Waarom jonge baby's geen water zouden moeten drinken

Geef jij je pasgeboren baby wel eens water? Dit is niet nodig en specialisten raden het ook af. Lees hier meer.
Waarom jonge baby's geen water zouden moeten drinken

Laatste update: 30 januari, 2019

Zouden baby’s water moeten drinken voor de leeftijd van 6 maanden? Als het antwoord voor de hand liggend zou zijn, dan zouden we deze vraag niet stellen. Maar veel specialisten adviseren tegen.

We weten dat water een vitaal element is voor alle levende wezens. Het is echter het beste om baby’s jonger dan 6 maanden hiervan te onthouden.

Moedermelk wordt vanaf het moment dat ze worden geboren een fundamentele voedingsbron voor baby’s. Dit zal nog vele maanden daarna zo zijn.

Medische experts zijn van mening dat alle voeding en hydratatie die baby’s nodig hebben geleverd worden door borstvoeding. Misschien kunnen ze op het moment dat ze complementaire voeding beginnen te krijgen ook beginnen met de consumptie van water.

Waarom baby’s geen water zouden moeten drinken vóór 6 maanden

De voornaamste reden dat baby’s geen water zouden moeten drinken vóór 6 maanden, is dat ze het niet nodig hebben. Sterker nog, als het aangeboden wordt, zullen ze het misschien zelfs afwijzen.

Je zou een baby nooit moeten forceren om water te drinken; er is geen reden voor om dit te doen. Het is normaal voor jonge baby’s om geen water te drinken en er zijn geen negatieve consequenties.

Waarom jonge baby's geen water zouden moeten drinken

Dorst is iets dat gemakkelijk is te bespeuren  zelfs bij kleine kinderen. Wanneer ze ouder zijn en beginnen te praten, dan zijn ze in staat om hun dorst ook verbaal te communiceren. Sterker nog, het is een van de eerste dingen die ze leren uit te drukken in woorden.

Maar baby’s die uitsluitend borstvoeding krijgen, ervaren geen dorst. het is een sensatie die alleen optreedt zodra baby’s beginnen met het binnenkrijgen van elementen die anders zijn dan moedermelk.

Volgens de experts zouden baby’s uitsluitend moedermelk moeten krijgen totdat ze 6 maanden oud zijn. Met uitsluitend bedoelen we dat dat het enige is dat baby’s zouden moeten binnenkrijgen.

Daarom is water niet het enige wat je je baby niet zou moeten geven. Je zal je baby geen enkel ander voedsel of andere vloeistof moeten geven vóór 6 maanden. Alles wat je baby nodig heeft aan voeding en hydratatie, krijgt hij namelijk binnen via de moedermelk.

De Wereldgezondheidsorganisatie geeft twee basisredenen voor het niet geven van water aan je baby onder de 6 maanden oud. De eerste, zoals wij al noemden, is dat ze het niet nodig hebben. De tweede reden is dat het de manier waarop ze eten kan beïnvloeden.

Volgens de specialisten zit alle hydratatie die je baby nodig heeft zoals gezegd in je moedermelk. Als je baby water drinkt, kan dit de hoeveelheid moedermelk die hij inneemt reduceren.

In het zeldzame geval dat een baby water nodig heeft, welk soort moet je hem dan geven?

In sommige uitzonderlijke gevallen zijn er baby’s die wel water drinken voordat ze de 6 maanden oud zijn. Soms komt dit simpelweg door een gebrek aan informatie bij de ouders. Maar het kan ook door problemen ten gevolge van koorts of gastro-enteritis komen.

Als water noodzakelijk is, dan is het belangrijk om bepaalde criteria waar het aan moet voldoen in overweging te nemen. Bijvoorbeeld:

  • Geef je baby alleen water waarvan je zeker bent dat het veilig is om te drinken. Het zou weinig tot geen fluoride moeten bevatten en niet afkomstig moeten zijn van loodpijpen. Zelfs als het beschouwd wordt als veilig om te drinken, dan zou je nog steeds voorzichtig moeten zijn. Kook het en wacht totdat het kamertemperatuur heeft bereikt voordat je het aan je baby geeft.
  • Gebotteld water, hoewel dat de voorkeur heeft, is niet altijd de beste optie. Voordat je gebotteld water aan je baby geeft, moet je verifiëren dat het laag is in fluoride, iodine en nitraten. Over het algemeen zal het etiket aangeven of het water geschikt is voor consumptie door zuigelingen. Je zult ook moeten checken of het een laag mineraalgehalte heeft. Sommige moeder maken er een gewoonte van om ook gebotteld water te koken.

Wanneer een baby een complementair dieet begint, zal veel van het voedsel dat hij begint te eten er ook water in hebben. Soepen, purees en sappen voorzien je baby van een aardig aandeel van de hydratatie die hij nodig heeft. Tevens zal hij waarschijnlijk nog steeds borstvoeding krijgen.

Om die reden heeft je baby op dit punt slechts kleine nipjes water nodig. Dit zal genoeg zijn om de dorst veroorzaakt door het voedsel dat hij eet te lessen.

Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn baby het niet nodig heeft om water te drinken?

Voorheen wist je dit misschien nog niet, maar moedermelk bevat alles wat je baby nodig heeft. In feite kan je kind jouw moedermelk ook gewoon uit dorst drinken.

Laten we niet vergeten dat terwijl je kleintje nog in de baarmoeder zat, hij gehydrateerd werd op een compleet andere manier. Hij kende moedermelk als voedingsmiddel pas toen hij eenmaal was geboren.

Als je er speciale aandacht aan schenkt, zie je dat in sommige gevallen je baby slechts zeer kleine hoeveelheden melk drinkt. Het is mogelijk dat deze episodes meer te doen hebben met dorst dan met honger. Wellicht verklaart dat waarom de meeste baby’s water afwijzen als je ze dit aanbiedt. Hun dorst is al gelest.

Waarom zouden ze water willen als ze hun behoeften al hebben gevuld met de melk van hun moeder?

Hoe kun je weten of een baby eerder gevoed wil worden uit dorst dan honger? Hij zal zich dan buiten zijn normale routine willen voeden. Ook zal hij slechts een klein beetje drinken uit elke borst.

De meest gangbare opvatting is dat de baby dit doet uit dorst. De eerste melk die uit de borst komt is wateriger dan de melk die later komt. Dat is waarom hij alleen maar een klein beetje drinkt uit elke kant.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • H. K. J. P. Wickramasinghe, A. J. Kramer, and J. A. D. R. N. Appuhamy. Drinking water intake of newborn dairy calves and its effects on feed intake, growth performance, health status, and nutrient digestibility. J. Dairy Sci. 102:377–387 https://doi.org/10.3168/jds.2018-15579 
  • Growing Strong—Healthy drinks for baby (PDF) (PDF, 557kB), Queensland Government.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.