Hoe reageert jouw kind op complimentjes?

Sommige kinderen weten niet hoe ze op lof moeten reageren omdat ze denken dat het arrogant is of omdat ze denken dat ze het niet verdienen. Hoe kunnen we helpen?
Hoe reageert jouw kind op complimentjes?
Elena Sanz Martín

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Elena Sanz Martín.

Laatste update: 22 december, 2022

Lof is iets waar kinderen al voor hun geboorte aan onderhevig zijn. Ouders, broers en zussen, familieleden en goede vrienden overladen baby’s namelijk met complimentjes.

Na verloop van tijd kan hun relatie met deze uitingen van genegenheid en bewondering echter vertroebeld raken. Dan weten veel kinderen niet meer hoe ze op complimentjes moeten reageren of op de juiste manier moeten reageren.

Iets wat vroeger zo natuurlijk was, wordt nu verwarrend en ingewikkeld. Naarmate kinderen groeien en in de puberteit(Engelse link) en adolescentie komen, wordt het aanvaarden van complimenten nog moeilijker voor hen.

Een groot deel van de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ervaringen die ze opdoen en de opvoeding die ze krijgen. Let daarom op hoe je kind op complimentjes reageert, zodat je eventuele moeilijkheden op tijd kunt aanpakken.

Hoe reageert je kind op complimentjes?

Hoe reageert jouw kind op complimentjes

Je kind bagatelliseert complimentjes

In de vroege kinderjaren is het gebruikelijk dat kinderen complimentjes gewillig, natuurlijk en spontaan aannemen. Maar naarmate de puberteit nadert, beginnen veel kinderen deze complimenten te bagatelliseren. Ze reageren dan eerder met “het stelt niet veel voor” of “ik had geluk” dan met “dank je wel”.

Dit is iets heel cultureels en dat onthult de invloed van de opvoeding van onze kinderen. Met de bedoeling kinderen nederigheid bij te brengen, brengen we ze er soms per ongeluk toe hun prestaties of bekwaamheden te kleineren. Weten hoe je complimenten kunt aanvaarden is echter heel belangrijk.

Als een jongere erkenning krijgt voor de moeite die hij in zijn studie steekt, zijn talent om te tekenen, of hoe goed hij is in het maken van vrienden, kan hij dankjewel zeggen en weten dat hij niet arrogant is. Als ze geen eenvoudig compliment kunnen ontvangen, kan het ook moeilijk voor ze zijn om liefde, hulp, of begrip te aanvaarden. Dit zijn dingen die zonder twijfel ongelukkigheid in hun leven zullen brengen.

Achterdocht en wantrouwen

In andere gevallen zijn er kinderen die bij het ontvangen van een compliment automatisch denken dat er een verborgen bedoeling achter zit. “Als ze me prijzen, is dat omdat ze me iets willen vragen; Ik heb iets verkeerds gedaan en ze complimenteren me omdat ze zich slecht voelen; Ze zeiden het ironisch tegen me, maar ze steken eigenlijk de draak met me”.

Als een jongere dit denkt als hij een complimentje krijgt, komt dat omdat hij niet echt gelooft dat wat hem gezegd wordt waar is. Of omdat hij de complimenten niet als iets natuurlijks ziet.

In dit geval kan hij problemen met zijn eigenwaarde hebben. “Ik heb geen kwaliteiten die anderen mooi vinden”. Het is echter ook mogelijk dat er sprake is van een onaangepast communicatiepatroon. Dat wil zeggen, het kind denkt dat het uiten van complimentjes niet iets natuurlijks is, dus moet er een bijbedoeling zijn. Dit kan gebeuren als het gezin niet veel positieve taal en sociale bekrachtiging gebruikt.

Je kind accepteert complimentjes op een natuurlijke manier

Tot slot kan je kind een compliment normaal accepteren, het nemen zoals het is, dankjewel zeggen, en zich gevleid voelen.

Een moeder knuffelt haar zoon

In dit geval is het duidelijk dat het kind een goed gevoel van eigenwaarde heeft, dat het zich bewust is van zijn deugden en kwaliteiten en dat het zich waardig voelt om genegenheid en erkenning te ontvangen. Dit is ook een teken dat ze opgegroeid zijn in een positieve omgeving waar mensen elkaar bewonderen en kracht geven.

Dit is een heel goede zaak. Allereerst omdat het kind zich daardoor op zijn gemak kan voelen met wie het is. Zo kan het een gezonde eigenwaarde ontwikkelen. Bovendien is dit predisponerend om de sterke en positieve kanten te vinden in de mensen om hen heen en zonder angst complimenten aan anderen te uiten. Dit is iets dat hun sociale relaties zeer ten goede zal komen, waardoor ze gezonder en bevredigender worden.

Leer je kind te reageren op complimenten

Dus, denk jij dat je kind complimenten bagatelliseert of ze met wantrouwen of achterdocht bekijkt? Werk er dan samen met hem aan. Laat je kind zien dat nederig zijn niet betekent dat je je kwaliteiten ontkent of je prestaties bagatelliseert, maar dat je je gewoon niet superieur voelt aan wie dan ook.

Begin op dezelfde manier thuis op een positieve en liefdevolle manier te praten. Maak complimentjes als iets dat gewoon is.

Je kind aanmoedigen op te groeien door van zichzelf te houden en zich waardevol te voelen is een hulpmiddel dat hem zijn leven lang zal helpen. Maar weten hoe je complimenten kunt ontvangen impliceert niet dat je er afhankelijk van bent. Herinner ze eraan dat de belangrijkste erkenning die is die van binnenuit komt. Wellicht ook interessant voor jou

Hoe lof en beloningen bij kinderen te gebruiken
Je bent mama
Lees het op Je bent mama
Hoe lof en beloningen bij kinderen te gebruiken

Vandaag leren we je hoe je lof en beloningen bij kinderen kunt gebruiken om goed gedrag aan te moedigen en hun zelfrespect te vergroten.
De inhoud van Je Bent Mama is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie vervangt op geen enkel moment de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.