Algemene ontwikkeling van je kind gedurende de eerste twee jaar

Baby's maken grote en snelle vorderingen in hun algehele ontwikkeling gedurende de eerste twee levensjaren. We vertellen je over de belangrijkste mijlpalen.
Algemene ontwikkeling van je kind gedurende de eerste twee jaar
María José Roldán

Geschreven en geverifieerd door de psychopedagoog María José Roldán.

Laatste update: 27 december, 2022

De eerste jaren van het leven van een kind zijn erg belangrijk voor hun algehele ontwikkeling. Wat in deze eerste jaren niet mag ontbreken zijn speelmogelijkheden om te leren en creativiteit te ontwikkelen om in de toekomst succesvol te zijn. Waar moet je dan rekening mee houden bij de integrale ontwikkeling van een kind in de eerste twee jaar van zijn leven?

Allereerst moet je echter de ontwikkelingsstadia van het kind begrijpen om de integrale ontwikkeling van een kind te begrijpen. Jonge kinderen worden voldoende gestimuleerd om bepaalde vaardigheden te leren, wat in sommige gevallen moeilijk kan zijn. Als een baby niet wordt gestimuleerd, zal het in de toekomst moeilijker voor hem zijn om te slagen.

Bovendien moeten kinderen in hun ouders een goed voorbeeld zien om te leren over goed gedrag en gewoonten die belangrijk zijn voor het leven.

Passend gedrag geeft hen namelijk kansen om toegang te krijgen tot nieuwe bekrachtigers, nieuwe voorwaarden, nieuwe omgevingen en nieuw gerelateerd gedrag. Tegelijkertijd probeert het archaïsch of problematisch gedrag te verwijderen.

Algemene ontwikkeling van je kind gedurende de eerste twee jaar

Gedrag en de ontwikkeling van het kind

Individueel gedrag heeft verstrekkende gevolgen voor elk individu en voor het gebied van de ontwikkelingspsychologie, omdat het een gedragsalternatief biedt voor het concept van rijping en verandering als gevolg van het eenvoudig verstrijken van de tijd, zoals ontwikkelingsmijlpalen.

Een mijlpaal is een gedragsverandering die bijzondere kenmerken heeft ten opzichte van andere gedragsveranderingen. We zullen dit hieronder in meer detail bekijken.

Alomvattende ontwikkeling van 0 tot 1 maand

Het reflexschema-stadium. Baby’s leren hoe het lichaam kan bewegen en functioneren. Het zicht is wazig en de aandachtsspanne blijft kort tijdens de kindertijd. Ze zijn zich niet bijzonder bewust van objecten om te weten dat ze uit hun zicht zijn verdwenen.

Baby’s kijken echter liever naar het gezicht. De drie belangrijkste mijlpalen van deze fase zijn zuigen, visueel volgen en met de hand grijpen.

Van 1 tot 4 maanden

Primaire circulaire reacties. Baby’s merken objecten op en beginnen hun bewegingen te volgen. Ze blijven kijken naar de plek waar een object was, maar slechts voor enkele ogenblikken. Ze ‘ontdekken’ hun ogen, armen, handen en voeten als ze op objecten inwerken.

Deze fase omvat reacties op bekende beelden en geluiden (inclusief het gezicht van de ouder) en anticiperende reacties op bekende gebeurtenissen, zoals het openen van de mond voor een lepel. De acties van het kind worden minder reflexief en intentionaliteit komt naar voren.

Van 4 tot 8 maanden

Secundaire circulaire reacties. Baby’s grijpen naar een object dat gedeeltelijk verborgen is, wat aangeeft dat ze weten dat het hele object er nog is. Als een object echter volledig verborgen is, zal het kind niet proberen het terug te halen.

Het kind leert zicht en begrip te coördineren. Handelingen zijn opzettelijk, maar het kind heeft de neiging om soortgelijke acties op hetzelfde object te herhalen. Ze moeten nieuw gedrag nog imiteren.

Uitgebreide ontwikkeling van 8 tot 12 maanden

Coördinatie van secundaire circulaire reacties. Dit wordt beschouwd als de belangrijkste mijlpaal voor de cognitieve ontwikkeling van het kind. In dit stadium begrijpt het kind causaliteit en is het doelgericht. Het vroegste begrip van objectduurzaamheid (Engelse link) komt naar voren, omdat hij nu een object kan terughalen wanneer ze de verberging ervan observeren.

Deze fase omvat klassieke trial-and-error. Na het succesvol vinden van een verborgen object op één locatie (A), kan het kind het niet op een tweede locatie (B) vinden.

Een baby die in een kinderstoel zit en naar het gezicht van zijn moeder wijst

Van 12 tot 18 maanden

Tertiaire circulaire reactie. Het kind verwerft kennis van middelen en doelen en is in staat nieuwe problemen op te lossen. Hij kan nu een object terugvinden wanneer het meerdere keren binnen zijn gezichtsveld verborgen is, maar kan het niet lokaliseren wanneer het zich buiten zijn gezichtssveld bevindt.

Geïntegreerde ontwikkeling van 18 tot 24 maanden

De uitvinding van nieuwe media door mentale combinatie. Het kind begrijpt de duurzaamheid van objecten volledig. Ze vallen niet langer in ‘A-niet-B-fouten’. Bovendien kan een baby het concept begrijpen van items die zich in containers verbergen.

Als je bijvoorbeeld speelgoed verbergt in een luciferdoosje en het vervolgens onder een kussen legt, maar zonder dat het kind het ziet, verwijder je het luciferdoosje en geef je het aan het kind. Het kind zal dan onder het kussen kijken om te ontdekken dat het niet in de doos zit.

De peuter is in staat om een mentaal beeld te ontwikkelen, er rekening mee te houden en het te manipuleren om problemen op te lossen, waaronder problemen met objectduurzaamheid die niet alleen op perceptie zijn gebaseerd. Hij kan nu beredeneren waar het object zou kunnen zijn als er een onzichtbare verplaatsing optreedt.

Kortom, zoals jekunt zien, verloopt de algehele ontwikkeling van een kind in de eerste twee levensjaren zeer snel. Daarom bereiken ze ontwikkelingsmijlpalen die hen zullen helpen om met hun omgeving om te gaan en hun omgeving beter te begrijpen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Muñoz García, A. (2010) Psicología del desarrollo en la etapa de educación infantil. Editorial: Pirámide.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.