te pesten, moet je ze helpen inzien dat dit soort gedrag verkeerd is.

Kinderen uitnodigen om zichzelf in de ander te verplaatsen, is een manier om kinderen te helpen inzien en empathie aan te moedigen.

Leren anderen niet belachelijk maken

Hoe je een kind leert dat het verkeerd is anderen te pesten

Anderen pesten kan bijvoorbeeld leiden tot:

  • afwijzing
  • slechte cijfers op school
  • een laag zelfbeeld
  • meer agressie
  • onzekerheid

Het verergert ook agressie en onzekerheid. Het druist in tegen elke regel van sociaal gedrag.

Laat zien dat anderen hetzelfde met hen kunnen doen

Als een kind een ander pest, probeert het de situatie onder controle te krijgen en aandacht te krijgen. Dit is misschien de enige manier om contact te maken met anderen die ze kenen.

De beste manier om dit gedrag te stoppen, is door met je kind te praten. Leg uit welke schade het de ander toebrengt en hoe naar het is om het andere kind te zijn.

Het is ook belangrijk om je kind te laten zien dat anderen pesten ook een risico met zich meebrengt. Als zij het blijven doen, kunnen anderen ook besluiten om ze uit te lachen of agressief tegen ze te zijn.

Geef het goede voorbeeld

Ouders moeten een goed voorbeeld zijn en in praktijk brengen wat ze vertellen. Het is ook belangrijk om positief gedrag te versterken en het kind te prijzen als het het juiste doet.

Liefde en genegenheid zijn essentieel om kinderen te leren anderen niet te pesten. Een kind dat zich geliefd voelt, is minder onzeker en zal veel minder snel zijn toevlucht nemen tot agressie.

Respect en tolerantie: fundamentele waarden

Als het kind begrijpt wat de schade kan zijn die wordt veroorzaakt door wrede woorden, leert het andere mensen te accepteren en hun verschillen te respecteren.

Door waarden als respect en tolerantie te ontwikkelen, kan je kind beter met anderen opschieten. Je bezorgt ze niet alleen een gelukkiger jeugd, maar je helpt ze ook om in de toekomst op te groeien tot een beter mens.

Plagende kinderen

Ouderlijke introspectie om je kind te leren anderen niet te pesten

Om je kind te leren anderen niet te pesten, is het belangrijk om na te denken over je eigen gedrag. Ouders met een laag zelfbeeld die moeite hebben met het maken van vriendschappen, zullen vaak niet het goede voorbeeld kunnen geven. Om deze reden moeten vaders en moeders zichzelf kennen en waarderen om hun kinderen te helpen hetzelfde te laten doen.

Het aanmoedigen en motiveren van je kind is essentieel. Help ze nieuwe vrienden te maken, positief over anderen te zijn en samen te werken. Dit zal helpen om onvriendelijk gedrag te corrigeren.

Goed professioneel advies kan kinderen helpen hun frustraties onder ogen te zien, hun woede of onzekerheid te beheersen en te leren omgaan met anderen.

Wat moet ik doen als mijn kind wordt gepest?

Wanneer onze kinderen het slachtoffer worden van pesten of bullying, is het vooral belangrijk voor ouders om veiligheid te creëren en te laten zien dat ze niet bang hoeven te zijn voor wat anderen over hen zeggen. Humor kan een strategie zijn om wrede opmerkingen af te leiden.

Als je kind wordt gepest, biedt het dan liefde en begrip aan. Versterk hun zelfrespect en leer ze trouw te zijn aan zichzelf, ongeacht wat anderen zeggen. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Castillo Quiñonez, G. G. (2015). Promover los valores sociales y familiares para evitar las burlas y el índice de malas palabras dentro del salón de clases en los niños de 4 a 5 años de la escuela Dr. Otto Arosemena Gómez año lectivo 2014-2015(Bachelor’s thesis, Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación). http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/13219
  • Reynolds, C., & Richmond, B. (1997). Escala de ansiedad manifiesta en niños (revisada). CMAS-R. Manual. México: El Manual Moderno.
  • Albornoz, N., Silva, N., & López, M. (2015). Escuchando a los niños: Significados sobre aprendizaje y participación como ejes centrales de los procesos de inclusión educativa en un estudio en escuelas públicas en Chile. Estudios Pedagógicos (Valdivia), 41(ESPECIAL), 81-96. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052015000300006&script=sci_arttext

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.